تاريخ شفاهي http://shafahi.netsit.ir حافظه ماندگار تاريخ به نسل هاي بعدي Sun, 20 Aug 2017 09:03:07 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1 نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی http://shafahi.netsit.ir/?p=490 http://shafahi.netsit.ir/?p=490#comments Sun, 20 Aug 2017 09:00:15 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=490

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزئیات

 

 

مجلس به 15 وزیر پیشنهادی روحانی اعتماد کرد/ و بازماندند

نمایندگان پس از پنج روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی، به ۱۶ وزیر کابینه اعتماد کردند.

بررسی برنامه کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم از روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نمایندگان طی هشت جلسه علنی به بررسی

صلاحیت وزرای پیشنهادی  آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نفت، نیرو و ورزش و جوانان پرداختند.

مجلس پس از پنج روز بررسی وزیران پیشنهادی حسن روحانی، به ۱۶ وزیر کابینه اعتماد کرد.

بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.

مجموع آرای ماخوذه وزیران پیشنهادی به شرح زیر است:

سیدمحمد بطحائی با ۲۳۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و  ۱۳ رای ممتنع  از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

محمد جواد آذری جهرمی  با ۱۵۲ رای موافق،  ۱۲۰رای مخالف و  ۷ رای ممتنع و ۹ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای به عنوان وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی ارتباطات

سید محمود علوی  با  ۲۵۲ رای موافق،  ۲۲ رای مخالف و  ۱۳ رای ممتنع و یک رای باطله  از مجموع ۲۸۸  رای به عنوان وزیر اطلاعات دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی اطلاعات

مسعود کرباسیان با ۲۴۰ رای موافق، ۳۱  رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع  ۲۸۸ رای به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی اقتصاد

محمدجواد ظریف با  ۲۳۶ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸  رای به عنوان وزیر امور خارجه دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی امور خارجه

سید حسن قاضی زاده هاشمی  با ۲۵۳ رای موافق،  ۱۸ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع  و ۳ رای باطله از مجموع ۲۸۸  رای به عنوان وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی بهداشت

علی ربیعی با ۱۹۱ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع و ۳ رای باطله از مجموع  ۲۸۸ رای به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کار

محمود حجتی  با ۱۶۴  رای موافق،  ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و ۷ رای از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کشاورزی

سیدعلیرضا آوایی با ۲۴۴ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و ۳ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر  دادگستری دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی دادگستری

امیر حاتمی با ۲۶۱ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع و ۴ رای باطله از مجموع  ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی دفاع

عباس آخوندی  با  ۱۸۸ رای موافق،  ۷۵ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع و یک رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر راه و شهرسازی  دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

محمد شریعتمداری  با ۲۴۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۲۰رای ممتنع و ۲ رای باطله  از مجموع ۲۸۸ رای به عنوان وزیر  صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی صنعت

سیدعباس صالحی  با ۲۴۲ رای موافق،  ۲۵ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع  از مجموع ۲۸۸ رای به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی فرهنگ

عبدالرضا رحمانی فضلی  با ۲۵۰ رای موافق،  ۲۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان  وزیر کشور دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کشور

بیژن نامدار زنگنه   با ۲۳۰ رای موافق، ۳۵  رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر  نفت دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی نفت

حبیب الله بیطرف  با  ۱۳۳ رای موافق،  ۱۳۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع و ۶ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی نیرو

مسعود سلطانی فر  با ۲۲۵ رای موافق،  ۳۹رای مخالف و ۲۰رای ممتنع و ۴ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای  به عنوان وزیر  ورزش و جوانان دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی ورزش

انتهای پیام/

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=490 0
سردار سلیمانی در واکنش به تضعیف سپاه: مرا هدف قرار دهید نه سپاه را! http://shafahi.netsit.ir/?p=485 http://shafahi.netsit.ir/?p=485#comments Tue, 04 Jul 2017 08:45:54 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=485 سردار سلیمانی در واکنش به تضعیف سپاه:

مرا هدف قرار دهید نه سپاه را/ چرا برخی جامعه را از متدینین می‌ترسانند؟/ سیاسی نگاه نکنیم

خبرگزاری فارس: مرا هدف قرار دهید نه سپاه را/ چرا برخی جامعه را از متدینین می‌ترسانند؟/ سیاسی نگاه نکنیم

فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرد نباید کسی سپاه را تضعیف و مورد حملات گوناگون قرار دهد، نباید تداعی حرف‌های دوران گذشته را کرد، زیرا امروز سینه سپاه برای ایثار در راه کشور و مردم سپر است.

       – سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی در جمع رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس استان کرمان، مسئله فلسطین را بسیار با اهمیت دانست و اظهار داشت: یکی از ابتکارات مهم و ارزنده حضرت امام خمینی(ره) محوریت بخشیدن به سیاست‎های نظام در مسئله فلسطین بود و حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) پرچم مهدوی را در جمهوری اسلامی ایران برافراشت.

وی افزود: تلاش های بسیاری انجام شد تا این حرکت بزرگ و منحصر به فرد جمهوری اسلامی فراگیر نشود و در کشورهای دیگر وجود نداشته باشد، اما وقتی کلمه‌ای برخاسته از حق و یک بیان مخلصانه یک انسان مخلص و دارای منطق و حکمت بود، خود به خود جای خود را باز می‌کند.

فرمانده سپاه قدس با بیان اینکه برخی کشورهای عربی نمی خواستند روز قدس در فلسطین پایه‌گذاری شود، افزود: یکی از مهمترین مسائل و مشکلات مردم فلسطین در طی این دوره، مظلومیت مردم این سرزمین است و مردم فلسطین در محاصره کشورهای دوست و برخی کشورهای اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مناسبت های مختلف، به سیاست، فکر و معنویت امام خمینی (ره) تاکید زیادی می‌کنند و این از آن جهت است که امام (ره) در همه ابعاد فقهی و سیاسی برجسته‌ترین الگو در بین همه جوامع است.

سرلشکر سلیمانی با بیان اینکه یکی از شاهکارهای مهم امام (ره) پایه‌گذاری روز قدس است که ایران تشیع را روز به روز در جهان اسلام عزتمندتر می‌کند، افزود: روز قدس هم طراز با یوم‌الله ۲۲ بهمن است که مردم ما یکپارچه در راهپیمایی این روز حضور دارند و جای بسی شگفتی است چگونه این روز متعلق به یک جای کوچک هم‌طراز و هم‌سطح بزرگترین حادثه و پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن باشد.

وی با تاکید بر اینکه امام (ره) ما را از استعمار و استثمار نجات داد، تصریح کرد: ما امروز هر چه داریم از این انقلاب و امام (ره) است و این عزت عمومی را مدیون خط امام (ره) و استمرار راه و خط امام (ره) توسط مقام معظم رهبری  هستیم.

فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس با اشاره به فتنه مذهبی که توسط تکفیری‌ها به وجود آمده، افزود: تمام رهبران اهل تسنن تردید ندارند که یک فتنه مذهبی ایجاد شد و البته در اینکه منشا این فتنه کجاست تفاوت دیدگاه وجود دارد، ولی همه اتفاق نظر دارند که این فتنه است.

وی  ادامه داد: عالمان اهل سنت بیشتر از عالمان شیعه عنوان خوارج را بر این فتنه گذاشتند، یعنی آنها در تعصبات کورکورانه و اینکه به نام اسلام شمشیر بر روی اسلام کشیدند و قصد داشتند در درون اسلام ایجاد تفرقه کنند، دقیقا شبیه بحث خوارج است.

سرلشکر سلیمانی افزود: داعش بخش مهمی از کشورهای عراق و  سوریه را تصرف کرد تا به خیال خود دولت اسلامی عراق و شام را ایجاد کنند و این سرزمین به تنهایی بزرگتر از عراق و سوریه بود و آنها فکر می‌کردند می‌توانند بمانند.

وی اضافه کرد: هدف تروریست های تکفیری این بود که جمهوری اسلامی با این توطئه‌ها زمین‌گیر شود و در مقابل این فتنه مذهبی زانو بزند و افرادی که پشت این فتنه بودند و آن را شعله‌ور کردند نیز همین تصور را داشتند؛ در حالیکه عزت و قدرت جمهوری اسلامی ایران پس از به وجود آمدن داعش و در پایان داعش ده‌ها برابر شده است.

سردار سلیمانی ادامه داد: امروز دفاع جهانی جمهوری اسلامی از مردم مظلوم عراق و سوریه باعث شده جمهوری اسلامی ایران جزو عزیزترین کشورها و مردم ما عزیزترین مردم جهان باشند و اتکا و اعتماد به جمهوری اسلامی قابل باور و رو به افزایش باشد.

وی افزود: یک روز کشور سوریه دچار مشکلات عدیده‌ای شده بود و امروز دولت سوریه روز به روز مقتدرتر می‌شود و تلاش دنیا برای ارتباط با سوریه بیشتر می‌شود و  باور عمومی و جهانی این است که نظام سوریه قابل شکست نیست.

وی اضافه کرد: امروز ارتش عراق به عنوان یک ارتش ملی و قدرتمند اسلامی در حال حرکت است و این به خاطر نیروهای جوان و بسیج مردمی و شبیه آن چیزی است که برای ما در جبهه‌ها و در کشور ما اتفاق افتاد.

فرمانده سپاه قدس تصریح کرد: امروز فرماندهان ارتش ما مانند یک روحانی در نمازهای جماعت به آنها اقتدا می‌شود و این یک تحول و همان چیزی است که در جنگ تحمیلی اتفاق افتاد و موجب قدرتمندترشدن ایران اسلامی شد.

وی ادامه داد: ما چند سال پیش در سوریه به اندازه انگشتان دست با افراد و جریانات ارتباط نداشتیم، در حالی که امروز با صدها هزار نفر ارتباط داریم و در حالی که برخی کشورها با ما بحث می‌کردند که شما از حکومت سوریه دفاع نکنید، همان کشورها از سیاست های خود رویگردان شده و در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند

سردار سلیمانی تاکید کرد: دشمن به این نکته که قدرت ایران ده‌ها برابر افزایش پیدا کرده اعتراف می‌کند و این نتیجه سیاست، منطق، حکمت و حمایت به حق ایران از مردم مظلوم منطقه است و مثال عینی آن برافراشته شدن تصویر امام و رهبری در کشورهای منطقه است.

این یادگار دفاع مقدس افزود: امروز بین دو ملت ایران و عراق همبستگی ایجاد شده است و این حکمت وقتی اتقاق افتاد که یک عقل حکیم، سلیم، پاک و خالصی در ورای همه عقل‌ها ایجاد شد که این  فکر و عقل و درایت، حکمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بود.

سردار سلیمانی با بیان اینکه برای آحاد ملت ایران، ثروتی گرانقدرتر از ثروت رهبری وجود ندارد و این ثروت با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست، افزود: در کشور نباید کلامی بر خلاف سیاست ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گفته شود و اگر هم گفته شود و اعتراضی صورت نگیرد در گناه آن سهیم هستیم.

وی به تفاوت‌های یک رهبر حکیم و جامع با رهبر جاهل، نادان و مجنون اشاره کرد و افزود: اگر در کشوری نفت زیادی وجود داشته باشد اما یک عقل سلیم وجود نداشته باشد و عقل مجنون بر یک کشور حاکم شود، حوادث ناگواری اتفاق می‌افتد و کارهای دیوانه‌واری مانند جنگ با یمن انجام می‌شود و خود این افراد جاهل در خاموش کردن این آتش ناتوان شده‌اند.

سردار سلیمانی به حمایت همه جانبه ایران از مردم فلسطین اشاره کرد و افزود: عده ای تلاش کردند پرچم فلسطین را از دست ایران بگیرند و من به برادرهای فلسطینی گفتم هر کس پرچم فلسطین را بردارد از او حمایت می‌کنیم و باید در نظر داشت کدام کشور عربی این قدرت را دارد که از فلسطین حمایت کند، اما این حوادث نکاتی در درون خود دارد که انسان باید صبر و تحمل کند تا انتهایش را ببیند.

وی افزود: جمهوری اسلامی در تمام حوادثی که در منطقه اتفاق افتاد، طرف پیروز اساسی این صحنه بود و دلیل آن هم وجود توکل، اعتماد و اطمینانی است که رهبری ما به امدادهای الهی دارد و جامعه را به سمت آن هدایت و توجه می‌دهد.

سردار سلیمانی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی همه ما علاوه بر اینکه در قبال شهدا و جامعه مسئول هستیم، در برابر مذهب و کشورمان نیز مسئول هستیم و بزرگترین خیانت به کشور این است که در جامعه نسبت به اصول اساسی پایه‌های این نظام بذل تردید پاشیده شود.

وی ادامه داد: مهمترین منشا قدرت و عزت این کشور وحدت حول ارزش‌ها و اصول است؛ اگر ما پیرامون موضوعات محوری وحدت نداشته باشیم و هر کسی به هر میزانی بخواهد در تضعیف عزت این ملت  نقش داشته باشد، او مقصر است.

سرلشکر سلیمانی با بیان اینکه همه آحاد مردم و احزاب سیاسی اعتقاد دارند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رکن رکین این کشور است افزود: اگر ایران را به یک کشتی تشبیه کنیم، ناخدای این کشتی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که بدون این رهبری این کشتی به ساحل نمی‌رسد و این اصلاً بحث قانون نیست، بلکه بحث بقا و عزت این کشور است.

وی با اشاره به اینکه امام (ره) با تقدیس یاد می‌شوند و آیا می توانیم راه امام(ره) را بدون در نظر گرفتن امام امروز ادامه دهیم؟ افزود:  پیرو خط امام(ره) بدون پیرو خط رهبری موضوعیت ندارد و نباید این را به مسائل سیاسی تطبیق داد، زیرا اگر بخواهیم عزت را حفظ کنیم باید پشت سر رهبری حرکت کنیم وگر نه این کشتی به ناکجا آباد خواهد رفت.

وی ایجاد بدبینی مردم نسبت به دین را خطرناک دانست و افزود: نباید مردم را نسبت به دین بدبین و جامعه را از متدینین ترساند، چرا که راندن مردم از دین باعث می‌شود آمار طلاق بالا برود و مفاسد اجتماعی با کمرنگ شدن ارزشها رشد پیدا کند، اینجا وقتی ارزش‌ها فقط رابطه حزب الهی با حزب الهی معنا ندارد و  رابطه حزب الهی با کسی که دینش ضعیف تر است موضوعیت پیدا می کند.

سلیمانی ادامه داد: این دختران شهیدی که در این جلسه هستند، خیلی از آنها پدرانشان را ندیدند، پدران این‌ها به خاطر پایین شهر تهران یا فلان نقطه شهر کرمان شهید نشدند، بلکه برای همه آحاد مردم ایران شهید شدند، حال چگونه برخی جامعه را از متدینین می‌ترسانند؟ این استراتژی و سیاست غلطی است.

وی با اشاره به فرمایش حضرت امام رضوان الله که فرمودند «من از سپاه راضی هستم و هرگز نظرم برنمی‌گردد»، اظهار داشت: من این موضوع را به عنوان یک سپاهی نمی‌گویم، سپاه را با من که عیب دارم مقایسه نکنید، من را هدف قرار دهید، نه سپاه را، اگر سپاه نبود کشور نبود و این حرف همه روزها است.

سرلشکر سلیمانی تاکید کرد: نباید کسی سپاه را تضعیف و مورد حمله‌های گوناگون قرار دهد، نباید تداعی حرف‌های دوره‌های گذشته را کرد، زیرا امروز سینه سپاه برای ایثار در راه کشور و مردم سپر است و فرقی بین بالای شهر و پایین شهر نمی‌کند، ما باید حساس باشیم و سیاسی نگاه نکنیم، اگر ما مجاهدیم و عزت ایران را می‌خواهیم، باید این اصول را رعایت کنیم.

وی همچنین به حمله موشکی سپاه به مواضع داعش اشاره کرد و گفت: این اقدام چند ویژگی خوب داشت، اینکه نشان داد جمهوری اسلامی اراده یک عمل را دارد و اصل اراده مهمتر از نتیجه بود، دوم اینکه کارهایی که بچه‌های این ملت کردند نه تنها بچه های سپاه، در ساخت این موشک ها، در دقت زدن، در تربیت متخصصین این موشک‌ها بسیار مهم است.

وی ادامه داد: من صحنه‌های زیادی از این موشک باران‌ها از جمله موشک‌های آمریکایی را دیده‌ام، اما این حرکت سپاه به معنای حقیقی “وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـکِنَّ اللّهَ رَمَى” بود و نکته سوم این است که اگر کسی پایش را از گلیمش درازتر کند جمهوری اسلامی برخورد سختی خواهد کرد.

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=485 0
http://shafahi.netsit.ir/?p=483 http://shafahi.netsit.ir/?p=483#comments Sun, 02 Jul 2017 09:45:30 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=483 میثم مطیعی ذاکر اهل بیت(ع) صبح امروز پیش از اقامه نماز عید سعید فطر در مصلای تهران، ابیاتی را پیرامون مسائل جاری کشور و جهان خواند.

شعر به قرار زیر بود:

ای هلالی که تماشای رخت دلخواه است 

هله ای ماه! خدای من و تو الله است 

روز عید است و قنوت است و دعای من و تو 

اهل جود و جبروت است خدای من و تو 

کبریا و عظمت چیست؟ ردایش آری 

عفو و رحمت نمی از بحر عطایش آری

و له الشکر که یک ماه مرا مهمان کرد 

و له الحمد گناهان مرا پنهان کرد

بسته شد پنجره عرشی راز رمضان

الوداع ای سحر راز و نیاز رمضان 

الوداع ای شب الغوث شب خَلِّصنا 

شب قدری که نشد قدر بدانیم تو را 

بزم قرآن به سر و بندگی درگاهش 

لیلة القدر و نوای «بک یا اللهش»

دم گرفتیم شب گریه به آواز جلی 

«بعلیٍ بعلیٍ بعلیٍ بعلی»

دم گرفتیم به ذکری ابدی و ازلی 

«بحسین بن علیٍ بحسین بن علی»

سخت دلتنگ توایم ای مه کامل! رمضان!

ای که از همدمی ات نرم شد این دل، رمضان

الوداع ای که لبم را به عطش خوش کردی

در دلم شوق گنه بود تو خامُش کردی

تشنگی را تو چشاندی به من از روی کرم

تا ز یادم نرود تشنگی اهل حرم

یا رب ار هست مرا جرم نبخشیده هنوز

عیدی ام را بده و در گذر از آن امروز

کاش فیض سحر و روزه بماند با ما

نور این طاعت سی روزه بماند با ما

دل ببندیم به شیرینی امساک ای کاش

روزی ما نشود لقمه ناپاک ای کاش

ای خوشا روزه هر روزه چشم و دل و کام 

ای خوشا شیوه پرهیز ز شبهه، ز حرام

نگذاریم که آید به سر سفره ما

لقمه دوزخی «رشوه»  و زقوم «ربا»

پی هر لقمه مبادا که دهان بگشاییم

ما که پرورده نان و نمک مولاییم

کار و همت همه‌ی رنگ و بوی این خاک است 

عرق کارگران آبروی این خاک است

به عمل کار برآید به سخندانی نیست 

پینه دست کم از پینه پیشانی نیست

کارگر، گرچه عرق، آب وضویش باشد

عرق شرم مبادا که به رویش باشد

آه از آن دست پر از پینه که حسرت بکشد

پدری کز زن و فرزند خجالت بکشد

ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم

پی اقدام تو هستند هنوز این مردم

چند روزی تو مقامی به امانت داری

منصبت را نکند طعمه خود پنداری

راه می جویی اگر، شیوه مولاست دلیل

قصه آهن تفتیده و دستان عقیل

حرف تبعیض در آیین علی هرگز نیست

آهن سرخ گواه است خط قرمز نیست

پلک بر هم مگذارید که فرصت رفته ست

پلک بر هم زدنی فرصت خدمت رفته ست

ما نه آنیم که آموخته غرب شویم

پی هر وسوسه ای سوخته غرب شویم

سیلی از کوخ نشین، کاخ نشین خواهد خورد

و زمین‌خوار سرانجام زمین خواهد خورد

«بیست سی»  چیست که تعلیم جهان، از دل ماست

هان که جمهوری اسلامی ایران اینجاست

اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری ست

قرص خواب است ولی چاره ما بیداری ست

تا ابد تربیت از مهر ولی می‌گیریم 

مشق از غیرت ابروی علی می‌گیریم 

ما بر آنیم که در مکتب او دیده شویم 

با علی اصغر و قاسم همه فهمیده شویم

تا ابد سستی تسلیم مبادا با ما 

وحشت از حربه تحریم مبادا با ما

باز تحریم جدیدی به سِنا رفت که رفت

جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت

ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا

تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا

عهد با دزد سر گردنه بستیم ای دوست

بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست

هر چه می‌شد بَرَد از کیسه ما بُرد که بُرد

«بُرد بُرد» این بُوَد آری همه را بُرد که بُرد

گفته بودند که دشمن به تجارت آمد 

پیر ما گفت که البتّه به غارت آمد

خواب دیدند صَلاح از طرف بیگانه است

به خود آییم نجات همه در این خانه است 

کارزار است، قدم قاطع و محکم بردار

سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار!

راه ما راه حسین است و به خون روشن شد

تکیه بر تیغ زد آن دم که جهان دشمن شد

نه به دل راه بده واهمه از اخم عدو

نه دلت غنج رود باز به لبخندی از او

دل به لبخندش اگر باخته ای، باخته ای!

گر ز اخمش سپر انداخته ای باخته ای!

غم مخور، سست مشو، با صف اعدا بستیز

مژده «لا تهنوا»  میرسد از جا برخیز

تا بدانند که هان لشکر احمد ماییم 

رزمجویان و دلیران محمد ماییم 

ذوالفقار علوی بود برون شد ز نیام

مرحبا، دست مریزاد، سپاه اسلام

ناز شست تو دلاور حسن تهرانی

زنده ای تا به ابد، فاتح این میدانی

هست مدیون تو امنیتمان تا به ابد

هست ممنون تو ایران و جهان تا به ابد

اینکه چون صاعقه آمد به سرت تکفیری

ذوالفقار است که از غرش آن می‌میری

وقت آن است سر جای خودت بنشینی

با دُم شیر مکن بازی، بد میبینی!

نوش جان همه‌تان سیلی شش موشک ما 

که صدایش برسد تا به ریاض و حیفا

(شترقش برسد تا به ریاض و حیفا!)

این قدَر بمب نچسبان به کمر ای نامرد!

صبر کن موشک ما منفجرت خواهد کرد

ای ابوجهل که در کشتن خود استادی

خر دجالی و افسار به صهیون دادی

ای سیه روی که از نفت سعود آمده ای

بچه ابلیس که از ناف یهود آمده ای

دشمن از ابلهی‌اش در طمع خام افتاد

تشت رسوایی‌اش اما ز سر بام افتاد

جاهلیت چه سعودی و چه غربی یکجا

گرم رقصند، عجب منظره ای باب هَجا

رقص شمشیر چو در خیمه دشمن برپاست

سپر انداختن و طعنه به شمشیر خطاست

آری آرامش ما مرد خطر می‌طلبد

صبح پیروزی ما خون جگر می‌طلبد

«می وزد از همه جا بوی گل یاس شهید

از کجا آمده اند این همه عباس شهید

ذوالجناح از نفس اینبار نخواهد افتاد

علم از دست علمدار نخواهد افتاد»

در دفاع از حرم، آیینه آن سقاییم 

همچو عباس، علمدار ولایت ماییم

این زره پشت ندارد منگر برگردیم 

تیغ در دست، به ره، منتظر ناوردیم

قدس ای قبله آغاز که پایان با توست 

مُهر باطل شدن فتنه شیطان با توست 

تو کلید همه گمشدگی‌ها هستی 

قدس ای قدس! تو آزادی دنیا هستی

منشینید به غم شام بلا می‌گذرد

راه ما از سفر کرببلا می‌گذرد

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=483 0
ماجرای شراکت میلیاردی سرمایه‌گذاران جوان با آقازاده «ابتکار» + سند http://shafahi.netsit.ir/?p=479 http://shafahi.netsit.ir/?p=479#comments Tue, 17 Jan 2017 13:36:45 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=479 ماجرای شراکت میلیاردی سرمایه‌گذاران جوان با آقازاده «ابتکار» + سند
 ماجرای شراکت میلیاردی سرمایه‌گذاران جوان با آقازاده «ابتکار» + سند
وقتی صحبت از سرمایه گذاری‌ در طرح‌های نفتی و بنزینی به میان می‌آید اولین شخصی که نامش به ذهن می‌رسد همسر معاون رئیس جمهور و رئیس محیط زیست کشور است، اما این بار سرمایه‌گذاری همسر و البته پسر خانم معاون دردسرهایی برای سرمایه‌گذارانش ایجاد کرده است!

  وقتی صحبت از شراکت برای سرمایه گذاری در یک پروژه عظیم به میان می‌آید همه به دنبال این هستند این شراکت توسط شخص امینی مورد تضمین قرار بگیرد تا آورده پروژه را تضمین کند، وقتی ضامن، معاون رئیس جمهور و همسرش باشد همه چیز برای یک سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک آماده به نظر می‌رسد، مخصوصاً وقتی خانم معاون، همان معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست باشد و پروژه به نام محمد هاشمی همسر و طه هاشمی پسر خانم ابتکار باشد!

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب ۲۰ نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژه‌ای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود بنابراین پول‌، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌شود، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چک‌هایی است که صادر می‌شود.

پروژ‌ه‌ای که به خاطر حضور همسر ابتکار طبیعی است که بوی نفت و بنزین هم بدهد، تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین موضوع یکی از پروژه‌‌ها بود، اختراعی که به نام محمد هاشمی و به مالکیت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسید، اما پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد تولید شمش‌های گوگرد بود، و آن این بود که در پالایشگاه تهران شمش‌های گوگرد تولید کنند و خطراتی که گوگرد برای محیط زیست می‌تواند به دنبال داشته باشد را از بین ببرند. پروژه‌ای که گفته می‌شد مانند این پروژه در آمریکا در حال انجام است و شاید حضور پسر ابتکار در آمریکا هم بی ارتباط با این پروژه نباشد! پروژه‌ای که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته نیز مورد توجه وزیر نفت قرار می‌گیرد!

 

 

در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته می‌شد حدود ۳ تا ۶ میلیارد تومان بود که با آورده حدود ۷ میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند.

 

 

اما تا اینجا همه چیز بر اساس روال و بر مبنای اعتماد پیش می‌رود همکاری‌ها و تزریق سرمایه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پیدا می‌کند و این افراد ۷ میلیارد تومان را به عنوان سرمایه‌گذار در اختیار این پروژه قرار می‌دهند و ۱۳ فقره چک با امضای طه هاشمی و ظهر نویسی محمد هاشمی به آنها داده می‌شود، تا موضوع برجام پیش می‌آید و هاشمی و خانواده‌اش خوشحال از باز شدن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی دیگر روی خوش به سرمایه‌گذاران و شرکای داخلی خود نشان نمی‌دهند و همسر ابتکار با طرح این موضوع که این طرح بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها ۷ میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشته اید تلاش می‌کند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه می‌شود، و در نهایت این افراد تصمیم می‌گیرند که کل دارایی و آورده خود را پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.

و از این زمان کش و قوس‌ها و جدال‌ها میان این افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز می‌شود آن هم به خاطر حضور در پروژه‌ای که قرار بود معاون رئیس جمهور حامی و ضامن آن باشد. با شکایت‌های متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت می‌گیرد دادگاه سه حکم را برای ۳ میلیارد تومان به نفع آنها صادر می‌کند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر می‌شود اما نکته قابل تأمل ملغی شدن احکام طی مدت زمان کوتاهی پس از صدور حکم و فضای امنیتی حاکم بر اطراف خانه خانم معاون است که امکان اجرای حکم جلب پسر ابتکار را برای مأموران کلانتری منطقه تا کنون غیر ممکن ساخته است!

 

 

 

 

گویا در این میان طرفداران و حامیان ابتکار در سازمان محیط زیست از جمله مشاور ابتکار و حراست محیط زیست  نیز بیکار ننشسته‌اند و تلاش دارند تا این افراد را از شکایت و وصول دارایی خود منصرف کنند.

در این مدت برای اینکه از پس دادن آورده این افراد خودداری کنند همسر ابتکار که ضامن چک‌های پسرش بود از آنها شکایت کرده و موضوع ربوی بودن این چک‌ها را مطرح می‌کند! حتی در این میان خانواده ابتکار تنها به آوردن دلالان محیط زیستی به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود بسنده نکرده‌ و از الجزایر نیز شاهد وارد کرده‌اند!

نکته دیگر مکان مبادله پول‌ها میان سرمایه‌گذاران و خانواده ابتکار است که معمولاً این قرارها یا در رستوران مادر ابتکار انجام می‌شده است و یا در دفتر همسر ابتکار!

آنگونه که از جزئیات این سرمایه گذاری و اسناد آن که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، جنجال‌ها، تهدیدها، شکایت‌ها و مشکلات خانوادگی سود حاصل برای این افراد است که به واسطه اعتماد به معاون رئیس جمهور سرمایه خود را وارد این پروژه خانوادگی کرده‌اند، پروژه‌ای که گمان می‌کردند یک تولید ملی است و در جهت اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود.

هم اکنون یکی از این پرونده‌ها که در تاریخ ۲ آذرماه، رأی آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض همسر و پسر ابتکار به دادگاه تجدید نظر رفته است که نتیجه نهایی آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، یکی دیگر از پرونده‌ها نیز قرار است ۴ بهمن ماه در دیوان عالی کشور بررسی و نتیجه نهایی مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید ابتکار و خانواده‌اش با این مصونیت خودساخته تا چه زمانی می‌توانند جلوی اجرای احکام را بگیرند و سرنوشت سرمایه ۷ میلیاردی که در پروژه خانوادگی ابتکار هزینه شده است چه خواهد شد؟!

انتهای پیام/

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=479 0
«ثریا» تعطیل نشده است، مثل فردو مثل اراک http://shafahi.netsit.ir/?p=477 http://shafahi.netsit.ir/?p=477#comments Tue, 17 Jan 2017 12:52:31 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=477 یادداشت/کامران قبادی
داستان ثریا و روایت تلخ مهار انقلابی‌ها/ «ثریا» تعطیل نشده است، مثل فردو مثل اراک
 داستان ثریا و روایت تلخ مهار انقلابی‌ها/ «ثریا» تعطیل نشده است، مثل فردو مثل اراک

تهمت تعطیل کردن ثریا به مدیران صدا و سیما و یا دولتمردان، تهمت بزرگ و بی اساسی است. ‌ثریا تعطیل نشده است. به ثریا گفته اند باید مثل سایت فردو از این به بعد فقط علمی باشد.‌

   مصاحبه اخیر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بالاخره راز اصلی تعطیلی ثریا را افشا کرد. همان چیزی که ثریایی ها با اشاره و کنایه می گفتند و از صراحت در بیان آن حذر می کردند. معلوم شد حکایت این روزهای ثریا همان حکایت فردو و نطنز و اراک است.

بنابر مصاحبه حجت الاسلام پژمانفر، ظاهرا به ثریا گفته اند اگر می خواهی تعطیل نشوی از این پس فقط باید برنامه علمی پخش کنی و صرفا به مباحث علمی بپردازید و از طرفی چند ماهی است در تنگنای مالی شدید هم قرار گرفته اند تا آنجا که بیش از سه ماه است که بچه های ثریا حقوق نگرفته اند، برنامه زنده شان هم یکی در میان و در ساعات نیمه شب پخش می شود و…

 اما تعجب نکنید اگر از مسوولان رسانه ملی در خصوص تعطیلی ثریا بپرسید احتمالا به شما می گویند ثریا به هیچ وجه تعطیل نشده بلکه قرار است به صورت تخصصی به مباحث صرفا علمی بپردازد اساسا از ابتدا هم ماموریتش همین بوده است‌‌.‌..

اما این سخنان و این نمایشنامه برای ما چقدر آشناست…

پرده اول:

بعد از توافق هسته ای…

مسوولان مذاکره: سایت فردو نه تنها تعطیل نشده است، بلکه قرار است به مرکز تخصصی و علمی تحقیقات هسته ای و فیزیک تبدیل شود. مرکزی برای تولید ایزوتوپ های «پایدار» و فقط غنی سازی در فردو متوقف شده است از ابتدا هم قرار بود فردو صرفا مرکز تحقیقاتی باشد.

پرده دوم:

آب سنگین اراک هم تعطیل نشده است.‌ قرار است بهتر از آن را برایمان بسازند. تازه به صادر کننده آب سنگین در دنیا هم تبدیل شدیم و … راکتور قبلی کلا مشکلاتی هم داشت و قدیمی بود و کمی خطرناک. بهترش را قرار است بسازند…

پرده سوم:

متخصصان هسته ای و تیم همکاران شهید احمدی روشن امروز در صنعت فاضلاب و اداره ‌اوقاف مشغول به کارند.‌ اتهام اخراج آنها از سوی مدیران سازمان انرژی اتمی البته فقط یک اتهام بی اساس است.‌ خودشان رفته اند …. به این نتیجه رسیده اند (رسانیده شده اند) که باید بروند … جایشان همان در صنعت فاضلاب است.

پرده چهارم:

پروژه‌های فضایی در سه سال اخیر تعطیل نشده اند بلکه در صدر سخنرانی ها قرار دارند…. اما از بودجه تصویب شده شان در دو سال ابتدایی دولت یازدهم، فقط ۷ درصدش را پرداخت کرده اند….‌تعطیل شان نکرده اند، مجبور به تعطیل کردن شده اند …. پروژه ها و‌ پژوهشگاه های هسته ای و ‌ماهواره ای و…. هم همین طور…. رگ ‌حیاتی پروژه ها را که بودجه آنهاست، زده اند اما تعطیلشان نکرده اند… چرا که اعلام رسمی تعطیلی شان هزینه دارد! اتهام تعطیل کردن این پروژه ها به مسوولان اتهام بزرگ و بی اساسی است. قیمت نفت پایین آمده، بودجه فقط به اولویتها می رسد: اولویتهایی مثل حقوقهای نجومی، سفرهای خارجی، هزینه هتل مذاکرات، خرید هواپیما و ….

پرده آخر:

دکتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ۹۲ (گفتگوی ویژه خبری): آقای عابدینی! ما تعطیل کردیم؟! ما تکمیل کردیم.

اما همه این نمایشهای تکراری که توسط غربگراها و محافظه کاران علیه پیشرفتهای انقلابی این ملت اجرا می شود برای ما یک پیام دارد:

تعطیل کردن انقلابی ها هزینه دارد.‌ انقلابی ها نباید رسما تعطیل شوند، بلکه باید خنثی شوند باید بهداشتی و‌ پاستوریزه و‌ بی خطر شوند. باید اسمشان باشد اما پیام و حرفشان سانسور شود.

پرده جدید نمایش:

تهمت تعطیل کردن ثریا به مدیران صدا و سیما و یا دولتمردان، تهمت بزرگ و بی اساسی است. ‌ثریا تعطیل نشده است. به ثریا گفته اند باید مثل سایت فردو از این به بعد فقط علمی باشد.‌

نمایش قبلی را به یاد بیاورید: سایت فردو نباید غنی سازی کند. چون غنی سازی در فردو خیلی ها را ناراحت کرده است. کدخدا عصبانی است با هیچ ‌بمبی نمی تواند فردو را که در حصار کوه است تخریب کند….  فردو باید کار علمی و تخصصی بکند. ایزوتوپ های پایدار… از ابتدا هم فردو را برای کار علمی ساختیم… فردو نباید انقلابی باشد. «ایزوتوپ های پایدار» هم کدخدا را راضی می کند هم گلایه های انقلابی ها را ساکت می کند.

ثریا هم نباید انقلابی باشد، تمرکز ثریا بر پیشرفت های علمی همه را راضی می کند…

چه داستان عجیبی است حکایت خنثی کردن انقلابی ها …. انقلابی خوب، انقلابی مرده است، اگر شهید شود خونش دامان خیلی ها را می گیرد….

و ظاهرا ثریایی ها  نمی خواهند به سرنوشت فردو و اراک و‌ نطنز و صنعت فضایی و…..گرفتار شوند.‌ این بار رسانه ای شدن ماجرای ثریا و حمایت ها و هوشیاری رسانه های انقلابی و فعالان فرهنگی و دانشجویی نقشه محافظه کاران و غربگراها را پیش از آنکه به هدف برشد، برملا کرده است.

 مقاومت و‌ هوشیاری ثریایی ها را ارج می نهیم. ثریا با استقامت خود، در این شرایط هم یک روشنگری بزرگ کرده است. نمایان شدن مدل مهار انقلابی ها توسط غرب گرا ها و محافظه کاران دستاورد کمی نیست.

بعد از نمایش:

این پلمب ها بر سایت های هسته ای به زودی خواهد شکست. همانگونه که بعد از ماجرای سعدآباد، پلمب های یو سی اف اصفهان و نطنز را شکستیم. فقط بدنامی‌اش برای آنهایی ماند که گمان می کردند اگر عقب نشینی کنند قهرمان های تاریخ ایران می شوند و از کدخدا چیزی از این عقب نشینی‌ها عایدشان می‌شود!

شک نداریم سرانجام از ثریا هم فک پلمب خواهد شد. فقط ای کاش مدیران تلویزیون هر چه زودتر اقدامی کنند و خود را از این بدنامی برهانند تا نامشان در زمره پلمب کنندگان دیدبان پیشرفت ایران قرار نگیرد و گرنه حساب کدخداها و پدرخوانده های داخلی و خارجی همیشه در تاریخ سیاه بوده است.

کامران قبادی

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=477 0
مناظره تلویزیونی شریعتمداری با کواکبیان! http://shafahi.netsit.ir/?p=473 http://shafahi.netsit.ir/?p=473#comments Sat, 31 Dec 2016 23:22:11 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=473 شریعتمداری: فایل صوتی درخواست مهدی هاشمی برای تحریم ایران موجود است/تعجب سفیر اتریش از درخواست دو رئیس‌جمهور اسبق کشورمان/ کواکبیان: اگر منتقدان با برجام مخالفت نمی‌کردند دلار گران نمی‌شد/ برای آن ۳۰ نفر بیانیه بدهیم بزرگ می‌شوند

 شریعتمداری: فایل صوتی درخواست مهدی هاشمی برای تحریم ایران موجود است/تعجب سفیر اتریش از درخواست دو رئیس‌جمهور اسبق کشورمان/ کواکبیان: اگر منتقدان با برجام مخالفت نمی‌کردند دلار گران نمی‌شد/ برای آن 30 نفر بیانیه بدهیم بزرگ می‌شوند

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه برجام خسارت محض است، گفت: درباره فرار بیش از ۶۰ نفر از روزنامه‌نگاران مدعی اصلاحات، وزیر و معاونان دولت اصلاحات و فعالیت‌ آنان در VOA و BBC باید پاسخ داده شود.

 – برنامه «متن و حاشیه» امشب با حضور «حسین شریعتمداری» مدیر مسئول روزنامه کیهان و «مصطفی کواکبیان» نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از شبکه ۳ سیما روی آنتن رفت.

شریعتمداری در ابتدای این مناظره در پاسخ به سؤالی درباره نامه اخیر ۳۰ نفر به ترامپ برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اظهار داشت: این ۳۰ نفری که به رئیس جمهور جدید آمریکا نامه نوشتند افراد خیلی دم دستی هستند و در حد و اندازه  قد و قواره‌ای نیستند که برای اقدام‌شان انگیزه خاصی تعریف کنیم، این گونه جریانات را دشمنان به صورت بادکنکی پرورش می‌دهند و از زبان آنان حرف‌هایی که خودشان می‌خواهند را مطرح می‌کنند.

وی افزود: این ماجرا ریشه دیگری دارد و بسیار گسترده‌تر و مهم‌تر از این موضوع است که به نظرم بهتر است بیشتر به آن مسئله توجه کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه درخواست اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران درخواستی است که فتنه‌گران از همان سال ۸۸ و البته قبل از آن اعلام کردند، این ۳۰ نفری که به ترامپ نامه نوشتند افرادی هستند که در جریان فتنه فعال بودند که البته عده‌ای از آنان دستگیر شدند و برخی هم فرار کردند، آنان افرادی هستند که نقش پادویی را دارند و ما باید در این زمینه به اسناد رجوع کنیم.

مدیر مسئول روزنامه کیهان بر همین اساس تصریح کرد: آقای مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی که از مسئولان عالیرتبه نظام هستند، نوار صوتی دارند که در آن نوار صوت با یکی از همکاران‌شان تماس می‌گیرند و وقتی می‌بینند که او قرار است از محل زندگی‌اش به واشنگتن برود، از او می‌خواهند حتماً با خزانه‌داری آمریکا تماس بگیرد تا تحریم‌ها علیه ایران افزایش یابد، هم نوار صوتی این مکالمه وجود دارد و هم آن طرف مقابل این مسئله را مطرح کرده است.

شریعتمداری همچنین تأکید کرد: تعدادی از همین افراد اصلی که در فتنه بودند، از اوباما درخواست می‌کنند که تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران اعمال کند، واژه‌ تحریم‌های فلج‌کننده از داخل کشور مطرح شده بود. آقای سفیر وقت اتریش در ایران با تعجب می‌گوید این دو رئیس جمهور اسبق ایران در ملاقات با بنده خواستند که غرب در شیپور تقلب و نقض حقوق بشر در ایران بدمد.

در ادامه این مناظره مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در سخنانی با تأکید براینکه آن ۳۰ نفری که به ترامپ نامه نوشتند تا ایران را تحریم کند به دنبال براندازی نظام هستند و این انقلاب و نظام را دوست ندارند، گفت: تحریم‌ها علیه ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته که این موضوع هم به خاطر ذات این انقلاب است.

وی با بیان اینکه این ۳۰ نفر کار بسیار ناپسندی انجام دادند و محکوم است، گفت: هیچ فرد شناسنامه‌داری در بین این افراد نیست اینکه آقای شریعتمداری از فایل صوتی مهدی هاشمی صحبت می‌کنند، باید بگویم این تیپ‌ها نیستند که بحث شد، متأسفانه ما می‌خواهیم همه چیز را به یکدیگر ربط دهیم این افراد آن طرف مرز هستند و فراری هستند، خیلی‌ها بودند که از کشور فرار کردند حتی چند خبرنگار خبرگزاری فارس هم پیش از این پناهنده شدند، اینکه کسی قبلاً در جایی بوده و بعداً از کشور رفته و مواضعش تغییر کرده را نباید به یکدیگر ربط دهیم، این تحریم‌ها ضد ملت ایران است و من معتقدم اساساً خوب است اطلاعیه‌ای دهیم و این موضوع را محکوم کنیم که البته بنده این مسئله را به برخی دوستان گفتم اما آنان گفتند با این اقدام این افراد بزرگ می‌شوند، اصلا موضوعیتی ندارد و بحث مسئله مهمی نیست.

کواکبیان ادامه داد: این تحریم‌ها، علیه حکومت نیست بلکه علیه ملت ایران است، در جمهوری اسلامی ایران خیلی فاصله‌ای بین حکومت و ملت نباید ببینیم، هر تحریمی علیه ایران به معنای تحریم علیه ملت ایران است.

وی در ادامه تأکید کرد:‌ بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور بسیاری گفتند بهتر است آقای ترامپ زودتر برجام را پاره کند و ما را از شر برجام خلاص کند، مفهوم این جمله چیست، آنان می‌خواهند تحریم‌ها ادامه یابد و مفهوم این جمله ادامه یافتن تحریم‌ها است، خیلی‌ها در داخل از پیروزی ترامپ ذوق‌زده شدند.

در ادامه حسین شریعتمداری در سخنانی گفت: بنده در مصاحبه‌ای گفتم تنها کار عاقلانه‌ای که این دیوانه (ترامپ) می‌تواند انجام دهد پاره کردن برجام است، معتقدم برجام خسارت محض است، ما نباید مسائل را رد و گم کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه وقتی عده‌ای علیه آقایان چیزی می‌گویند تمامی سایت‌ها و روزنامه‌ها در محکومیت آن مسئله مطلب منتشر می‌کنند اما حالا چرا نمی‌آیند درباره سندی که ویکی‌لیکس هم آن را منتشر کرده و آقای هاشمی و آقای خاتمی پیغام دادند غرب در شیپور تقلب و نقض حقوق بشر بدمد، صحبت کنند و به این مسائل پاسخ دهند.

وی با اشاره به بخشی از اظهارات کواکبیان که درباره پناهنده‌ شدن برخی خبرنگاران فارس مطلبی را مطرح کرد، گفت: مسئولان خبرگزاری فارس باید به این مسئله پاسخ دهند، اما آقای کواکبیان! چرا بیش از ۶۰ نفر از روزنامه‌نگاران مدعی اصلاحات، وزیر دولت اصلاحات و معاونان دولت اصلاحات همگی قرار کردند و امروز در VOA و BBC فعالیت می‌کنند؟ چرا به این مسائل شما پاسخ نمی‌دهید. قطعاً کسانی که فرار کردند نظراتی دارند و نظرات‌شان ضد انقلاب است.

مدیر مسئول روزنامه کیهان همچنین گفت: بنده می‌گویم اگر نظرات این افراد که ضد انقلاب هستند در داخل کشور دنبال شود معلوم است که بین داخلی‌ها و آنان پیوند وجود دارد و معتقدم روزنامه‌های اصلاح‌طلب همان نظرات را در داخل کشور دنبال می‌کنند.

کواکبیان با بیان اینکه چقدر آدم باید ساده باشد که نداند مایکل لدین با این کدها می‌خواهد ماها را به جان هم بیندازد و اختلاف ایجاد کند، گفت: این مسئله را بینندگان باید قضاوت کنند چرا که واقعاً در مخیله آدم نمی‌گنجد.

وی افزود: آقای هاشمی رفسنجانی هم‌اکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند یعنی رئیس مجمعی که باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل و فصل کند. آنگاه ایشان از آمریکا درخواست تحریم‌های فلج‌کننده می‌کند؟

مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری یادآور شد:‌ آقای خاتمی ۸ رئیس جمهور این کشور بودند و این حداقل انصاف است کسی که ۸ سال رئیس جمهور این کشور بوده از آمریکا درخواست افزایش تحریم ایران می‌کند؟ کد آقای مایکل لدین کد آقای شریعتمداری است اما واقعیت نیست.

وی با بیان اینکه روزنامه کیهان کشور را به سمت تحریم می‌برد، گفت: آقایان می‌گویند برجام باید پاره شود و آقای ترامپ زودتر ما را از شر برجام خلاص کند. واقعیت این است اگر برجام در کار نبود نمی‌خواهم بگویم جنگ می‌شد اما تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد و افزایش می‌یافت.

کواکبیان با تأکید براینکه ما در بحث برجام با یک قطعنامه حداقل زیرآب تمام تحریم‌ها را زدیم، گفت: این که آمریکایی نقض عهد کردند و بانک‌های آنها به تعهدات خود عمل نکردند بحث دیگری است.

وی افزود: آقای شریعتمداری می‌گوید چه کسانی این مسئله را تعقیب می‌کنند اگر فرصت بدهیم به من چندین کد می‌آورم که ضد برجام و ضد آقای ظریف زده شده آقای ظریفی که پیش‌قراول مذاکرات بوده و رزمنده دیپلماسی است اما ما در حال خالی کردن پشت ایشان هستیم. آقای ظریف مذاکره نکند یعنی تحریم‌ها پیدا می‌کند بنابراین چه کسانی این هدف را دنبال می‌کنند.

شریعتمداری در پاسخ به کواکبیان مبنی براینکه اگر برجام نبود تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد، گفت: مگر در حال حاضر تحریم‌ها برداشته شده است، خیر. هیچ یک از تحریم‌ها برداشته نشده آقای کواکبیان در حالی از برجام دفاع می‌کنند که مسئولان و صاحبان اصلی ماجرا با صراحت می‌گویند که دستاورد برجام تقریباً هیچ بوده است.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در پاسخ به این اظهارات کواکبیان که برجام سایه جنگ را از سر ایران برداشت، تأکید کرد: سایه جنگ را نیروهای مقاومت از سر مملکت کم کردند نه مذاکرات؛ آقایانی که می‌گویند ظرف ۵ دقیقه آمریکا می‌تواند با یک بمب همه چیز ما را از بین ببرد و یا حین مذاکرات می‌گویند خزانه خالی است می‌خواهم بگویم آنها هستند…

در ادامه این برنامه کواکبیان به پاسخ به این سؤال مجری مبنی براینکه گونه‌شناسی جریان ضد انقلاب را چگونه می‌بینید و از چه جنسی است، اظهار کرد: طبیعتاً کسانی که از پیدایش انقلاب رضایت ندارند به دنبال براندازی بودند.

وی در همین رابطه افزود: من معتقدم هر جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا هم که بخواهد ملت در مضیقه، تنگنا و فشار باشد هم ضدانقلاب است چون جریانی که بخواهد مردم مأیوس شوند در خط ضد انقلاب قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضد انقلاب خارج‌نشین رسماً شمشیر را می‌کشد، گفت: بعضی از ماها در داخل حرف‌های ضدانقلابی می‌زنیم اما فکر می‌کنیم داریم به انقلاب خدمت می‌کنیم که البته گونه‌شناسی ضد انقلاب آنهایی هستند که رسماً دنبال براندازی هستند اما ما گاهاً به خاطر ندانم کاری و جهالت کاری می‌کنیم که عرصه را برای براندازان فراهم می‌کنیم. بنابراین نباید بگوییم افرادی که در خارج نشسته‌‌اند صرفاً ضد انقلاب هستند.

وی با اشاره به مسئله نفوذ تصریح کرد: مقام معظم رهبری چندی پیش مسئله نفوذ را مطرح کردند که خیلی‌ها قیافه حزب‌اللهی دارند اما بحث اصلی آنها نارضایتی آنها از نظام و انقلاب است و می‌خواهند این نظام نباشد. بنابراین هر کسی دنبال براندازی است حتماً ضد انقلاب خواهد بود.

شریعتمداری در پاسخ به گونه‌شناسی جریان ضد انقلاب و جنس آنها اظهار داشت: همه آنهایی که با انقلاب سر سازگاری ندارند در طیف ضد انقلاب قرار می‌گیرند و در این طیف گونه‌های مختلف وجود دارد.

وی در مورد مسئله نفوذ نیز گفت: دوران بیانیه و اطلاعیه صادر کردن فلان گروه ضد انقلابی گذشته است و یا اینکه فلان نفوذی تروری در کشور انجام شود کار اصلی نیست بلکه آنان هدف دیگری را دنبال می‌کنند.

به اعتقاد مدیر مسئول روزنامه کیهان هدف نفوذی‌ها حضور در کانون‌های تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام است که برای شناخت این گونه نفوذی‌ها فرمول‌هایی وجود دارد اما وقتی مسیر حرکت یک جریان، دولت، دستگاه قضا و مجلس باشد و احساس می‌کنید در این مسیر پیچ‌‌وخم‌هایی که نباید باشد پدید می‌آید و با مطالب قبلی در تناقض است یعنی اینکه برای مردم دردسر ایجاد شود. به عنوان مثال وقتی که شما معیشت مردم را در تنگنا قرار دهید یا آقای رئیس جمهور قول داده بود ارزش پول ملی را بالا ببرد اما امروز دلار به ۴ هزار تومان رسیده بنابراین باید نگران کسانی بود که احیاناً به مسئولان ما در کانون تصمیم‌ساز و سیاست‌‌پرداز مشاوره می‌دهند.

شریعتمداری ادامه داد: همین الان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که در دست ۱۰۸ نفر است. بنابراین کسانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند شاید نتوان نام‌شان را ضدانقلاب گذاشت اما کسانی که چنین مشاوره‌هایی می‌دهند قطعاً بدانید که ضد انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه امروز نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار سالانه واردات قاچاق وجود دارد، گفت: واردات قاچاق باعث می‌شود که کارگاه‌های صنعتی تعطیل و اشتغال ضربه ببیند در حالی که شما نیاز به اشتغال دارد حتی کترینگ قطارهای مسافری به یک شرکت اتریشی واگذار می‌شود و یا ساخت بزرگراه تهران – شمال را به شرکت خارجی داده می‌شود بنابراین من معتقدم وقتی چنین پلشتی‌هایی پدید آید و این با آنچه قبلاً قول داده شده در تناقض آشکار است باید نگران ضد انقلابیونی بود که نفوذ کرده‌اند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در پاسخ به این پرسش مجری مبنی براینکه مسائلی که شما به آن اشاره می‌کنید مسائل جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته اما چگونه این را به یک جریان نفوذ تازه به وجود آمده مرتبط می‌کنید، گفت: من از این جهت می‌گویم که ماجرا به جهتی می‌رود هم قول داده بودند که نرود و هم نوعی بی‌تفاوتی در کنار آن می‌بینیم.

شریعتمداری افزود: وقتی ما شعار ما می‌توانیم سر می‌دهیم  واقعاً شعار درستی است دیگر نباید بگویم که توان تولید ما در حد آبگوشت بز باشد و یا بگوییم باید مدیر از خارج وارد شود؛ من نمی‌خواهم بگویم کسی که این حرف را می‌زند ضد انقلاب است اما این وسط باید جریاناتی گشت که چنین سیاست‌های را به عنوان مشاوره پیش‌روی برخی مسئولان قرار می‌دهند.

کواکبیان به اظهارات شریعتمداری مبنی براینکه دلار ۴ هزار و ۱۰۰ تومان شده است، گفت: یکی از بحث‌های روان‌شناسی گران شدن دلار این است که مخالفان برجام در داخل مرتب با برجام مخالفت می‌کنند که اگر اینها مخالفت نمی‌کردند دلار گران نمی‌شد. البته نمی‌خواهم استناداً بگویم حتماً اینگونه است.

وی ادامه داد: در پایان جنگ تحمیلی دلار ۴۰۰ تومان بود و در پایان دولت آقای هاشمی رفسنجانی دلار به ۸۰۰ تومان رسید و در پایان دولت اصلاحات حدود ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ تومان بود اما یک دفعه در دولت آقای احمدی‌نژاد به ۴ هزار تومان رسید که می‌گفتند جمشید بسم‌الله در چهارراه استانبول دلار می‌فروشد چرا آقای شریعتمداری آن زمان هیچ چیز نمی‌گفت.

کواکبیان خطاب به شریعتمداری درباره ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار ۱۰۸ نفر گفت:‌ من اتفاقاً ثابت می‌کنم این ۱۰۸ نفر که معوقات بانکی دارند بیشتر دوستان آقای حسین شریعتمداری‌اند یا یاران و طرفداران ما.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری اضافه کرد: اگر قرار باشد دلار هر ۸ سال دو برابر شود الان ۴ سال از عمر دولت گذشته، بنابراین دلار طبیعتاً‌ باید ۶ هزار تومان می‌شد بنابراین باید به آمارهایی که می‌دهیم توجه شود چرا که مباحثی که آقای شریعتمداری در بحث‌های اقتصادی مطرح می‌کند واقعیت ندارد. به عبارتی یک سری حرف‌های کلیشه‌ای است که ایشان همیشه در کیهان گفته‌‌اند. در مورد آبگوشت بزباش نیز حالا یکی یک حرف بی‌ربطی زد بنابراین این به کلیت اقتصاد کشور ربطی ندارد.

وی با اشاره به درز کردن جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با ظریف اشاره و خاطرنشان کرد: مـتأسفانه اخلاق نیز رعایت نمی‌شود و امام جمعه‌ای نیز به این مطالب اشاره کرده که این انصاف نیست. اگر ما با دولت مخالفیم رسماً بگوییم با دولت مخالف هستیم اما چرا بحث‌ها را به گونه‌ای آسمان و ریسمان می‌کنیم که نتیجه خود را از آن بگیریم.

کواکبیان خطاب به شریعتمداری گفت: آقای شریعتمداری اگر می‌خواهد به انقلاب خدمت کند، مدتی دست از این کارها بردارد اگر دلار ارزان نشد، شما یک بار دیگر ما را دعوت کنید.

شریعتمداری در پاسخ به ادعای کواکبیان مبنی براینکه آنانی که مخالف دولت هستند رسماً اعلام کنند که مخالفند، اظهار داشت: مخالفت با دولت رسماً ارزشمند نیست بلکه مسئله مورد نظر ما مخالفت با نارسایی‌ها و پلشتی‌ها است که می‌تواند نباشد و وجود دارد. اینکه آقای کواکبیان می‌گوید مخالفت باعث شده دلار گران شود یک ادعا است.  ما پیرو دلیل هستیم آقای کواکبیان بهتر است دلیل بیاورند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در پاسخ به ادعای کواکبیان بر این اساس که ۱۰۸ فردی که معوقه بانکی دارند بیشتر دوستان آقای شریعتمداری هستند، گفت: آقای کواکبیان بفرمایند کدام یک از دوستان ما زندگی اشرافی دارند و اگر دوستان ما بودند پس چرا ما باید علیه‌شان اینقدر موضع‌گیری کنیم و این در حالی است که همه شما ساکت بودید و به‌به‌ و چهچه می‌کردید. کواکبیان خارج از نوبت خود به این اظهارات شریعتمداری پاسخ گفت که شما علیه دولت موضع می‌گیرید و علیه این افراد موضعی ندارید.

شریعتمداری در مورد افزایش نرخ دلار در دولت‌های گذشته نیز گفت: اینکه شما می‌گویید نرخ دلار در دولت گذشته به ۴ هزار تومان رسید ادعای غلطی است بلکه اوج نرخ دلار در پایان دولت دهم به ۳۱۰۰ تومان رسید. اما در روز اجرای برجام دلار ۳۶۰۰ تومان شد اما این موضوع مسئله ما نیست این آقای روحانی بود که می‌گفت ما آمده‌ایم که ارزش پول ملی را بالا ببریم.

وی افزود: ۱۱۰ میلیارد معوقات بانکی در اختیار ۱۰۸ نفر است، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد می‌شود، وزارت صنعت نیز تعرفه‌ها را کاهش داده و این باعث تعطیلی کارگاه‌های کوچک شده‌است. آقای کواکبیان چرا این آمار را نمی‌بینید. چقدر سنگ‌پا،‌ دسته بیل  و… وارد کرده‌اید.

کواکبیان در پاسخ به این اظهارات شریعتمداری تصریح کرد:‌ چرا زمان آقای احمدی‌نژاد را نمی‌گویید.

شریعتمداری با بیان اینکه شما به آن زمان چه کار دارید، اظهار داشت: شخصی بوده که هر چه می‌گفتی نچ می‌کرده است. نچ که دلیل نمی‌شود این اسنادی است که اعضای همین دولت می‌گویند. اگر شما آنها را متهم به دروغ‌گویی می‌کنید این حرف دیگری است اما من معتقدم افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند، دروغ‌گو نیستند بلکه دلسوزان دولت هستند.

وی افزود: اینها مستنداتی است که آقای کواکبیان نمی‌تواند آنها را رد کند. امروز ۸۰ درصد معادن تعطیل شده است هردفعه که این حرف زده می‌شود بلافاصله می‌گویید با دولت مخالف هستید چه کسی می‌گوید که ما با دولت مخالفت می‌کنیم؟

مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی اظهار داشت: چرا در مورد حقوق‌های نجومی و گورخواب‌ها موضع نمی‌‌گیرید و صدای‌تان در نمی‌آید؟ آقای رئیس جمهور در مورد حقوق نجومی به معاون اول خود نامه می‌زند و تأکید می‌کند که باید با قاطعیت پیگیری شود آقای نوبخت نخست عذرخواهی می‌کند اما همین آقای نوبخت می‌گوید کسی که حقوق نجومی چندصد میلیونی را گرفته ذخیره نظام است.

شریعتمداری از کواکبیان خواست که در اظهارات و ادعاهای خود دلیل بیاورد و کواکبیان نیز خطاب به وی گفت شما هرجا کم می‌آورید، می گویید این افراد اصلاح‌طلب بودند. که شریعتمداری پاسخ داد، من که نگفتم اینها اصلاح‌طلب هستند بلکه ادعای اصلاح‌طلبی دارند.

کواکبیان با بیان اینکه شریعتمداری حقوق‌های نجومی را مطرح می‌کند اما از کنار املاک نجومی عبور می‌کند، اظهار داشت: اولین بار در مجلس بنده بودم که هشدار دادم و گفتم دستگاه نظارتی خواب بوده است. بحث این است که کل حقوق‌های نجومی زیر ۵۰ میلیارد تومان است اما یک رقم مربوط به بابک زنجانی ۱۱ هزار میلیارد تومان است و هنوز هم که هنوز است پول‌ها را برنمی‌گرداند.

وی با بیان اینکه امیرمنصور آریا با دست خط رئیس جمهور وقت پول دریافت می‌کرد، گفت:‌ آقای امیرمنصور آریا ۳ هزار میلیارد تومان پول و وام دریافت کرد اما حقوق‌های نجومی تمام مدیران به ۵۰ میلیارد تومان نمی‌رسد و من اینها را با ارقام و آمار عرض می‌کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس به شریعتمداری پیشنهاد کرد تا دست به دست هم داده و برای مقابله با فساد سیستماتیک برنامه‌ریزی کنیم نه اینکه مدام همدیگر را متهم کنیم که ۳۰ نفر در خارج بیانیه دادند و اصلاح طلب هستند چرا انصاف ندارید. لااقل بگویید ما کم آوردیم و انتخابات در پیش‌رو است و باید به گونه‌ای اصلاح‌طلبان را متهم کرد.

کواکبیان اظهار داشت: آقای شریعتمداری ضد ظلم و فساد است من دست همکاری به وی دراز می‌کنم تا با هم بدون هیچ گرایش جناحی با فساد مبارزه کنیم چون این فساد مثل خوره نظام را می‌خورد بنابراین باید با این مسئله ریشه‌ای برخورد کنیم و کسی را متهم نکنیم که حالا در یک زمان گفته که فلانی ذخیره نظام است. با استناد به یک سخن نباید مسائل را دید چرا که آن شخص هم اشتباه کرده است.

وی به مسئله گورخوابی نیز اشاره و مدعی شد که برای نخستین‌بار سایت‌های اصلاح طلب به این مسئله پرداختند که البته این مسئله چیزی هم نیست چون ۴ الی ۵ نفر در یک منطقه از ترس سرما در قبر خوابیده‌اند و بعد هم جمع شدند.

کواکبیان با اشاره به شب‌گردی نمایندگان تهران خاطرنشان کرد: یک شب ما نمایندگان تهران را به شب‌گردی در تهران بردیم و در آن شب ۴ هزار معتاد متجاهر از میدان شوش، پارک هروی و میدان امام حسین مثل مور و ملخ وجود داشتند که به نیروی انتظامی گفتیم چرا اینها را جمع نمی‌کنید که گفتند بودجه نداریم.

وی تأکید کرد: باید همگی دست به دست هم داده و برای این جوانان کار ایجاد کنیم اما امروز نه تنها برای آنها کار ایجاد نمی‌کنیم بلکه روز به روز گرفتارتر‌شان می‌کنیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای شریعتمداری اگر می‌خواهد پایگاه اجتماعی‌اش متوجه شود نرود در روزنامه کیهان مطلب بنویسد بلکه حزبی را تأسیس کند تا ببینند چند نفر طرفدار وی هستند آنگاه به اندازه همان پایگاه اجتماعی‌اش حرف بزند اما متأسفانه همه چیز در اختیار اوست.

کواکبیان با بیان اینکه یک امام جمعه گفته که کل مجلس فتنه است، عنوان کرد: واقعاً با این جمله که کل مجلس فتنه است، مشکلات مملکت حل می‌شود. این واژه فتنه انگی است که رقیب را خارج کنند اما بنده به آنها پیشنهاد می‌کنم از این حرف‌ها دست بکشیم و دست در دست هم مشکلات مملکت را حل کنیم. امروز در مجلس ۸۵ درصد کسانی که به دفاتر ما مراجعه می‌کنند از ما شغل می‌خواهند.

شریعتمداری خطاب به کواکبیان با بیان اینکه صدای بلند دلیل نیست، تصریح کرد:‌ من ۷ سال قبل به آقای کواکبیان گفتم که آقای احمدی‌نژاد قرار بوده که برود مصاحبه کند اما قبل از اینکه ایشان مصاحبه‌ای صورت دهند حدس زده‌اید که ایشان چه می‌خواهد بگوید و براساس حدسیات خود علیه وی حرف زدید و تحلیل کردید اما بعد معلوم شد که ایشان اصلاً برای مصاحبه نرفته است. بنابراین شما کاری کردید که فردای آن روز دوستان‌تان به شما تذکر دادند.

وی با طرح این پرسش که مسئله ۳ هزار میلیارد مه‌آفرید را اولین بار چه کسی مطرح کرد، گفت: آن زمان که شما به‌به و چهچه می کردید ما این مسئله را مطرح کردیم اما نمی‌دانستید ۳ هزار میلیارد است اما اسم بانک تات را هم ذکر کردیم اما شما می‌گفتید همین آقای مه‌آفرید کارآفرین و استیو جابز ایران است.

مدیر مسئول روزنامه کیهان اضافه کرد:‌ مجله آسمان که چند سال قبل تعطیل شد با بابک زنجانی مصاحبه‌ای صورت داد و آقای زنجانی در این مصاحبه گفته بود که شروع کار من از دوران آقای نوربخش بود و من آن زمان سرباز بودم. آن زمان به من گفتند ارز‌ها را ببرم و بفروشم و بابت هر دلار یک تومان به من دادند که در اولین روز ۱۷ میلیون تومان درآمد داشتم و ادامه دادم.

شریعتمداری خطاب به کواکبیان تأکید کرد: شما تشویق آقای روحانی و خاتمی از بابک زنجانی را چگونه می‌خواهید توجیه کنید.

وی مجدداً به مسئله حقوق نجومی پرداخت و بیان کرد: آقایان نخست می‌گفتند مجموع حقوق‌های نجومی ۲ میلیارد تومان است و شما می‌گویید ۵۰ میلیارد تومان است. من می‌گویم مجموع حقوق‌های نجومی اصلاً ۱۰ میلیون تومان! بحث مبلغ نیست بلکه این افراد دست‌شان را در جیب ملت کرده‌اند و به ملت دستبرد زده‌اند. بنابراین چنین افرادی لیاقت ندارند در چنین جایگاهی بمانند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در مورد شب‌گردی نمایندگان تهران که آقای کواکبیان به آن اشاره کرد نیز اظهار داشت:‌شما تعریف می‌کنید که ما با نمایندگان مجلس راه افتادیم و فلان‌کار را کردیم اما واقعاً چه کار کردید.

شریعتمداری با بیان اینکه من تعجب می‌کنم از اینکه آقای کواکبیان می‌گوید من برای اولین بار مسئله حقوق نجومی را مطرح کردم، گفت: مسئله فیش‌های نجومی را اولین‌بار روزنامه کیهان مطرح کرد. اینکه شما می‌گویید حالا شخصی یک حرف اشتباهی زده است نه، اینگونه نمی‌شود به موضوع پرداخت آقای نوبخت نخست عذرخواهی کرده بعد گفتند که نجومی‌بگیران ذخیره نظام بودند. یعنی شما می‌فرمایید این مطلب از دهن آقای نوبخت پریده است.  لطفاً‌ ماجراها را کتمان نفرمایید و با دلیل بگویید.

کواکبیان در مورد ادعای شریعتمداری درباره روزنامه مردم‌سالاری و مسئله احمدی‌نژاد گفت: آقای شریعتمداری تاکنون ۱۰۰ بار به دروغ این مسئله را مطرح کرده است. من گفته‌ام که ایشان سند بیاورد که ما نوشته‌ایم آقای احمدی‌نژاد سخنرانی کرده و این مطالب را نوشته باشیم. شاید یک روزنامه این کار را کرده باشد ما یک تیتر زده بودیم که با سخنرانی مملکت اداره نمی‌شود و حقیقت ماجرا این است. شما می گویید فلانی و فلانی با بابک زنجانی عکس داشته‌اند. مگر عکس ملاک است. بابک زنجانی در زمان کدام دولت‌ نفت را می‌فروخت و پولش را به جیب می‌زد.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری خاطرنشان کرد: بنده در مجلس هشتم بودم و رئیس بازرسی گفت ساعت ۹ صبح سال فلان نامه رئیس جمهور به بانک مرکزی می‌آمده و می‌گفت شما صدها میلیارد به آقای مه‌آفرید بدهید. شاید قبلاً به این آقا گفته می‌شد کارآفرین نمونه. اما این شخص در زمان کدام دولت پول‌ها را به جیب زده است؟

شریعتمداری به اظهارات کواکبیان پاسخ داد و گفت: هر زمان که این اتفاق افتاده باشد جرم است.

کواکبیان تأکید کرد: آقای شریعتمداری یک سند بیاورد که به املاک نجومی که توهین به ملت است، پرداخته‌اید. شما چند مقاله درباره فیش‌های نجومی نوشته‌اید و چند مقاله در مورد املاک نجومی؟ املاک نجومی به بیت‌المال صدها برابر بیشتر از حقوق‌های نجومی ضربه زده است.

وی افزود: آقای شریعتمداری می‌گوید چرا می‌گویند ذخیره انقلاب. همین صندوق توسعه ملی به هیأت مدیره اختیار داده بود که سالانه هر درصدی که می‌خواهد دستمزد را بالا ببرد و این آیین‌نامه در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بود. بنابراین آنها می‌گویند که ما طبق آیین‌نامه عمل کرده‌ایم.

کواکبیان در پاسخ به مدیر مسئول روزنامه کیهان مبنی براینکه صدای بلند دلیل نمی‌شود، گفت: آقای شریعتمداری من میزان صدایم بلند است و چون صدای بلندی داریم نمی‌توان گفت حرف‌هایم بی‌دلیل است بینندگان قضاوت خواهند کرد که واقعیت چیست.

مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری با تأکید براینکه روش‌های آقای شریعمداری ضد اشتغال، ضد آرامش جامعه و ضد خروج از رکود است، عنوان کرد:‌بیاییم از فردا فارغ از این صحبت‌ها پیمان ببندیم و ببینیم کدام راه حل ما را به اشتغال و خروج از رکود می‌رساند.

شریعتمداری با تأیید حرف کواکبیان بر اساس اینکه وقت برنامه «متن و حاشیه» باید کمی بیشتر بود،‌ گفت: بله. وقت برنامه باید کمی بیشتر می‌شد، چون آقای کواکبیان یک عالمه به من تهمت زدند.

وی خطاب به کواکبیان گفت: شما به مسئله مه‌آفرید اشاره کردید؛ آن زمان که ما درباره این افراد می‌نوشتیم شما به‌به‌ و چهچه می‌کردید. دولت دهم هم از زمانی به انحراف کشیده شد که خط اصلاح‌طلبان رفت.

کواکبیان در پاسخ به این سخنان شریعتمداری بیان داشت: یعنی شما می‌فرمایید آقای مشایی اصلاح‌طلب بود؟! که مدیر مسئول روزنامه کیهان پاسخ داد، دیدگاه همان دیدگاه بود شما بررسی کنید و ببینید که دولت دهم ما را چند بار به دادگاه کشاند آن دولت کدامیک از شما را به دادگاه کشاند و این به خاطر این بود که ما انتقاد می‌کردیم.

مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری در حین سخنان شریعتمداری گفت: من ۱۰ بار بیشتر از شما به دادگاه رفته‌ام و الحمدالله شما مصونیت دارید.

شریعتمداری با بیان اینکه آقای کواکبیان به ما می‌گوید که راه حل ارائه دهید، اظهار داشت: آن زمان که هر کس راه حل ارائه می‌کرد که می‌گفتند شما بی‌سواد هستید و بروید به جهنم. در مورد IPC هرکس انتقاد کرد گفتند شما ضد دولت هستید اما بعد از اینکه به انتقادات توجه نشد خود آقای وزیر نفت اعلام کرد که ۱۵۰ ایراد در این قراردادها وجود دارد.

وی ادامه داد: شما می‌گویید بیاییم در مورد اشتغال ایده بدهیم، قبول اما به شرط اینکه فردای آن روز دسته بیل و سنگ پا وارد نکنید.

کواکبیان در پاسخ به اظهارات شریعتمداری تصریح کرد که سنگ پا و دست بیل در کدام دولت وارد شده است این اقلام در زمان آقای احمدی‌نژاد وارد شده است.

شریعتمداری پس از استماع این ادعا خطاب به کواکبیان تصریح کرد: یعنی شما مدعی هستید که گمرک دولت یازدهم دروغ می‌گوید و این سخن مبتنی بر سند گمرک است.

در انتهای این مناظره مجری برنامه اعلام کرد که روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی طی تماسی با این برنامه اعلام کرده که بحث کترینگ صحت نداشته و تکذیب می‌شود.

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=473 0
مشروح برنامه جهان‌آرا http://shafahi.netsit.ir/?p=469 http://shafahi.netsit.ir/?p=469#comments Sun, 25 Dec 2016 15:14:28 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=469

 نمایش ویلای لواسان آقای وزیر روی آنتن زنده/ کسانی که نمی‌خواهند مسائل مالی‌شان شفاف شود؛ مسئولیت نگیرند

«شفافیت مالی مسئولان و کارگزاران نظام» موضوعی بود که در چهارمین قسمت از برنامه جهان‌آرا مورد توجه قرار گرفت.

«حاجی دلیگانی» نماینده مر«دم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و صادق شهبازی، پژوهشگر و فعال فرهنگی به همراه دکتر وحید یامین‌پور به‌عنوان مجری- کارشناس در این برنامه به ارائه نقطه نظرات خود در باره موضوع شفافیت مالی مسئولان نظام پرداختند.

در ابتدای این برنامه حاجی دلیگانی با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند «بر سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه با آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانت‌کاران خواهم بود» تصریح کرد: این آموزه دینی ماست. هر مسئولی که در جایگاه مدیریتی و مسئولیتی قرار بگیرد و مال و امکانات مربوط به خود، همسر، فرزندان و بستگانش جهش خاص و افزایش مضاعفی داشته باشد، قطعاً در جزو این جمله آخر مولای متقیان علی(ع) قرار می‌گیرد.

همچنین صادق شهبازی با بیان این مطلب که انقلاب‌ها وقتی پوک می‌شوند که شعارهای اصلی آنها تبدیل به یک‌سری نهاد، چهره و عکس روی دیوار شود و آن شعارهای انقلاب مورد بی‌توجهی قرار بگیرد افزود: ما روی پول‌های خود یک عکس بی‌روحی از حضرت امام گذاشتیم، در صورتی‌که در ابتدای انقلاب این منطق مقابله با فقر و نابرابری، مقابله با تبعیض و استکبار و مقابله با محدودکردن آزادی‌های مردم محور انقلاب بود.

در ادامه متن کامل قسمت چهارم برنامه «جهان‌آرا» را در از نظر می‌گذرانید:

مردم تا شنیدند مسئولین زندگی اشرافی دارند باید او را از دایره انتخاب‌های خود خط بزنند

یامین‌پور: موضوع‌هایی که هفته گذشته روی آن بحث شد دو روی یک سکه است. خیلی‌ها از ما به‌خاطر پرداختن به چنین مباحثی تشکر می‌کنند و برای خیلی هم باعث رنجش و تکدر خاطر می‌شود و احساس خطر کنند. موضوع این برنامه «شفافیت مالی مسئولان و کارگزاران نظام» است. موضوعی که این روزها بیشتر سر زبان‌ها است. بخصوص از زمانی‌که ماجرای فیش‌های نجومی مردم را خیلی ناراحت کرد و رهبر معظم انقلاب هم بارها راجع به این موضوع و اینکه باید یک سرانجامی پیدا کند نکاتی را فرمودند. مأموریت و وظیفه ذاتی رسانه این است که به دغدغه‌های مردم توجه کند؛ لذا این موضوع را انتخاب کردیم. ضمن اینکه رسانه راجع به خود این موضوع یعنی کمک به شفافیت اموال مسئولین، مسئولیت دارد.

جمله‌ای از شهید بهشتی نقل شده که «کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری امت هستند باید نخست وضع خود و خانواده خود را از نظر وضع زندگی روشن کنند. اگر آماده هستند در کمترین سطح درآمد مردم زندگی کنند در این راه گام بردارند، وگرنه نه!» باید وضع زندگی و اموال مسئولین روشن باشد. بخش نخست این جمله، یعنی روشن‌بودن این سطح که مطالبه‌ای انقلابی و دینی است در همان اوان انقلاب به‌عنوان متن قانون اساسی پذیرفته شد و در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به رسمیت شناخته و اعلام شد. بخش دوم این جمله هم هفته پیش به آن پرداخته شد و آن اینکه مسئولین می‌توانند متمول باشند، ممکن است شغل کسی اقتضا کند و درآمد خوبی داشته باشد، یا نسل اندر نسل وضع مالی خوبی داشته باشند، ولی اجازه ندارد در حکومت انقلاب اسلامی، بنابر آرمان‌های امام راحل و بزرگان انقلاب اسلامی همچون رهبر معظم انقلاب، باید بین یک زندگی مرفه و اشرافی یا خدمت‌گزاری به‌عنوان کارگزار جمهوری اسلامی انتخاب کند. این هم موضوعی بود که هفته پیش به آن پرداخت شد. هرچند باید به‌صورت مداوم به این موضوع پرداخته شود، با گوش‌ها آشنا شود و مردم این را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های انتخاب‌شان درنظر بگیرند تا مردم همین‌که شنیدند مسئولین چنین زندگی و وضعیت مالی دارد باید او را خط و از دایره انتخاب‌های خود کنار بزنند. این‌ موضوع آن‌قدر باید تکرار شود تا این اتفاق بیفتد.

آقای حاجی! اصل ۴۲ قانون اساسی شفاف بیان می‌کند که مسئولان نظام و همسران و فرزندان‌شان باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که بعد از دوران مسئولیت‌شان بررسی شود که افزایش اموالی وجود داشته یا خیر که آیا مسئولیت را به‌عنوان بهانه و ابزاری برای کسب مال برگزیدند یا برای خدمت. به نظر شما ماهیتاً با انقلاب اسلامی ارتباط برقرار می‌کند یا صرفاً تقلیدی از قوانین دیگر کشورها بوده است؟

اشکال کار عدم نظارت عمومی بر مسئله شفافیت مالی مسئولین نظام است

حاجی دلیگانی: اتفاقاً هم آموزه‌های دینی ما روی این مطلب تأکید دارد و هم قانون اساسی که همان میثاق ملی ماست به این موضوع پرداخته است. منتهی اشکالی که وجود داشته این است که تا الان نظارت عمومی بر این موضوع نبوده، یعنی فقط در دستگاه‌های قضایی یا نظارتی انحصار پیدا کرده که اگر نظارت عمومی می‌بود طبیعتاً خیلی از نتایج و انتخاب‌ها متفاوت از این دیدگاه بود.

به فرموده امیرالمؤمنین(ع) هرکس بعد از جایگاه مدیریتی خود افزایش اموال داشته باشد از خیانت‌کاران است/ آموزه‌های دینی متعلق به ماست، ولی دیگران به آن عمل می‌کنند

در حدیثی در بحارالانوار جلد ۴۰، صفحه ۳۲۵ آمده که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) وقتی که وارد عراق شدند فرمودند که «بر سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه با آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانت‌کاران خواهم بود»؛ این آموزه دینی ماست. هر مسئولی که در جایگاه مدیریتی و مسئولیتی قرار بگیرد و مال و امکانات مربوط به خود، همسر، فرزندان و بستگانش جهش خاص و افزایش مضاعفی داشته باشد، قطعاً در جزو این جمله آخر مولای متقیان علی(ع) قرار می‌گیرد. بنده اگر امروز در جایگاه نمایندگی به هر شکلی مال جمع کردم، خیانت‌کار به این مردم هستم. بنابراین ما باید بحث شفاف‌سازی را جدی بگیریم. این بحث را در قانون اساسی داشتیم. در آموزه‌های دینی خود هم از هزار و اندی سال پیش داشتیم، ولی دیگران به آن عمل کردند که نمونه‌های آن برای گزارش به ملت شریف ایران وجود دارد، اما کمتر عمل کردیم و مرتب نگران شدیم…

یامین‌پور: زیادی اعتماد کردیم.

اگر ما واقعاً خادم مردم هستیم، مخدوم نباید بداند چقدر حقوق می‌گیریم؟

حاجی دلیگانی: چند روز پیش برنامه پیک بامدادی برنامه‌ای با همین موضوع داشت. یکی از همکاران فعلی ما که در مجلس نهم هم بود به عبارتی تمسک پیدا ‌کرد و گفت اگر مردم بدانند منِ نماینده، منِ مدیرکل، منِ وزیر و منِ رئیس‌جمهور چگونه حقوق می‌گیرند قدرت تحلیل ندارند، نمی‌دانند این را در خودشان تجزیه و تحلیل کنند. گفتم اتفاقاً این یک نوع اهانت به شعور مردم است، چون یا ما دروغ می‌گوییم یا راست می‌گوییم. اگر می‌گوییم ما خادم مردم هستیم، مخدوم نباید بداند ما چقدر دستمزد می‌گیریم؟ اگر می‌گوییم این مردم صاحب این کشور هستند آیا این صاحب نباید بداند، آن کسی که برای او کار می‌کند چقدر درآمد دارد؟ اگر می‌گوییم مردم کارفرما هستند و کارگزاران نظام پیمان‌کار، یا این را قبول داریم یا خیر، اگر قبول داریم که بحث ما چیز دیگری می‌شود، ولی اگر قبول داریم و مرتب در سخنرانی‌ها و صحبت‌های خود بیان می‌کنیم عملاً باید به این موضوع معتقد باشیم و نترسیم از اینکه مردم بدانند ما چه وضعیتی از نظر مالی داریم.

یامین‌پور: آقای حاجی بحث را به متن سئوالاتی که قرار است امشب به آن پرداخته شود کشاندند. اینکه قوه مقننه و سایر نهادها در باره اینکه به نظارت عمومی در زندگی مسئولین چگونه می‌خواهند کمک کنند چه کرده‌اند؟ آقای شهبازی! شما اشاره‌ای به این موضوع داشته باشید که گویا رابطه حیثیتی با انقلاب اسلامی دارد.

انقلاب‌ها وقتی پوک می‌شوند که شعارهای اصلی آنها مورد بی‌توجهی قرار گیرد/ تصویری بی‌روح از امام را روی اسکناس چاپ می‌کنند، ولی خبری از محتوای امام نیست/ اشرافیت در نظام ما نهادینه شده است

شهبازی: انقلاب‌ها وقتی پوک می‌شوند که شعارهای اصلی آنها تبدیل به یک‌سری نهاد، چهره و عکس روی دیوار شود و آن شعارهای انقلاب مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. مثل امروز که همه از امام دم می‌زنند. ما روی پول‌های خود یک عکس بی‌روحی از حضرت امام گذاشتیم، در صورتی‌که در ابتدای انقلاب این منطق مقابله با فقر و نابرابری، مقابله با تبعیض و استکبار و مقابله با محدودکردن آزادی‌های مردم محور انقلاب بود. حتی روی پول‌های ما تصویری از جهاد سازندگی و فقرزدایی و حوزه و دانشگاه بود، اما الان شده یک عکس بی‌روح از امام. عکس امام هست، ولی شعار و محتوای امام نیست. این خیلی نکته مهمی است. الان وقتی به نظام خود نگاه می‌کنیم -ضمن اینکه این نظام اسلامی است و راه‌هایی را پیش روی این کشور باز کرد که در دوره‌های قبل نبود و در هیچ رژیمی در دنیا نیست- اشرافیت نهادینه شده است، یعنی یک‌سری قوانینی داریم که اجازه این کار را می‌دهد. من شرط می‌بندم هیچ‌یک از این آقایان محاکمه نشدند، چه کسانی که آن حقوق‌ها را گرفتند -که فقط حقوق هم نیست- و چه کسانی که املاک اضافه گرفتند -که فقط املاک هم نیست- و به سفرهای خارجی رفتند و برگشتند و کلی رانت جمع کردند. بعد نگاه می‌کنیم که فقط یک راهکار قانونی دارد، کمااینکه حتی یکی از این آقایان دادگاهی نشدند، من بعید می‌دانم که نفر بعدی هم دادگاهی شود. چرا؟ چون بالاخره یک سوراخی وجود دارد، چون با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد. در بین مدیران نظام بسیار مدیران سالم و پاکی هستند، ولی می‌خواهم بگویم یک‌سری از این چیزها نهادینه شده است و اشرافیت هم فقط بحث ما نیست. بله، مزایا دل همه ما را سوزانده است، هرکسی حقوق خود را با حقوق ۲۰ میلیونی عده دیگر مقایسه می‌کند -که متأسفانه الان دیوان محاسبات و شورای حقوق و دستمزد حقوق ۲۰ میلیونی‌ را تصویب کرد که غیرقانونی است- طلبه‌ای که شهریه می‌گیرد و نگاه می‌کند که این ۳۰ برابر شهریه اوست. پرستاری که از ۱٫۴۰۰ تا ۱٫۸۰۰ هزار حقوق دریافت می‌کند نگاه می‌کند و این تفاوت را احساس می‌کند. مردم این را می‌بینند و این خیلی مسئله مهمی است.

مباحث مالی جزوی از ابعاد اشرافیت است/ آقایان برای خودشان جایگاه درست کردند تا از مردم فاصله داشته باشند/ انقلاب شد تا مسئولین و جناح‌ها از مردم فاصله نگیرند

بخشی از این مالی نیست. اشرافیت ابعاد مختلفی دارد، یک بخش از آن منزلت و جایگاهی است که آقایان برای خود درست کردند تا از مردم فاصله داشته باشند. یک بخش هم مربوط به جناح‌های ماست. چگونه است این آقایان به اتاق‌های خود می‌روند و از بالا به مردم می‌گویند «تکرار می‌کنم» و آن آقای دیگر شرکت سهامی ۶+۵ تأسیس می‌کند؟  همه اینها را داریم. اصلاً بحث، اینها نباید باشد. بحث این است که انقلاب آمد فضاها را به‌هم بزند که مسئولین، جناح‌ها و نخبگان از مردم فاصله نگیرند. این بحث بسیار مهمی است. چرا مردم ما طرفدار هیچ جناحی نیستند؟ چرا مردم ما از روی لج، هرچند سال یک‌بار به جناح دیگر رأی می‌دهند؟ چون همین‌ها را می‌بینند. اینها فقط بلدند شب انتخابات کنفرانس خبری بگذارند و بگویند که اینها فساد است، مردم هم بگویند اینها بازی است، این جسارت را انقلاب به مردم ما آموخت.

طبق فرمایش امام اقشار متوسط به بالا حق ندارند مسئولیت بگیرند/ اگر هم مسئول شدند باید در سطح ضعیف‌ترین مردم زندگی کنند/ خروجی اشرافیت بی‌توجهی به تمام مسائل حساس کشور است

یک نکته هم گفته می‌شود که مسئولین می‌توانند از اقشار متوسط به بالا باشند و پول داشته باشند؛ امام سه‌بار در صحیفه تأکید می‌کنند اقشار متوسط به بالا حق ندارند مسئول جمهوری اسلامی شوند. سئوال من از نهادهای امنیتی، شورای نگهبان و نهادهای نظارتی این است که چطور به حجاب گیر می‌دهید -که کار درستی هم می‌کنید-چرا به اینها گیر نمی‌دهید؟ بله، خود امام جزو جایگاه متوسط به بالا بود، ولی امام خودش را از آن جایگاهی که داشت کند و در حد ضعیف‌ترین مردم زندگی می‌کرد. وقتی در نجف اقامت کردند و برای ایشان کولر آوردند، گفتند مبارزین و مردم مستضعف ایران زیر گرما هستند، برای من کولر آوردید؟ این نکته بسیار مهمی است. خروجی اشرافیت چه می‌شود؟ نسبت به همه مسائل بی‌توجهیم. برجام می‌آید و تصویب می‌شود، همه از چپ و راست و آخوند و نظامی می‌گویند خوب است و بروید جلو و اجازه نمی‌دهند کسی انتقاد کند. بعد نگاه می‌کنیم آن کارگر بدبخت آق‌دره‌ای و بافقی اعتراضی می‌کند و او را به زندان می‌اندازند. یک دانشجو می‌گفت من می‌خواهم جلوی آقا صحبت کنم چه بگویم؟ من گفتم اگر جای تو بودم این را می‌گفتم که کارگری ۲۰ سال تمام با حقوق ۷۰۰ هزار تومان سر کار می‌رفته، صبح به او گفتند نیا و وقتی اعتراض کرده که چرا من را اخراج می‌کنید و به شلاق محکوم می‌شود. این دقیقاً مصداق همان آیه قرآن است که می‌فرماید «لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ» (سوره نساء/ آیه ۱۴۸) فریاد دادخواهی مظلوم است، ما با این برخورد می‌کنیم!

خاصیت اشرافیت زورگویی به مردم و خم‌شدن مقابل سفارت‌خانه های خارجی است

من دو باره از آقای منصور نظری نام می‌برم. ایشان به‌طور علنی یک پرونده فساد را اعلام نکرده است، رفته دیده در قوه قضائیه شهرکرد یک تخلفی صورت گرفته، پرونده را به معاون قوه قضائیه داده است و حتی نداده تا در رسانه‌ها اعلام کنند. گفته این را رسیدگی کنید، ولی ایشان الان در زندان است! این یعنی چه؟ همان جمله امام. امام می‌گویند خاصیت اشرافیت این است؛ زورگویی به مردم و خم شدن مقابل سفارت‌خانه‌های خارجی و این مشکل امروز ماست. در صورتی‌که نگاه می‌کنیم امام حسین(ع) یک‌سال قبل از واقعه عاشورا همه را در منا جمع کردند، آنجا فرمودند «فَأَمّا حَقَّ الضُّعَفاءِ فَضَیَّعتُم، وأمّا حَقَّکُم بِزَعمِکُم فَطَلَبتُم»، حق ضعفا و طبقات پایین را کنار گذاشتید و حق خودتان را خواستید، همان‌جا امام حسین(ع) گفتند «وذلِکَ أنَّ الأَمرَ بِالمَعروفِ وَالنَّهیَ عَنِ المُنکَرِ دُعاءٌ إلَى الإِسلامِ مَعَ رَدِّ المَظالِمِ»، تا امر به معروف و نهی از منکر هم می‌گوییم همه یاد ریش و حجاب می‌افتند -که به‌جای خود مسائل بسیار مهمی است- اما امروز امر به معروف و نهی از منکر این است. باید دست سید میثم صفائیان را در ماجرای کامیون‌داران بوسید، نه اینکه آنها را به زندان برد. باید دست منصور نظری‌ها را بوسید که تازه در گوش مسئولین گفته اینجا احساس تخلف کردم، بعد الان در زندان است. چون استفاده سیاسی هم ندارد. چون نه جناح محافظه‌کار می‌تواند او را سردست بگیرد که شما فیش نجومی گرفتید و نه جناح غرب‌زده می‌توان دستش بگیرد که شما املاک نجومی گرفتید. کسی به اینها کاری ندارد. آدم‌های بدبخت بیچاره‌ای که اینها انقلاب کردند، اینها مدافع حرم می‌شوند، فتنه را اینها جمع کردند، همه هزینه‌های نظام و تحریم را تحمل کردند، تحریم دارو می‌شود، آقایان مسئول و جناح‌ها پول دارند دارو بخرند، این بدبخت‌ها ندارند بخرند.

یک انتقاد از حقوق پزشکان دولتی کردیم به ما گفتند بی‌عقل!/ چرا هیچ‌یک از مسئولین مانند امام و رهبر انقلاب زندگی نمی‌کند؟

امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه می‌گویند ملاک در جامعه برای حاکم اسلامی باید این باشد: «أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِی الْعَدْلِ و أجمَعُها لِرضَی الرَّعیّةِ» دوست‌داشتنی‌ترین امور برای تو باید این باشد که میانه‌ترین در حق باشی و فراگیرترین در عدل. ما یک جمله گفتیم که پزشکان دولتی این‌گونه حقوق می‌گیرند، صدای یک پزشکی هم که سابقه جهادی دارد در آمد و به ما گفت بی‌عقل! سئوال ما این است، وقتی می‌گوییم فراگیرترین در عدل، آیا همه مردم از این وضعیت که در نظام سلامت پزشکی کشور ما وجود دارد راضی هستند که یک آقایی در شیراز کارانه ۸۰۰ میلیونی دارد. یعنی چه؟ مسئولین باید رضایت مردم را جلب کنند، ناراحتی عموم مردم رضایت قشر نخبه‌ها و اشراف و گروه خاص را از بین می‌برد، یعنی اگر مردم ناراضی باشند و اینها راضی باشند فایده ندارد و آن جامعه از هم می‌پاشد و نگرانی و عصبانیت مردم با رضایت چهار جناح و حزب و سرمایه‌سالار از بین می‌رود. این منطقی است که با آن انقلاب کردیم و این منطقی است که اگر در نظام ما شاخص نباشد دیگر با پهلوی چه فرقی می‌کند؟! بالای سر پهلوی هم که شاخ نبود. آنها هم آدم‌هایی بودند که زندگی اشرافی داشتند، مقابل سفارت‌خانه‌های خارجی خم می‌شدند و به حکم خدا کاری نداشتند. سئوالم این است، چرا هیچ‌یک از مسئولین چنان‌که امام در جماران زندگی می‌کرد -و امروز یک کاریکاتوری از امام در بهشت زهرا(س) با آن سازه اشرافی ساختند- این‌گونه زندگی نمی‌کنند؟ چرا هیچ‌یک از مسئولین مانند رهبر معظم انقلاب -که واقعاً آدم وقتی زندگی ایشان را می‌بیند یاد امیرالمؤمنین(ع) می‌افتد- زندگی نمی‌کنند؟ « أَلاَ وَإِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَی مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ، وَمِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ». طوری زندگی می‌کنند که مهاجرانی فراری هم به آن اعتراف می‌کند. چرا یک نفر از مسئولین این‌گونه زندگی نمی‌کند؟ خطر انقلاب اینجاست. ۱۰ سال پیش بچه‌های حزب‌الله آمده بودند در دانشگاه، همان لطیفه‌ای که بین خودمان می‌گوییم را بازگو کردند؛ انقلاب را این‌قدر صادر کردیم که چیزی از آن برای خودمان باقی نماند. می‌گفت قرار نبود همه انقلاب را صادر کنید و چیزی برای خودتان نماند. این همین است. ادامه انقلاب به این است که نه‌فقط ما یک‌سری شعار را تکرار کنیم، همین‌ها باید شاخص شود. همه باید تکلیف خود را با گزارش عملکردی که در مورد این مسائل دارند روشن کنند.

یامین‌پور: طیب‌الله. تا شما باشید همه انقلاب صادر نمی‌شود و امثال شما هم زیاد هستند. من حیفم آمد که این آبشار مسلسل‌وار بیانات امیرالمؤمنین(ع) و احادیث زیبایی را که آقای شهبازی به آن اشاره کردند قطع کنم و گذاشتم این مقدمه قشنگ مستقر شود و جا بیفتد تا عرض کنیم این تقلید صرف از یک متن قانونی در یک کشور دیگر نبوده است. قانون اساسی ما صرفاً یک سیاهی و یک سفیدی نیست، یک چیز نوشته‌ای دارد و صدها چیز نانوشته. یک فرهنگ و مطالبه و دغدغه‌ای بوده است که تبدیل به یک جمله شده و در اصل ۱۴۲ قرار گرفته است.

یکی از شئون اشرافیت، مخالفت با اشرافیت است

این هم یکی از شئون اشرافیت است که با شفافیت مخالفت می‌شود. معمولاً اشراف برج عاج‌نشین هستند، طرفدار محرمانه بودن اخبار و وضع زندگی خودشان هستند و به‌نظر می‌رسد که یک مافیایی در کار است برای اینکه اوضاع شفاف نباشد. توهم توطئه هم نیست و چیزی است که داریم می‌بینیم و فشار می‌آورند. به موجب اصل ۱۴۲، نهادهایی در جمهوری اسلامی بنا را بر این گذاشتند که قوانینی را وضع کنند تا اوضاع را شفاف کند تا زمینه‌های نظارت عمومی بر اموال مسئولین ایجاد شود، نه صرفاً اموال اعلام شود. از جمله یک قانونی در سال‌های گذشته با عنوان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شد که در مجلس و شورای نگهبان سرانجامی داشته و فرجام کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که در شش ماده و ۲۹ بند و سه تبصره مصوب شده است. دست‌شان درد نکند! من الان کاری به شش ماده ندارم و می‌توانید در اینترنت جستجو کنید و این موارد را بخوانید. من می‌خواهم ماده ۵ این مصوبه را خدمت شما بخوانم و در باره آن صحبت کنیم:

«فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آئین‌نامه ذیل آن تعریف شده است، محرمانه بوده و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت و ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و یا اسناد مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنها قرار گیرد، اگر عالماً، عامداً مرتکب افشا و انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا به هر نحوی، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی که مقرر است با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ یا انتشار اسناد مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نماید.»

فکر کنم معلوم شد دوست شما الان در زندان چکار می‌کند! شش‌ماه تا دو سال حبس دارد. حبس تعزیزی درجه شش است و تا ۷۵ ضربه شلاق دارد.

شهبازی: تازه آن بنده‌خدا علنی هم اعلام نکرده بود و در گوشی هم گفته بود.

یامین‌پور: من نمی‌دانم. شاید به موجب این ماده باشد. ما باید مراقب باشیم در این برنامه تلفات ندهیم که تا دو سال حبس دارد! آقای حاجی من از اینجا شروع کنم یا از موضوع مستحدثه‌ای که این روزها در مجلس نقل و نبات شده و همه در باره آن حرف می‌زنند.

مصوبه اخیر مجمع تشخیص کارآیی ندارد و ضد شفافیت است/ اگر بعضی از مسئولین دوست ندارند مسائل مالی آنها افشا نشود مسئولیت نگیرند/ ماجرای تبصره‌ای که در راه تصویب در مجلس عبارت «نظارت مردمی» از آن حذف شد

حاجی دلیگانی: من فکر می‌کنم این مصوبه کارآیی لازم را ندارد و بلکه ضد شفافیت است. آنچه که از آموزه‌های دینی داریم و از فرمایشات مقام معظم رهبری این را به ما می‌گوید که ما خصوصاً در مسائل مالی هیچ موضوع محرمانه‌ای نداریم. می‌خواهیم افشا نشود، اشکال ندارد در نظام نیایید، یعنی در ردیف ریاست‌جمهوری، وزارت، نماینده مجلس، مدیرکل و کارمند دولت نیاید و در بخش خصوصی فعالیت کند. خوشبختانه در برنامه ششم و تلفیق پیشنهادی آورده شد که به ماده ۱۰ الحاق شود. در تبصره ۵ آمده که دولت مکلف بوده ظرف چهارماه نسبت به راه‌اندازی ثبت حقوق و مزایا که یک بخشی از دارایی‌ها است اقدام کند. بحث اموال هم باید به دنبال آن بیاید. خواستیم بگوییم هرچه که مدیران و کارکنان دولت دریافت می‌کنند، دولت سامانه‌‌ای الکترونیکی ایجاد کند و برخط این اطلاعات دریافتی روی آن قرار گیرد و علاوه بر اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند روی آن دسترسی داشته باشند، مردم و اصحاب رسانه هم بتوانند دسترسی داشته باشند. این مصوب شد. در ویرایش اولیه گزارش کمیسیون هم درج شد. این گزارش در تاریخ ۲۴ آذر سال جاری منتشر شد. روزی که قرار شد در صحن به این گزارش رسیدگی کنیم، گزارش جایگزین قبلی آمد، یعنی ویرایش جدید. این بند تبصره ۵ را که ملاحظه کردیم، دیدیم عجیب است نظارت‌های نهادهای نظارتی هست، عموم مردم نیست. مردم آن حذف شده است. تعجب کردیم. به یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق گفتیم چه شد؟ گفت این به مصلحت نیست. گفتم شما مرجع تشخیص آن نیستید. شما به چه حقی این کار را کردید؟ شما خیانت در امانت کردید. چون آن مصوبه کمیسیون تلفیق امانتی بود در دست شما که آن را به صحن بیاورید. اگر نمایندگان به هر دلیلی رأی نمی‌دانند، بحث دیگری بود، ولی شما حق نداشتید چیزی را که در کمیسیون رأی آورده حذف کنید. در تاریخ سی‌ام آذر بلافاصله گزارشی را تهیه کردم، مستندات را هم پیوست کردم. به آقای رئیس مجلس گفتم. رونوشت هم به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس دادم رسیدگی کنند. وقتی پیش آقای رئیس بردم ایشان هم دستور دادند. بلافاصله گفتند که مشکلی ندارد و این را در اصلاحیه توزیع می‌کنیم که هنوز که هنوز است قرار است اصلاحیه را توزیع کنند. الان دو سه روز است این مطلب می گذرد، ولی این اتفاق نیفتاده است.

یامین پور: اتفاق جالبی است. مثل یک فیلم سینمایی! یک‌بار ماجرا را ساده بگویم. لایحه برنامه ششم توسعه را که کمیسیون تلفیق تدوین کرده، در این کمیسیون یک بند و تبصره‌ای اضافه‌ شده که دولت را ملزم به راه‌اندازی یک سامانه الکترونیکی کرده که آنجا حقوق و دستمزد مسئولین اجرایی نظام برخط است، یعنی هروقت مردم اراده کنند می‌توانید نام آن مسئول مربوطه و رئیس فلان سازمان را وارد کنید و ببینید ایشان ماه گذشته چقدر حقوق دریافت کردند، یعنی علاوه بر نهادهای نظارتی عموم مردم از آن مطلع باشند. آقای حاجی می‌فرمایند وقتی این متن که مصوب شده، امضا شده و رأی آورده و به صحن آمده می‌بینند یک کلمه از آن حذف شده است! کلمه‌ای که امشب موضوع این برنامه است، یعنی امکان دسترسی عموم مردم به مزایا و حقوق مسئولین. چه کسی این کلمه را برداشته و چه اهدافی وجود داشته باید بررسی شود. آقای حاجی! به فرض که این کلمه اضافه و اصلاح شود. فکر می‌کنید نماینده‌ها در صحن به این تبصره رأی می‌دهند؟

حاجی دلیگانی: ما باید وظیفه خود را انجام دهیم. باید مزایای این بحث را برای همکاران بیان کنیم. خود همکاران هم ان‌شاء‌الله همکاری می‌کنند. فکر می‌کنم با این حضوری که رسانه‌ها در موضوع‌های مختلف دارند و یک روشنگری مردمی صورت گرفته است، عموم همکاران هم رأی دهند و ما شاهد این باشیم که واقعاً آن زخم‌ها و خدشه‌هایی که از بابت حقوق‌های ناعادلانه و نامشروع به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی این نظام که حاصل خون این همه شهید است وارد شده است جبران شود. اگر بتوانیم این را در قانون بیاوریم بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

پیشنهاد اصلاح اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر مشارکت مردم در تعیین حقوق کارگزاران نظام

برخی از مزایای این قانون را نوشتم. اول اینکه وقتی شفاف باشد اعتماد عمومی زیاد می‌شود و پیوستگی بین مردم و نظام تقویت می‌شود. نکته بعد این است که به سرمایه اجتماعی نظام که در این موضوع توسط این افرادی که این برداشت‌های ناعادلانه را انجام دادند و متأسفانه هم دولت در رسیدگی کوتاهی کرد و روی این مطلب ماله کشید و باز هم متأسفانه دیوان محاسبات مجلس که بایستی بازوی نظارتی مجلس باشد هم همین حرکت را انجام داد خدشه وارد شده است. مشکل بزرگی را که ایجاد شده بود را گفتند  چیزی نبوده! ۳۹۷ نفر بودند که همه پول‌شان را برگرداندند و ۴ نفر دیگر برنگرداندند که اینها را بر می‌گردانیم! در حالی‌که مسئله بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. مسئله این است که هرکسی الان مسئولیتی می‌گیرد و با وضعیت عادی در جایگاهی قرار گرفته، حالا که ۲۰ سال مسئولیتی گرفته، صدها میلیارد تومان پول جمع کرده است. ضرری که اینها زدند و عدم رسیدگی درست در این موضوع باعث شد طرح اصلاح اصل ۵۰ قانون اساسی را پیشنهاد کنم. این طرح را تهیه کردم که ما به آراء مردم مراجعه کنیم و بگوییم مردم، شما که صاحب این کشور هستید و می‌خواهید کارگزاران خود را انتخاب کنید، بگویید که می‌خواهید چقدر دستمزد به اینها بدهید.

یامین‌پور: آقای حاجی! ظرف چند ثانیه اموال خود را بفرمایید.

حاجی دلیگانی: ۴ میلیون و ۵۰۰ و خرده‌ای از مجلس حقوق می‌گیرم و ماشین هم از مجلس نگرفتم. از ماشین شخصی برای کارهای مجلس در حوزه انتخابی خود استفاده می‌کنم. شب‌ها هم داخل دفترم می‌خوابم، یعنی جایی را اجاره نکردم و در همان اتاق حدود ۱۲ متری که سه نفر از مشاورین هم آنجا فعالیت می‌کنند استراحت می‌کنم و مالی هم ندارم.

یامین‌پور: ویلای لواسان ندارید؟ روز تاسوعا اسکی روی آب نمی‌روید؟!

حاجی دلیگانی: خیر. در این مدت که در مجلس هستم هیچ مسافرت خارجی هم نرفتم، نه اینکه نخواهم بروم، گفتم اگر مأموریت باشد می‌روم، ولی به‌عنوان اینکه حالا یک سری بزنم که فلان شرکت می‌خواهد کمک کند نرفتم.

یامین‌پور: درود بر روان پاک مرحوم آقای یحیی‌زاده. دو سال‌ونیم در کمیسیون فرهنگی خدمت ایشان بودم. واقعاً مردی شریف، مردمی و پاکی بودند. خداوند ایشان را بیامرزد. نه اینکه در مجلس فعلی نمایندگان این‌چنینی نباشند، نه اینکه مسئولینی این‌گونه نباشند، ولی اگر ما به زنده‌ها رجوع می‌کردیم شائبه تبلیغ و کارهای جناحی پیش می‌آمد، لذا تصور نکنید هرچه آدم خوب است مرده است، خیر. آدم خوب زنده هم زیاد سراغ داریم.

می‌گفتند باید این‌قدر به مدیر پول داد تا دزدی نکند!

آقای شهبازی! یک استدلالی شنیده می‌شود که در دهه ۷۰ باب شد و آن‌موقع زیاد شنیدیم. این را مسئول قوه مجریه وقت بیشتر بر سر زبان‌ها انداخت که اتفاقاً باید به مدیران زیاد پول داد که دزدی نکنند، یعنی چشم و دل‌شان سیر باشد. متأسفانه این را داریم می‌شنویم. الان هم از دهان بعضی از مردم این را می‌شنویم. باید با این حرف چکار کنیم؟

شهبازی: یک نکته قبل از این بگویم. وقتی این انتقادها را می‌کنیم یک عده بر می‌آشوبند که چرا به مسئولین می‌گویید. دقیقاً مصداق روایتی است که می‌فرماید «خیرُ إخْوانِکَ مَن أعانَکَ على طاعةِ اللّه»، بهترین برادران تو کسی است که تو را به سختی بیاندازد برای اطاعت از خدا. حرف ما این نیست که آقای الف بیاید و آقای ب برود، بحث ما این است که باید یک سازوکاری اصلاح شود که از آقایانی که در نظام هستند -بالاخره اینها آدم‌های بدی نبودند، یک‌روزی هم‌سن بنده بودند و بعضی از اینها تندتر از بنده حرف می‌زدند، چون حرف زدن که معونه‌ای ندارد- مواظبت‌ شود.

قضیه هم فقط اموال نیست. یک مثال بزنم، چون یک عده می‌گویند شما فقط به این دولت گیر می‌دهید. اتفاقاً زمان دولت قبل بود. دوره قبل یک نهادی بود به‌عنوان متولی دیپلماسی فرهنگی کشور که مختص آن دولت نبود و در دولت‌های قبل از این هم بود. چون سازوکار آن اشکال دارد. اجلاسی گذاشته بودند، یکی از معاونین گزارش داد شما که مثلاً به‌عنوان فعال مردمی بین‌الملل هستید چه می‌گویید، من سال قبل ۵۰ سفر تبلیغی خارج از کشور رفتم. من عصبانی شدم. جالب بود غیر از من برادر دیگری بود که عقب نشسته بود. دو نفرمان بلند شدیم و گفتیم به چه حقی ۵۰ سفر خارجی رفتی؟ ۵۰ سفر رفتی، دلار آن را گرفتی، در جلسات هم مونولوگ یک‌طرفه کردی با یک مشت آدمی که احتمالاً مثل نهاد ذیل شما یک‌سری آدم بی‌خاصیت جمع کرده و حرف‌های آنها را شنیدی، در صورتی‌که باید ۵۰ تا گروه طلبه و دانشجو و مردمی را می‌فرستادی تا با هزینه کم با مردم آن کشور آشنا شوند و با فیس‌بوک و چیزهای دیگر با اینها ارتباط داشته باشند و آنها را بیاورند و ببرند. اشرافیت و تبعیض را باید چیز گسترده‌ای بدانیم.

اگر این منطق که باید به مسئولین به اندازه پول زیر دست‌شان حقوق بدهند پس باید به کارمند حمل پول بانک‌ها بیشترین حقوق را داد/ با استدلال این افراد یعنی اینکه یک عده دزد سر کار هستند و برای اینکه دزدی نکنند باید به آنها رشوه داد

اما در باره این حرف مهمی که شما زدید، یک استدلالی درست کردند که باید به این مدیران بیشتر پول بدهید. انگار که حقوق فرد به‌اندازه پولی که زیر دستش است باید باشد. برای همین است که حقوق‌های عجیب بیشتر بین نفتی‌ها، بانکی‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های غیردولتی پیدا می‌شود. اگر این منطق است باید به کارمند حمل پول بانک‌ها بیشتر پول داد، کسی‌که تفنگ هم در دست می‌گیرد و پول مردم در دستانش است. این منطق یعنی چه؟ یعنی اینکه می‌گویید یک عده دزد سر کار گذاشتم، باید به این دزدها رشوه دهم که این کارها را نکنند. مسئولین ما که این‌گونه نیستند. درست است که ما از یک عده‌ای عصبانی هستیم و اعتراض و انتقاد می‌کنیم، بسیاری از مسئولین ما سالم هستند. مسئولی را دیدم که اهل رعایت عدالت اجتماعی است، زمستان بود، سیستم گرمایشی اتاقش خاموش بود. با همین لباس بیرون نشسته بودیم و می‌گفت الان در کشور قطع گاز است، دیدم رهبری هم مواظبت می‌کنند، من به‌عنوان فردی که مسئول نظام هستم وظیفه دارم رعایت کنم. از این تیپ آدم‌ها کم نیستند، ولی مسئله همین نگاه غلطی است که به نظام سرمایه‌داری نگاه می‌کند. اصلاً ما می‌گوییم شما می‌خواهید از نظام سرمایه‌داری الگو بگیرید. در نظام سرمایه‌داری به چه کسی پول بیشتری می‌دهند؟ به کسی که کارآیی ایجاد کرده است. در شرایطی که رکود در کشور حاکم است به چه حقی این‌گونه حقوق می‌دهید؟ مسئله همین است که این نهادینه شده است. اینها نگاه می‌کنند که ما خیال‌مان راحت است، ما یک پرونده از این جناح داریم که اگر به ما گیر بدهند آن را رو می‌کنند، برای همین اعتراض‌ها در چند سخنرانی در روزنامه‌ها و مجلس می‌ماند. پرونده چه شد را کسی کاری ندارد.

حرف از شفافیت می‌زنیم، می‌گویند اینها را غرب آوردید/ به آقای روحانی گفتم اول خودتان اموال خود را اعلام کنید تا بقیه مسئولین یاد بگیرند

 ۱۰۰هزار نفر مدیر داریم که یک حقوق بی‌دلیل ۲۰ میلیونی ایجاد کردند و گفتند فقط ۳۹۷ نفر بیشتر از ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرند. اصلاً فرض می‌کنیم ۳۹۷ نفر بیشتر از این مبلغ حقوق نمی‌گیرند، سخنگوی دولت می‌گوید فقط ۴ نفر از اینها پول‌های اضافی را پس نداده است. این حاصل چیست؟ حقوق ۲۰ میلیونی ۲۰ برابر حقوق یک کارگر و ۶۰ برابر شهریه یک طلبه و ۱۴ برابر حقوق یک پرستار است که در منطقه متوسط کشور زندگی می‌کند. معمولاً حقوق معلمانی که در رنج متوسط هستند ۱٫۵ میلیون تومان است. این به‌خاطر ساختار نهادینه شده است. اینکه می‌گوییم شفافیت، یک عده می‌گویند شما اینها را از غرب آورده‌اید،  این نیست. ما از «حکمرانی خوب» به شفافیت نرسیدیم، از نهج‌البلاغه رسیدیم که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند «و ان ظنت الرعیة بک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک»، اگر که مردم احساس کردند تو یک چیزی از آنها نگه داشتی و به آنها ندادی و برای خود برداشتی باید دلیل و عذر خود را آشکارا به مردم بگویی و ظن‌ و گمان‌های بد مردم را از خودت با این افشای خودت برگردانی. این چیز عجیبی نیست. بنده ۱۵ روز پیش در شبکه اول سیما از آقای رئیس‌جمهور خواستم شما که نامه زدید و فرمان ۹ ماده‌ای دادید و گفتید با حقوق‌های نجومی برخورد شود و ظرف یک ماه هم قانون آن بیاید و در سایت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایت هر وزارت‌خانه اعلام شود، گفتم که خودتان اعلام کنید تا بقیه یاد بگیرند، نه فقط آقای رئیس‌جمهور، بقیه سران دو قوه دیگر و نه فقط اینها، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که ذیل رهبر معظم انقلاب اداره می‌شوند. اتفاقاً این حرف انقلابی‌ترین حرف است و ضد انقلابی نیست، چون ما می‌گوییم نظام برای اینکه اسلامی و انقلابی بماند این کار را باید انجام دهیم. این اتفاقاتی که در کشور ما افتاده است در کشور دیگری می‌افتاد ۳۰ بار در آن دو باره انقلاب می‌شد. این مردم با نظام و انقلاب هستند. همان مردم ۲۲ بهمن و عاشورا هستند، ولی این مردم ناراحتند، ما این‌گونه می‌توانیم اعتماد مردم را کسب کنیم. این سیره امیرالمؤمنین(ع) است. سیره ایشان را قبول ندارید، اتفاقاً در همین «حکمرانی خوب» غربی وجود دارد.

یامین‌پور: اگر دین ندارید از غرب تقلید کنید.

شهبازی: الحمدلله دعوای چپ و راست این است که چه کسی با آمریکا مذاکره کند! دعوای آنها این نیست که با آمریکا مذاکره کنیم یا خیر. هرکسی که بیاید می‌گوید چون ما مذاکره نکردیم اشکال دارد، اگر ما مذاکره کنیم اشکال ندارد، کمااینکه همان آقایان دهه ۷۰ این بحث‌ها را باز کردند.

بعضی از وزارت‌خانه‌ها با مکانیزمی جدید به‌دنبال دورزدن فیش‌های نجومی هستند

یامین‌پور: در میان این برنامه دو سه موضوع دیگر پیدا کردیم. ما الان صبر می‌کنیم که مجلس شورای اسلامی با این تبصره ۵ ماده ۱۰ چه می‌کند. اگر به این دسترسی عمومی مردم به حقوق و دستمزد مسئولین کشور رأی داد که فبها، اگر نشد زحمت یک برنامه دیگر روی دوش ما می‌افتد. یک خبر بد هم شنیدم که هنوز داریم تحقیق می‌کنیم. اگر این واقعیت داشته باشد باز هم یک برنامه خواهیم داشت. شنیدم بعد از ماجرای افشای فیش‌های نجومی و امثالهم بعضی از وزارت‌خانه‌های پول‌دار یک مکانیزم دورزدن فیش‌های نجومی طراحی کردند، یعنی فیش‌های نجومی را سه تکه کردند و با یکی حقوق می‌دهند، با یکی اضافه کار و با یکی دیگر کارانه می‌دهند که طبعاً یکی از اینها به‌عنوان حقوق اصلی منتشر می‌شود. خیلی ابتکار در این وجود دارد آدم این مکانیزم را برای دورزدن چنین موضوعی خرج کند. اگر ما این ابتکار را برای دورزدن تحریم‌ها به‌کار می‌بردیم، اقتصاد مقاومتی محقق شده بود. روی این هم تحقیق می‌کنیم.

استکبار این است که یک عده در مقابل احکام خدا بایستند و به حقوق بندگان خدا تجاوز کنند

شهبازی: مکانیزم‌های آشکارتر هم دارد. مثلاً یک مکانیزم این است که وقتی به آنها می‌گوییم شما حقوق می‌گیرید، می‌گویند نه ما حقوق هیئت علمی می‌گیریم. در صورتی‌که حقوق هیئت علمی برای استادان تمام حداقل ۱۵ میلیون تومان است. بعد یک‌جوری ژست می‌گیرند که انگار دارند حقوق ۴ میلیونی می‌گیرند. اینها باید اصلاح شود. امام ما می‌گفت استکبار این است که یک عده در مقابل احکام خدا بایستند و به حقوق بندگان خدا تجاوز کنند. هم آمریکا استکبار است هم بنده اگر اینجا به ۴ نفر زیر دست خودم ظلم کنم این هم استکبار است. مردم چرا از شعار استکبار امام استقبال می‌کردند؟ چون می‌دیدند منظور امام هم استکبار داخلی است و هم خارجی. چرا بعضی‌ها وقتی شعار پیشرفت و استقلال می‌کنند مردم توجه نمی‌کنند؟ چون مردم می‌بینند این ظلم یک طرف است و می‌گویند که همه چیز که زیر سر آمریکا نیست. آن‌‌موقع که دور اول دعواهای هسته‌ای بود یک مثل زدم، قرار بود ۴٫۲ میلیارد دلار در توافق ژنو بگیریم. آن را مقایسه کردم و گفتم رقم رسمی که آن‌موقع بانک مرکزی گفته بود برای معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که اصل آن تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد، چون همه بانک‌ها از این کارها بلدند و استمهال می‌کنند، هفت برابر این قیمت است. این همه خودمان را در داستان هسته‌ای درگیر کردیم و اطلاعات دادیم و سرانجام هم چیزی به‌دست نیاوردیم، اگر این معوقات بانکی را آزاد می‌کردیم هفت برابر آن پول کسب می‌کردیم.

حاجی دلیگانی: یک پژوهشی در سال ۲۰۱۲ در بین ۷۸ انجام گرفته است. از این بین ۴۸ کشور دارای الزامات انتشار عمومی اموال و دارایی‌های مسئولین بودند. از بین این ۴۸ کشور، مسئولین ۳۳ کشور به همراه همسر و فرزندان‌شان الزام داشتند اموال خود را منتشر کنند. البته پژوهشی که ما انجام دادیم ۶۴ کشور است. در این بین هم دارایی‌های رئیس‌جمهور افغانستان در فضای مجازی منتشر شده است و هم سناتورهای آمریکایی. کشورهای متفاوتی این حرکت را انجام می‌دهند. ان‌شاءالله ما هم بتوانیم با این مصوبه در مجلس راه را برای چنین امری باز کنیم تا این شفاف‌سازی اتفاق بیفتد که می‌تواند از خیلی از اتفاقات آینده پیشگیری کند تا این حق مردم را که از حقوق مدیران خود اطلاع داشته باشند را به آنها اعطا کنیم.

شهبازی: برای سقف حقوق مسئولین که بین نهادها دعوا وجود دارد، پیشنهاد چند روز پیش خود را دو باره بازگو می‌کنم؛ رفراندوم برگزار شود تا مردم سقف حقوق مسئولین را مشخص کنند.

یامین‌پور: از کارشناسان برنامه ممنون هستیم. از نمایندگان دیگری که گرایش‌های سیاسی متفاوتی دارند در این برنامه دعوت شده بود که امکان حضور نداشتند. ممنوعیتی وجود ندارد. مسئولینی که این برنامه را دیدند اگر فکر می‌کنند نکته‌ای دارند با ما تماس بگیرند تا امکان حضورشان در این برنامه فراهم شود.

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=469 0
۳۳ سال پیش در چنین روزی http://shafahi.netsit.ir/?p=465 http://shafahi.netsit.ir/?p=465#comments Thu, 03 Dec 2015 22:39:51 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=465
هاشمی: انصاف نیست پول این مردم را صرف تحصیل افراد ملحد و بی دین کنیم

هاشمی رفسنجانی : این مردمی که می بینید در جبهه ها نماز شب می خوانند و با یاد امام زمان می جنگند ، انصاف نیست که پول آن ها را خرج بکنیم تا یک ملحد و ضد خدا را به علم مجهز بکنیم که این علم خودش را حاضر نباشد به نفع این ها به کار ببندد.

 هاشمی: انصاف نیست پول این مردم را صرف تحصیل افراد ملحد و بی دین کنیم

رخدادهای ۱۳ آذر ۱۳۶۱

چکیده

  • آیت الله هاشمی رفسنجانی: سیاست آموزشی کشور ما این است که کسانی را تحت تعلیم قرار بدهد که بتوانند همراه این نظام برای این مردم مفید قرار بگیرند.

  • آیت الله منتظری: اگر احزاب و گروه های شخصی بخواهند در سپاه عضویت داشته باشند قهرا این ارگان مهم که از متن انقلاب اسلامی جوشیده به سمت گروه ها و تشکیلات مختلف کشیده می شود. 
  • مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه شب در مورد یک طرح جدید قطعنامه فلسطین که خواستار عقب نشینی کامل و بی قید و شرط اسرائیل از سرزمین های اشغالی است تشکیل جلسه داد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی : در دانشگاه ها کسانی را آموزش می دهیم که متناسب با آرمان های این انقلاب باشند

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار روسا ، معاونین و مسئولین گزینش دانشجویان دانشگاه ها اظهار داشت : سیاست آموزشی کشور این است که تنها کسانی تعلیم ببینند که همراه و همگام با آرمان های این انقلاب باشند .

هاشمی اظهار داشت : زمینه هائی هم هست که محدودیم و امکاناتمان کم است ، یعنی ما اگر مثلا متقاضی تحصیل هزار نفر داریم ، برای ۲۰۰ یا صد نفرشان می توانیم امکانات تهیه بکنیم و این منحصر به ما هم نیست . همه دنیا این طور است . یعنی هیچ کشورى هرچند پیشرفته شد، این جوری نیست که بتواند تحصیل با مساعدت ها که در آموزش عالی می شود همه را یک جا فراهم کند. اما تحصیل در این سطحی که ما داریم که دانشجو می آید دانشگاه ، علاوه بر اینکه خرج نمی کند، چیزی هم برای ادامه تحصیل می گیرد و اگر این جوری بخواهیم بچه ها درس بخوانند، معلوم است که امکانات دنیا یا همه کشور های دنیا این جور نیست که همه متقاضیان را جواب مثبت بدهد حال ما کاری هم به دنیا نداریم ،  خودمان را می گوئیم.

رئیس مجلس گفت : کسی نمی تواند بگوید که اگر متناسب با مقتضیات نظام مورد قبول اکثریت مردم سیاست تعلیمات عالی را ما تنظیم کردیم ، ما کار بدی کرده ایم ، البته اگر غیر متناسب عمل کنیم ، کار بدی کرده ایم ، بنا بر این مسئله کلی را می خواهیم پیاده کنیم ، پس چه بکنیم ؟ یعنی گزینش دانشجو برای آینده و دانشجویان جدید و بخش دیگر برای دانشجویانی که قبلا در دانشگاه ها بودند که این دو بخش با هم تفاوت دارند . در مورد اساتید و سایر برنامه ها هم همچنین.

تنها کسانی حق تحصیل دارند که همراه نظام اسلامی باشند

هاشمی رفسنجانی سپس افزود : من از همین حالا و با صراحت اعلام می کنم که ملت ما و بچه های ما بدانند که آموزش های عالی که برای مردم بسیار گران تمام می شوند از این به بعد برای دانشجویان جدید ، سیاست آموزشی کشور ما این است که کسانی را تحت تعلیم قرار بدهد که بتوانند همراه این نظام برای این مردم مفید قرار بگیرند.

وی افزود : مازحمت بکشیم متخصص را با دهها میلیون خرج بسازیم و بعد از اینکه تحصیلاتش تمام شد، به محض اینکه احساس کرد که برایش تفریحگاه خوبی وجود ندارد و اجازه نمی دهند که به همراه خانمش به دریا برود بگویند که ما مثلا به سوئیس می رویم تا بتوانیم به دریا نیز راه داشته باشیم. با این توصیف آن طور آدم را چرا باید تعلیم داد . وقتی که بچه دیگری وجود دارد که استعدادش مثل اوست و هر بلایی هم که در کشورش به ضرش بیاید ، باز هم می ماند و به مردمش خدمت می کند و وقتی که خوب یاد گرفت  نمی رود برای آمریکا و یا کانادا سد بسازد ، بلکه در همین جا سد می سازد که هم منطق ، هم خدا و هم تمامی قضاوت های منصفانه ، آن را قبول دارد.

انصاف نیست پول این مردم را صرف تحصیل افراد ملحد و بی دین کنیم

وی گفت : این مردمی که می بینید در جبهه ها نماز شب می خوانند و با یاد امام زمان می جنگند ، انصاف نیست که پول آن ها را خرج بکنیم تا یک ملحد و ضد خدا را به علم مجهز بکنیم که این علم خودش را حاضر نباشد به نفع این ها به کار ببندد ، بنابراین، در آینده سیاست آموزش عالی ما محدودیت هست ، روشن است. البته در آینده هم ما هیچ وقت دشمن خود را نمی آوریم که به علم مجهزش بکنیم . مگر آدم های بی تفاوت و معمولی که می شود به آن ها آموزش داد. با توجه به این که برای آنها هم همیشه محدودیت وجود دارد .(۱)

آیت الله منتظری: ورود احزاب و گروه ها در سپاه خلاف نظر امام است

حجت الاسلام قمی دادستان کل دادگاه انقلاب اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اتفاق دادستان های مراکز دهگانه سپاه سراسر کشور در قم با آیت الله منتظری دیدار و گفت و گو کرد .

در این دیدار آیت الله منتظری اظهار داشت : از آن جایی که سپاه مولود ارزشمند انقلاب اسلامی است لذا قداست خاصی داشته و دارد و طبعا توقع و انتظار مردم از آن زیاد است و از این رو مسئولین مربوطه باید سعی و توجه کنند از پیدایش افکار و اخلاق غیر اسلامی در سپاه جلوگیری نمایند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به تاکیدات مکرر امام خمینی رهبر انقلاب مبنی بر قطع روابط گروهی و حزبی پرسنل سپاه افزود : اگر احزاب و گروه های شخصی و لو با عناوین اسلامی بخواهند در سپاه عضویت داشته باشند قهرا این ارگان مهم که از متن انقلاب اسلامی جوشیده در مقاطع خاصی به سمت گروه ها و تشکیلات مختلف کشیده می شود در حالی که این حرکت بر خلاف نظر امام و امت است . (۲)

مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی شد

مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه شب در مورد یک طرح جدید قطعنامه فلسطین که خواستار عقب نشینی کامل و بی قید و شرط اسرائیل از سرزمین های اشغالی است تشکیل جلسه داد. در این طرح پیش بینی شده که با عقب نشینی نیروهای اسرائیلی سرزمین های اشغالی برای مدتی به طور موقت در اختیار فلسطینیان قرار گیرد تا حق خود مختاری خود را به اجرا بگذارند .

این طرح مورد تائید ۱۱ کشور جنبش غیر متعهدها که یک کشور عربی تونس نیز جزء آن ها است می باشد و با سفارش چندین ساله کمیته سازمان ملل برای حقوق فلسطینیان برنامه ریزی شده است .

در طرح جدید که پنجشنبه شب معرفی شد حقوق مشروع فلسطینیان با در نظر گرفتن حق خودمختاری و برقراری یک دولت مستقل در فلسطین تامین شده است از طرف دیگر دعوت فوری برای مذاکرات در جهت یک صلح عادلانه و مداوم با شرکت تمام گروه های مربوط از جمله سازمان آزادیبخش فلسطین در طرح منظور گردیده است . (۳)

پی نوشت:

۱- اطلاعات ، ۱۳ آذر ۱۳۶۱ ، صفحه ۲ ، سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر این که بودجه بیت المال در دانشگاه ها تنها باید صرف تعلیم و آموزش کسانی شود که همراه و همگام با جمهوری اسلامی و آرمان ها آن باشند سخن حقی است که امروز از سوی امت حزب الله مطرح می شود و از سوی هاشمی و جبهه ای که او در آن قرار دارد مورد مخالفت قرار می گیرد ، دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی هاشمی رفسنجانی تاسیس شده و تا به امروز به کار خود ادامه داده است فارغ از مسائل مالی آن در بعد فرهنگی و نیز همراهی با انقلاب چه کرده است ؟ در این مختصر تنها به یک نمونه اشاره می کنیم و نتیجه را به عهده شخص آیت الله هاشمی و خوانندگان گرامی می گذاریم ، اواخر سال ۱۳۹۲  بود که سید طه هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد، “عبدالحسین هراتی” را به عنوان سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد منصوب کرد. انتصاب هراتی به عنوان سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد درحالی صورت گرفت که که آشنایی مختصری با سوابق و مواضع‌ وی علیه نظام جمهوری اسلامی، هیچ توجیهی برای اعطای مسئولیت به او در درون کشور باقی نمی گذارد. وی یکی از عناصر فعال ضد انقلاب خارج از کشور در فتنه ۸۸ به حساب می آید که بیانیه ها و نامه های فراوانی را علیه نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن امضا کرده است و حتی ابایی از پیوستن به کمپین‌هایی که در خارج از کشور و به منظور متهم کردن نظام جمهوری اسلامی به خشونت و جنایت علیه بشریت تشکیل شده است ندارد؛ به عنوان نمونه وی یکی از امضاکنندگان کمپینی است که در مهرماه سال ۸۸ در نیویورک با عنوان «کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت» تشکیل شد.

او همچنین در برخی نامه‌ها و بیانیه‌هایش که در رسانه‌های ضد انقلاب منتشر شده است  اتهاماتی را علیه نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن وارد کرده است که مرور و بررسی قسمت‌هایی از ادعاهایش ، میزان دشمنی وی را با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. کسی که در نامه ها و سخنانش از هیچ توهینی نسبت به حضرت امام خمینی (ره) خودداری نمی کند . با این وجود نامبرده در دانشگاه آزاد مسئولیت می گیرد . با انتشار سوابق نامبرده هراتی از این سمت برکنار می شود ولی چندی بعد در زمره یاران هاشمی رفسنجانی و در دیدار های وی با هیئت های خارجی حضور می یابد که نشان از نفوذ وی در ارگان حساسی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است . حال با ذکر تنها یک مصداق سوال از هاشمی آن است که « چه کسی مجوز آن را داده است که از بودجه بیت المال برای پروار کردن ضد انقلاب و نفوذ دادن آنان به ارگان های حساس جمهوری اسلامی استفاده و بهره برداری شود؟»

۲- کیهان ، ۱۳ آذر ۱۳۶۱ ، صفحه ۲ ، سخن حق آیت الله منتظری که از فرمایشات امام امت استخراج شده بود از سوی خود وی از مدت ها پیش نقض شده و دست افرادی چون سید مهدی هاشمی با سوء استفاده از اعتمادی که مردم ، ارگان ها و نهادهای انقلابی چون سپاه به آیت الله منتظری داشتند در این نهادها باز گذاشته شده بود . در روزهای گذشته بارها و به تناسب اظهارات آیت الله منتظری درباره ضرورت همکاری و همراهی سپاه با سید مهدی هاشمی ذیل «نهضت های آزادیبخش » مطالبی ذکر شد و در این مختصر تنها به این بسنده می کنیم که آیا نفوذ دادن فردی چون سید مهدی هاشمی که در طول عمر خود چه در رژیم طاغوت و در همکاری با ساواک و چه بعد از انقلاب و از طریق ایجاد تفرقه میان انقلابیون منطقه جنایات بی شماری مرتکب شده بود نافی آن خواسته امام نبوده است ؟

۳- کیهان ، ۱۳ آذر ۱۳۶۱ ، صفحه ۲۰

پژوهشگر : سید روح الله امین آبادی

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=465 0
گفتگوی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی کشور با خبرگزاری فارس http://shafahi.netsit.ir/?p=461 http://shafahi.netsit.ir/?p=461#comments Sun, 28 Jun 2015 14:11:17 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=461 فارس: فرض کنیم که مذاکرات به نتیجه برسد، از نظر شما توافقی که حاصل می‌شود چند درصد با خطوط قرمز نظام تطابق خواهد داشت؟

عباسی: با چه حساب و پیش فرضی به نتیجه برسد؟

Ghiti_0004
 

فارس: باتوجه به این که مذاکرات درحال نزدیک‌شدن به ساعات و روزهای پایانی است شما به عنوان رئیس سابق سازمان انرژی اتمی تا چه حد فکر می‌کنید مذاکرات می‌تواند تا ۱۰ تیر به نتیجه برسد؟

عباسی: اگر برگردیم به برنامه اقدام مشترک و به دنبال آن صحبت‌هایی که شده و توافقی که در بیانیه لوزان سوئیس ذکر شده نقاط ابهامی در این نوشتار وجود دارد به گونه‌ای که می‌شود گفت ما به تعهداتی که سپردیم عمل کردیم ولی طرف مقابل در موقع لازم به تعهدات خودش عمل نکرده و همه آنها موکول شده به یک سری موضع‌گیری که ما داریم.

طبق فرموده مقام معظم رهبری و سایر مسئولین کشور، تحریم‌ها باید یکجا برداشته شود، طرف مقابل هم تا حدی تحریم‌ها نه اینکه نظام تحریم‌ها برداشته شود، آن را موکول به یک راستی‌آزمایی از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده است، راستی‌آزمایی که دو شرط دارد، یکی بحث بازدید از مراکز نظامی و دیگری مصاحبه یا دیدار حضوری و بازجویی از افرادی که طرف مقابل معتقد است که از دست‌اندرکاران صنعت هسته‌ای ایران در گذشته بودند.

بیش از ۱۲ سال است که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف داریم، آنها در مذاکرات قبلی(زمان دولت دهم) حاضر نشدند از طریق منطقی و قانونی بیایند این مسائل را حل کنند یعنی بیشتر به سمت تحریم رفتند. با این اوصاف تبعا نباید انتظار داشته باشیم که وقتی ما اجازه نمی‌دهیم خواسته طرف مقابل عملی شود، در تیر ماه به توافقی برسیم.

* در مذاکرات اقداماتی را برای توقف قدرت خودمان انجام دادیم/تمدید مذاکرات به نفع آنها است

فارس: به خاطر همین منابع غربی از تمدید مذاکرات را دارد خبر می‌دهند؟

عباسی: تمدید مذاکرات به نفع آنهاست، در مذاکرات عملا ما اقداماتی را در جهت توقف چیزی که قدرت ما محسوب می‌شد، انجام دادیم یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ما که از یک طرف قدرت چانه‌زنی ما بود و از طرف دیگر رسیدن به اهداف از قبل تعیین‌شده همچون رشد علم و فناوری کشور بود را متوقف کردیم  اما در قبال این طرف مقابل دست از هیچ چیز برنداشتند و تحریم‌های دیگر اضافه کردند.

وقتی تحریم‌ها اضافه شده قاعدتا ما متضرر هستیم و روندی فرسایشی و فشار روی ماست و دستاوردهایی که می‌توانستیم داشته باشیم و در مذاکرات مابه‌ازایی برای آن دریافت بکنیم از دست دادیم.

فارس: فرض کنیم که مذاکرات به نتیجه برسد، از نظر شما توافقی که حاصل می‌شود چند درصد با خطوط قرمز نظام تطابق خواهد داشت؟

عباسی: با چه حساب و پیش فرضی به نتیجه برسد؟

**تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت به دلیل خبط سال ۸۳ است/آژانس هیچ مشکلی با فعالیت سازمان از ۸۴ تا ۹۲ نداشته

فارس: به صورت خوش‌بینانه و مطالبی که از سوی مسئولان دولت مطرح می‌‌شود

عباسی: خوشبینانه یعنی بگوییم تعلیق داوطلبانه. این روش آزمایش شده است ما چرا باید دوباره از یک جایی که قبلا آزمایش کردیم و ضرر دیدیم، باید دوباره تکرار کنیم به عنوان مثال بعد از سال ۸۴ اولین قطعنامه‌ای که از سوی شورای امنیت گرفتیم به چه دلیل بود؟ برای برداشتن تعلیق‌های داوطلبانه باید قطعنامه می‌گرفتیم!.در آن زمان  (مسئولان پرونده هسته‌ای در سال ۸۲)همین جریان فکری تبلیغ می‌کرد که ما داوطلبانه مسائلی را پذیرفتیم.

یک سری تکالیف را داوطلبانه پذیرفتیم بعد که در مذاکرات بروکسل و سعدآباد به نتیجه نرسیدیم قاعدتا باید تعلیق داوطلبانه را برمی‌داشتیم تا متضرر نشویم ولی با وجود توافقات و تعطیلی بخش‌های مختلف، سه کشور طرف مذاکره کننده در شورای حکام بر علیه ما صادر کردند، بیش از ۶ قطعنامه شورای حکام را در زمان توافقات دریافت کردیم.

این قطعنامه‌ها یعنی اینکه آژانس از نظر شورای حکام و مدیرکلش توانایی حل مسئله هسته‌ای ایران را ندارد، قاعدتاً طبق قانون پرونده به شورای امنیت می‌رود، کار علمی خودمان را تحت نظارت آژانس شروع کردیم ولی چون تعلیق داوطلبانه را برداشتیم، قطعنامه شورای امنیت دریافت کردیم.

فارس:‌ به منظر شما احتمال بروز مجدد این رخداد بازهم وجود دارد؟

عباسی:‌ بله؛ این خطر امروز هم وجود دارد؛ یعنی این اظهارنظر این که ما داوطلبانه یک سری مسائل را می‌پذیریم این جز ضرر برای کشور نیست، دولت اصلاً حق ندارد داوطلبانه چیزی رو بپذیرد، ما از معاهدات بین‌المللی که نباید فراتر برویم. به اندازه کافی هم الان شفافیت نشان دادیم طبق گزارش‌های آژانس نگاه کنید ما هر تعهد اضافه‌ای که در برنامه اقدام مشترک ژنو پذیرفتیم انجام دادیم.

تعهدات اضافه‌ای پذیرفتیم که نباید می‌پذیرفتیم اما در ازایش چه چیزی دریافت کردیم؟ همه این تجربه اضافه می‌شود به تجربه سال ۸۲، چند بار می‌خواهیم آن روشی که شکست خورده‌ را جلو ببریم. این گروه در آن زمان به اشتباه تعلیق داوطلبانه را انجام داده بعد قطعنامه شورای امنیت دریافت کرده و همه این‌ها را گردن دولت نهم  و دهم می اندازد در حالی که تقصیر دولت نهم و دهم نیست.

فارس:‌ پس این ادعای آژانس درچه راستایی مطرح می‌شود؟

عباسی:‌ آن مسئله‌ای که آژانس خودش اظهار می‌کند که با ما مشکل دارد مربوط به سال‌های قبل از ۸۴ و قبل از دولت نهم و دهم است. آژانس چیزی را مطرح نکرده که ما از سال ۸۴ تا تا ۹۴  با ایران مشکل داشته‌ایم. در این ۱۰ سال یعنی ۸ سال دولت نهم و دهم  و دو سال دولت یازدهم دورانی بوده که آژانس مرتب گزارش کرده که من رفتم بازدید کردم و مشکلی نبوده است در این دوران تمام گرم اورانیوم غنی شده، مواد و سوختی که تولید کردیم همه تحت نظارت آژانس بوده و در گزارش‌هایی که آژانس به شورای حکام داده همه این ها قید شده است.

چرا شما فکر می‌کنید باید توافق شود؟ در صورتی که آن چیزی که غربی‌ها برای رفع تحریم مشخص کردند آژانس است و آژانس طبق گزارش‌هایی که داده قبل از این که بخواهد محاکمه کند ما رو مجرم دانسته است یعنی اظهار کرده که مدارکی دارد و آن مدارک را به ما نشان نمی‌دهد که با چه مدارکی ما رو مجرم دانسته و به انحراف از NPT متهم کرده است. ما متهمیم و می‌رویم جواب می‌دهیم ولی وقتی آن حکمش را امده صادر کرده و بعد حتی در جلسات شفاهی هم مسئولان آژانس به ما اظهار کردند، چرا ما باید رفع تحریم‌ها و توافق را به نظر آژانس موکول کنیم.

*۶ هزار سانتریفیوژ مورد توافق در مذاکرات فرسوده شده‌اند

فارس: باتوجه به روندی که در مذاکرات موجود و خطوط قرمزی که تعریف شده  است، آیا درچارچوب همین خطوط قرمز رسیدن به نتیجه میسر است ؟

عباسی: به چارچوب خطوط قرمز اگر نگاه کنید، تحقیق و توسعه ،۱۹۰ هزار سو  و حفظ فردو جزو خطوط قرمز ماست، ولی چه به دست آوردیم آیا ۱۹۰ هزار سو تصویب شده و ۶ هزار ماشین سانتریفیوژ نسل اول می‌تواند کار ما را انجام بدهد؟ فکر می‌کنم به نتیجه نمی‌رسیم،سانتریفیوژها تا حدی کار خودشان را کردند و فرسوده و آسیب‌پذیر شدند چون دشمن به دفعات زیادی سعی کرد این ماشین‌ها را از بین ببرد.

نباید اطمینان داشته باشیم که وقتی تعداد را کاهش می‌دهیم ما از خطر مصون باشیم یعنی خطراتی که از گذشته بوده از جمله حمله سایبری، ویروس، خرابکاری صنعتی و ارسال مواد منفجره هنوز هم ادامه دارد و می‌تواند توسط افراد نفوذی و جاسوس می‌تواند اتفاقات بیافتد و یک باره این را از بین ببرند.

وقتی که آژانس ما را به انحراف از NPT متهم می‌کند و مجرم می‌داند، ۵ هزار سانتریفیوژ را هم نمی‌توانیم داشته باشیم یعنی تولید سوخت باید تعطیل شود، راکتور اراک حتی به صورت باز طراحی شده هم نباید وجود داشته باشد، یعنی کشوری که از NPT تخطی کرده باشد محدودیت‌های بیشتری به آن اعمال می شود و می‌توانند اعلام کنند که ایران اصلا نباید کار هسته‌ای انجام دهد و بعد وارد بحث‌های غیر هسته‌ای مثل موشکی هم می‌شوند یعنی همین بحث‌هایی که امروز در مذاکرات مطرح می‌شود جدی است و از بحث هسته‌ای در مباحث موشکی ما ورود کرده‌اند و این دو را به هم ارتباط می‌دهند البته قبلا هم زمینه این کارها در گزارشاتی که از سوی سازمان به شورای حکام ارسال شده به وجود آمده بود.

* به جای لوزان و ژنو در عراق و سوریه مذاکره کنند/ اماده انتقال تجربه‌هایمان در مقابل خرابکاری‌های هسته‌ای به کشورها دیگر هستیم

فارس: اشاره‌ای به خرابکاری‌های که در دوران ریاست شما در سازمان شده بود داشتید، لطفاً کمی در این باره بیشتر توضیح دهید.

عباسی: خرابکاری در بخش‌های مختلف بوده است، خرابکاری یک بخشش توسط نفوذ در نیروی انسانی ما صورت می‌گیرد نیروی انسانی ما به گونه‌ای فریفته می‌شود، ما مرتب در سفرهای خارجی مواجهیم با تماس مامورینی که مستقیماً خودشان را به عنوان ماموران CIA معرفی می‌کنند و می‌گویند که ما از CIA برای دیدار شما آمدیم چون پاسپورت و مدارک برای اخذ ویزا ارسال می‌شود دستگاه امنیتی خارجی مدارک را از سفارت‌خانه‌های مختلف اخذ می‌کنند و مامور کشورهایی مقابل ما، با نیروهای سازمان ملاقات می‌کنند و خیلی روشن و صریح حتی به زبان فارسی می‌گویند ما ۲ سال رفتیم زبان فارسی یاد گرفتیم تا بیاییم با شما صحبت کنیم و تمام شناسنامه طرف را دارند یعنی جاسوسی‌های داخلی انجام شده طرف را کاملا شناسایی کردند که این فرد استاد دانشگاه است یا یک کارمند انرژی هسته‌ای است یک محقق است یا بخش اداری و یا در بخش امنیتی انرژی اتمی کار می‌کند.

طرح دوستی می‌ریزند یعنی در همان هتل محل اقامت نیروهای ما دفتر و امکاناتی دارند و پذیرش هتل سرویس‌های لازم و  اتاق‌های خاص را در اختیار دستگاه‌های امنیتی خارجی قرار داده و ابایی هم ندارند که خودشان را به عنوان نیروهای CIA و MI6  معرفی کنند، حتی پول نقد هم با خودشان می‌آورند.

این در حقیقت یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به ما ضربه بزند، به یک نحوی نیروهای علمی و اجرایی ما را فریفته و مرعوب خود می‌کنند و حتی با شرایطی که در خارج از کشور ایجاد می‌کنند می‌توانند حتی آنها را بترسانند و به یک عنصر جاسوس تبدیلش کنند.

در سفرهای خارجی حتما باید دقت کنیم که نیروهای حساس و کلیدی را نفرستیم و اگر می‌فرستیم حتما با محافظ و توجیهات امنیتی بفرستیم این یکی از نکاتی است که ما آسیب پذیریم و آسیب‌پذیر بودیم.

فارس: این موضوع نشانگر جیست که سرویس‌های جاسوسی از آن بهره‌می‌گیرند؟

عباسی:‌ سرویس‌های جاسوسی یک سری افرادی را به عنوان نشانگر دارند منظورم از نشانگر یعنی یک سری افراد هستند که قبلاً در دانشگاه‌ها یا در سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه و یا در مراکز حساس برای انجام خدمت سربازی یا به صورت قراردادی کار کرده‌اند، الان از کشور خارج شده‌اند و جذب شرکت‌هایی شدند که ان شرکت‌ها تحت کنترل دستگاه‌های امنیتی خارجی بودند و این افراد را تحت عنوان شرکت استخدام می‌کنند.

 این افراد بعد از حضور در ایران با ارتباط و حضور در منزل دوستان و همکاران خودشان سعی می‌کنند آنها را با مطرح‌کردن حقوق و مزایای خوب از داخل بفریبند.

بحث دیگری که در خرابکاری نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند این است که تحریم کانال‌های خرید ما را تنگ می‌کند یعنی اگر ما قبلا آزادانه می‌توانستیم از هر شرکت و هر کارخانه‌ای و هر کشوری خرید کنیم الان اینها محدود  به یک جاهای خاص  می‌شوند و یک سری شرکت‌های ایرانی نقش دلال و واسطه دارند در این شرکت‌ها مثلا یک شرکتی پیدا می‌کنید که می‌تواند همه تجهیزات را وارد کند، باید توجه کنیم که آن عزیزان ممکن است خودشان متوجه نباشند که تحت کنترل سرویس‌های خارجی امنیتی هستند و در اصل آن سرویس‌ها به شرکتها با هزینه‌هایی بالاتر جنس را می‌فروشند و دقیقا ما از این محل آسیب‌پذیریم یعنی مواد منفجره، خرابکاری‌های صنعتی و مواد نامرغوب از همین روش به دست ما می‌‌رسد.

فارس: حملات سایبری…

عباسی:‌ بحث نفوذ سایبری یک بحث جدی است نیروهای ما در داخل و خارج از کشور به سایت‌های مختلف وارد می‌شوند، حتی نمونه بارزش شنودها و دستگاه‌های اطلاعاتی که در جریان مذاکرات اخیر در اتریش انجام شد.

البته این مسئله را باید به دوستانی گفت که خیلی دوست دارند به وین و ژنو بروند و آنها را از کشورهای پیشرفته می‌دانند که ما باید در مجامع آنها مذاکره کنیم چرا به بغداد و آلماتی برویم؟ این جزو مباحثی است که برخی از جریانات فکری مطرح می‌کنند و پشیزی ارزش برای مناسبات منطقه‌ای ما قائل نیستند و همیشه می‌خواهند که ما برویم در دست دیگران مذاکره کنیم که این تبعات را دارد.

اگر ما در عراق امکاناتی داشته باشیم که بتوانیم شنود را کنترل کنیم در لوزان نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، صهیونیست‌ها به خصوص در اروپا خیلی نفوذ دارند و بدیهی است که از قبل آنجا چیزی کار گذاشته باشند. بهتر است که ما حتی در مکان مذاکرات تجدید نظر بکنیم یعنی اگر می‌خواهیم ادامه بدهیم سعی کنیم به کشورهای منطقه بیشتر بها بدهیم و در جاهایی که با ما همکاری استراتژیک دارند در آنجا برویم مذاکره کنیم پیشنهاد من سوریه، یمن و عراق است که با ما همراه‌ترند تا حداقل با حضور آنها در این کشورها جنگ‌افروزی نکنند و این می‌تواند جزو شگردهای تیم مذاکره‌کننده ما باشد و آنها را ببریم یمن یا صنعا یا عدن مذاکره کنیم که حداقل مردم یمن چند روزی از بمباران سعودی‌ها در امان باشند.

فارس: پس تاکید شما بر پدافند سایبری است؟

عباسی: امروز باید حتما در حوزه نفتی و دفاعی هم مراقبت کنیم و سعی کنیم پدافند سایبری را جدی بگیریم، قطع برق برای تاسیسات حساس یکی از نکاتی است که دشمن روی آن کار و شناسایی کرده و می‌تواند در مواقع لازم با آن بازی کنند؛ خوب است آدم با دشمن قوی دست و پنجه نرم کند، یعنی خودم یک جاهایی لذت می‌بردم زمانی که نیروهای جوان ما که  انگیزه و تعهد دینی و عرق ملی به کشور دارنددر مقابل هوشمندی و تلاش آنها برای ضربه زدن به دستاوردهای کشورمان مردانه مقاومت می‌کردند، مقاومتی که ما را در این زمینه واکسینه کرد؛ یعنی امروز می‌توانیم خدمات تخصصی برای مقابله و دفاع از خرابکاری ها و حملات هسته‌ای را به سایر کشورها ارائه دهیم.

 * ظریف سطح علمی و فنی را پایین آورد نه حساسیت سلاح را/انجام باز طراحی راکتور اراک ۳ماه پیش در آمریکا

فارس: در سخنانتان به باز طراحی راکتور اراک اشاره کردید، آقای ظریف گفته بودند که نگرانی تسلیحاتی راکتور اراک را برطرف می‌کنیم، نظر شما در این خصوص چیست؟

عباسی: اینکه می‌گویند نگرانی تسلیحاتی را برطرف می‌کنیم یک دیدگاه خاص است، مگر ایران دنبال سلاح بوده که بخواهد نگرانی تسلیحاتی را رفع کند، هر راکتوری می‌تواند پلوتونیوم تولید کند حتی راکتور بوشهر، تفاوتش این است که سوخت بوشهر از کشور خارج می‌شد ولی سوخت اراک چون محصول خود ما بود تولیدش برای خود جمهوری اسلامی صورت گرفته در داخل کشور می‌توانست بماند که فایده‌های زیادی داشت یعنی در این سوخت پارهای شکافتی وجود دارد که ارزش صنعتی یا پزشکی دارند در زمینه خود تحقیقات سوخت این سوخت قابل ارزش بود، چون سوختی است که خودمان تولید کردیم تمام فرآیندها را از سنگ معدن گرفتیم و فرآیند تولید سوخت را انجام دادیم و تبدیل به قرص سوخت کردیم و قرص‌ها را در یک میله گذاشتیم، میله سوخت درست کردیم، بعد مجتمع سوخت و قلب راکتور را ساختیم این یک دستاورد بزرگ فنی برای ما بوده است.

فارس: کارشناسان معتقد هستند راکتور اراک بیانگر توانمدنی و خودکفایی است.

عباسی: بله؛ راکتور اراک نشان می‌دهد که ما در تمام فرایندهای مهندسی مکانیک، متالوژی، برق و شیمی توانمند شدیم؛‌ در اراک ما امکان مطالعه آسیب پرتویی روی سوخت خودمان را باید داشته باشیم یعنی آن سوخت بعد از استفاده باید بیاید تحت نظر آژانس یعنی از زمانی که سنگ معدن بوده تحت نظر آژانس بوده تا رفته در راکتور حالا که از راکتور می‌خواهد بیاید دوربین آژانس است بازرس آژانس هم می‌آید ما باید بازفرآوری را برای خودمان حفظ کنیم این یک بحث علمی فنی است.

فارس:‌ خب این بحث پلوتونیوم چیست؟

عباسی:‌ ممکن است پلوتونیوم در سلاح هم استفاده شود ما که نمی‌خواهیم سلاح درست کنیم پلوتونیوم را اگر جدا کنیم تحت نظر آژانس است و ما نمی‌توانیم استفاده‌ای غیر از استفاده تحقیقاتی کنیم. دوستانی که مذاکره می‌کنند باید دلشان به حال ما، علما و دانشمندان ما بسوزد نه دلشان به حال آنهایی که تردیدی در فعالیت یا قدرتمندی ایران دارند و می‌خواهند بگویند ایران سلاح درست می‌کند آنها بروند و سلاح خودشان و رژیم صهیونیستی را جمع کنند آن برای منطقه خطرناک است ما که خطری نداریم.

اساساً پشتوانه انقلاب ما و حضور ما در این منطقه و توسعه فکری ما در منطقه سلاح نبوده ما در بعد اندیشه مهاجم هستیم آنهم نه این که خودمان داریم تهاجم می‌کنیم ما وجود داریم دیگران به سراغ ما می‌آیند و اندیشه‌ها را از ما می‌گیرند.

پیامی مقام معظم رهبری برای جوانان اروپا و آمریکای شمالی فرستادند این موقعی که اثر بکند ارزشش چه اندازه است؟ اصلاً ارزش سلاح رو بگذارید یک طرف اینهم بگذارید یک طرف اینها قابل مقایسه هستند؟ با فکر انسان‌ها سر و کار داریم ما نمی‌خواهیم انسان‌ها را بکشیم این حرف درست نیست که ما حساسیت سلاح را از بین بردیم، این را قبول ندارم و باید حرف ایشان را تصحیح کنم شما سطح علمی و فنی کشور را پایین آوردید و دستاوردهای کشور را کم ارزش کردید آن توانمندی که ما در تولید سوخت‌های هسته‌ای در آینده باید داشته باشیم که آنها سوخت‌های پلوتونیومی یا ترکیب پلوتونیوم اورانیوم هستند ما این را از کشور حذف می‌کنیم و به شدت باید جلوی این حرکت ایستاد یعنی هیچ چیز غیر از نظارت آژانس را نباید بپذیریم.

Ghiti_0003
 

فارس: آقای دکتر بلاخره فایده راکتور اراک چه بود؟

عباسی:‌ راکتور اراک را اولویتش را راکتور قدرت می‌دانند یک راکتور قدرت پایین که به ما آموزش می‌دهد که برای راکتور قدرت سوخت بسازیم و یک راکتور را شبیه سازی کنیم، طراحی کنیم، بسازیم و بهره‌برداری کنیم و تعمیرات روی آن انجام دهیم اپراتوری راکتور را انجام دهیم ماشین سوخت گذار ساخت خودمان را تست کنیم راکتور در این زمینه‌ها خیلی فایده داشت.

کنار کار کردن و آزمایش راکتور که می‌شد روی این انجام داد و اثبات فناوری کرد در زمینه تولید آب سنگین و طراحی یک راکتور آب سنگین کنار این‌ها ما تحقیقات هسته‌ای‌مان را انجام می‌دهیم روی مسائل کاربرد پرتوها در خیلی موارد دیگر و رادیو داروها و رادیو توپ‌هایی که مورد نظرمان است تولید می‌کردیم.

فارس: شما معتقدید این دستاورد از ما گرفته شده است؟

عباسی:‌ این خیلی دستاورد مهمی برای کشور بود که متاسفانه این دستاورد از کشور گرفته شده و دارد تبدیل به چیزی می‌شود که آن خاصیت را دیگر ندارد. آن راکتور می‌توانست جزو فعالیت‌های آتی ما باشد این‌که می‌گویند باز طراحی کنیم این در تبریز و مشهد قابل انجام بود ولی الان آمدیم چکار کردیم؟

امروز در اراک با نسخه آمریکایی‌ها جلو می‌رویم نسخه‌ای که آنها قبل از سال ۲۰۱۲ پیچیدند و یک سفارشی را به یک موسسه تحقیقاتی در نروژ دادند تا برای تغییر راکتور ما و سازگار کردن بیشتر با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برنامه تهیه کنند و بعد بین سال‌های ۲۰۱۲ که گزارش آمد بیرون تا ۲۰۱۵ . همین دو سه ماه پیش همین بحث باز طراحی راکتور اراک را در یکی از دانشگاه‌های آمریکایی انجام دادند.

فارس:‌ این طور که شما می‌گویید فکر میکنم این اتفاق قبلاً درباره الجزایر هم رخ داده بود؟

عباسی: بله؛ در اصل این نسخه را آنها برای ما پیچیدند و قبلاً در مورد الجزایر هم همین کار را کردند و این یک دستاورد خاصی برای ما حساب نمی‌شود، یکی آمده زور می گوید، دیکته می‌کند و می‌گوید باید این مسیر را بروید و گروه مذاکره کننده ما هم در زمین آنها بازی می‌کند، می‌پذیرد و اسمش را شفاف سازی می‌گذارد و می‌خواهیم حساسیت اینها را نسبت به سلاح کم کنیم در صورتی که باز تاکید می‌کنم ما هیچ تعهدی را برای کشور نباید بپذیریم و فقط روی حقوق مان پافشاری کنیم ما باید از حقوقمان بهره‌مند بشویم و هر معاهده‌ای که تکلیف برای ما ایجاد می‌کند قبلش باید ببینیم چه دستاوردی برای ما دارد و گرنه چیزی امضا نکنیم این که پروتکل الحاقی را بپذیریم، باید وقتی باشد که ما از حقوقمان در NPT بهره مند باشیم، ما هنوز نتوانستیم از حقوقمان بهره‌مند شویم، تیم مذاکره کننده برود پافشاری کند روی اورانیوم غنی شده ای که ما در فرانسه داریم چرا آنها را مطالبه نمی‌کنند اگر داده بودند که ما غنی سازی نمی‌کردیم اگر سوخت راکتور تهران را به ما می‌دادند که ما نمی‌رفتیم غنی سازی ۲۰ درصد را انجام بدهیم حالا که اینها را انجام دادیم، توانمندی خودمان را به دنیا نشان دادیم باید اینها را به دست خودمان نابود کنیم و از بین ببریم؟

*۱+۵ با باز طراحی اراک به دنبال نابودکردن ذخایر اورانیوم است

فارس: در برهه‌ای از مذاکرات، مسئولان کشور نیاز فنی کشور به غنی سازی را معادل  ۱۹۰هزار سو اعلام کردند اما اکنون به کمتر از ۶ هزار سو قانع شدند، چنین تصمیمی از نظر فنی دقیقا به چه معناست؟ آیا نیازهای فنی کشور کاهش پیدا کرده یا الزامات سیاسی ایران را وادار به عقب‌نشینی کرده است؟

عباسی: طرف مقابل برای همین ۶ هزار و ۵ هزار سو  برنامه دارند یعنی این که راکتور اراک را مثلا باز طراحی می‌کنند بعد اورانیوم غنی‌شده می‌خواهد و عملا ذخیره اورانیوم ما را صفر می‌کنند.

بحث باز طراحی یعنی راکتور اراک را تغییر بدهند  ۵، ۶ سال سر کاریم باز طراحی به این سادگی نیست فقط مخزن این را بخواهید بسازید چند سال طول می کشد. پیشنهاد من این است که چرا راکتور اراک را باز طراحی کنیم؟ یک چیزی را طراحی می‌کنیم که شار نوترونی بالا داشته برای مقاصدی که می خواهیم و در یکی از شهرهای دیگر می گذاریم چون آنها هم نیاز به تحقیقات هسته‌ای و تولید رادیو دارو دارد. راکتور اراک باید ماموریت خودش را انجام بدهد.

نکته قابل توجه است که تیم مذاکره کننده اگر می‌آمد و برای دستاوردهای فکر بشری ارزش می‌گذاشت این بشر فقط بشر غربی و آمریکایی نیست بشر همین دانشگاه مشهد، امیرکبیر، شریف و شهید بهشتی است به دستاوردهای فکری ایرانی ارزش قائل بودند می‌گفتند که این راکتور را می‌شود به گونه‌ای ادامه داد تا حساسیت طرف مقابل کم بشود یعنی ما تعهد را بپذیریم آنها هم یک سری تعهدات را بپذیرند آن وقت اجرا کنیم.

فارس:‌ آقای دکتر لطفا پیش‌نهاد خودتان را هم بگید مثلا چه کار می‌کردند و یا کنند بهتر است؟

عباسی: مثلاً اگر این تیم یک کارمند حوزه ارزی بانک را با خودش به ژنو می‌برد زمانی که  که می‌خواستند ۴ و ۲ دهم میلیارد دلار را بگیرند این کارمند مشاوره می‌داد می‌گفت که آیا بانک ژاپنی یا بانک سوئیسی این قدرت را دارد که ۴ و ۲ دهم میلیارد را در چهار ماه به ما بدهد؟ مطرح می‌شد و به تیم ایرانی گفته می‌شد که بنویسید این بند را که ۴ و ۲ دهم میلیارد را چه طوری قصد پرداخت دارند و چه بانکی می‌دهند و آیا ان بانک سهامش را بهانه نمی‌کند که افت می‌کند و ندهد؟ یا به بانکی نمی‌دهند که روزی یک میلیارد دلار بیشتر نمی‌تواند جابه‌جا کند؟ اینها مطالبی است که کارمندان ساده بانک در جریان هستند.

در مورد راکتور اراک تیم مذاکره کننده ما پذیرفته است که راکتور تکمیلش تعطیل شود و سوختش تولید نشود و باز طراحی شود ولی راه ساده دیگری بود که راکتور تکمیل می‌شد فرآیند تکمیلش مثل قبل که تحت نظر آژانس بود طی می‌کرد.

فارس:‌ با توجه به تولید سوخت مجازی برای اراک آیا امکان تست و کار وجود داشت؟

عباسی: بله؛ سوخت مجازی برای اراک تولید شده، این خیلی مسئله مهمی است که با سوخت های مجازی که سوخت هایی هستند که هندسه و وزنشان از نزدیک سوخت واقعی است ولی به جای اورانیوم سرب دارد چون اورانیوم چگالی‌اش بیشتره تفاوت می‌کند این ماشین سوخت گذار ما تست می‌کرد چون طراحی و ساخت خودمان بود تست می‌شد که می‌تواند این مجتمع سوخت سنگین را بلند کند و در جایی که می‌خواهیم بادقت بگذارد، به جای آب سنگین، آب معمولی استفاده می‌کردیم و به شکل مصنوعی فشار رو بالا می بریم آبش را گرم می کنیم و می‌گذاریم پمپ‌ها کار کند ما حدود ۶ ماه تا یک سال این کار رو انجام می دادیم فعل و انفعال هسته‌ای نیست فقط چرخه راکتور را چک می کند که دماسنج و فشارسنج درست کار می کند و این سوخت‌هایی که ساخته شده در اثر دما، فشار و سرعت سیال چه به سرشان می‌آید کج می‌شوند سرو صدا می‌آید حباب ایجاد می‌کند چه اتفاقی می‌افتد.

فارس:‌ پیشنهاد شما برای راستی‌آزمایی در این باره چه بود؟

عباسی:‌ این فرصت خوبی بود در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسند بگویند می‌خواهید راستی‌آزمایی کنید دوربین‌های آژانس را ۴ به ۸ می‌رساندیم و در خصوص بازفرآوری سوخت صحبت می‌کردیم. خیلی ما مطالب را از دست دادیم در این تاخیری که در راکتور اراک انداختیم و بعد هم می‌گوییم این پلوتونیوم را می‌خواهیم کاهش بدهیم دلیلی ندارد راجع به این چیزها صحبت کنیم فرصت بود راکتور اراک کار خودش را انجام بدهد آنها بیان راستی آزمایی کند آژانس بیاید بازرسی انجام بدهد بیشتر می‌خواهد بازرسی کند اصلاً می‌خواهد حضور داشته باشد، آن نیرو برای ما اپراتوری کند و تحقیق کند که آیا ما دنبال پلوتونیوم هستیم؟

*تیم مذاکره‌کننده اورانیوم‌های ما را از فرانسه پس بگیرند

فارس: تحلیلتان از پذیرفتن ۶ هزار سو به جای ۱۹۰ هزار سو چیست؟

عباسی: دستگاه مسئول مثل وزارت نیرو ملاک را بگذاریم شعار ندهیم هی نیاییم بگوییم کیلو وات چند و این آیا از لحاظ اقتصادی برای ما به صرفه خواهد بود، باید وجود داشته باشد چرا چون امنیت انرژی خیلی مهم است. وزارت نیرو اعلام کرده ۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای تا سال ۱۴۱۰ که ۱۶ سال فرصت داریم.باید سرعت خودمان را در زمینه طراحی و ساخت راکتور و تولید سوخت افزایش دهیم و در قرارداد بستن با کشورهای دیگر برای تامین سوخت و همچنین کیک زرد اقدام نماییم.

تا موقعی که سوخت خودمان درست نشده باید از خارج وارد کنیم با این اوصاف ما عقبیم الان پس کارخانه غنی سازی ما اگر فقط و فقط قصد راه اندازی راکتور ۳۶۰ مگاوات دارخوین را داشته باشیم خیلی باید بیشتر از اینها کار بکنیم نه با ۵، ۶ هزار سو این باز طراحی اراک هم یک خورنده اورانیوم پنهانه چون هیچ چیز راجع به این نمی‌گویند که این اورانیوم غنی سازی از کجا برای راکتور اراک تامین خواهد شد، یعنی از تولید همین استفاده می شود پس نگاه کنید عملا غنی سازی ما کاری کردند که به صفر رساندند در صورتی که مجلس باید بیاید ۲۰ هزار مگاوات مصوبه خودش را یا بازنگری کند یا باید پافشاری کند و از دولت بخواهد که سالانه ردیف بودجه برای راکتورهای جدید بومی بیاورد.

فارس:‌ آیا راکتور بومی هم نیاز به اورانیوم غنی شده دارد؟

عباسی: راکتور بومی نیاز به اورانیوم غنی شده دارد و باید در داخل کشور تولید بشود من تاکید می کنم یک وقت می‌گویند ما هر چیزی در این سال‌ها شرکت آوردیم اورانیوم غنی کرده را به شما می‌دهیم چون ما ۱۰ درصد سهام داریم الان ۳۵، ۴۰ سال است که اورانیوم ما را بردند و فروختند نه خودش را می‌دهند و نه پولش را.

اصلاً نباید غنی سازی را از دست بدهیم و از سوی دیگر تحقیق و توسعه را برای این در کشور نیاز داریم چرا که ماشین های نسل جدیدمان قدرت جداسازی‌اش بیشتر است و می توانیم ان را بسازیم، نصب و راه اندازی کنیم تا اورانیوم بیشتری تولید و عقب افتادگی را جبران کنیم.

اینجاست که آنها تحقیق و توسعه را محدود می کنند و می‌گویند نسل‌های جدید برچینید. برچیدن هزار تا ماشین سانتریفیوژ یعنی خراب کردن اینها یا مثلاً از این ۱۱ هزار تا کار می‌کند وقتی می‌خواهید خاموش کنید ۳۰ درصد در موقع خاموش شدن از بین می‌رود و اگر روزی بخواهیم مجدداً راه اندازی کنیم۳۰ درصد هم موقع راه‌اندازی از بین می رود این یعنی ۶۰ درصد سانتریفیوژها نابود شدند البته مقداری در حمل و نقل آسیب می‌بیند یعنی عملاً نسخه‌ای که پیچیدن برای ما نابودی تمام سانتریفیوژهای موجود است.

Ghiti_0006
 

فارس: بحثNPT که اشاره کردید اما بحث پروتکل الحاقی نظرتان در این خصوص چیست؟ آیا امکانش هست که به توافقی برسیم بدون پذیرش یک نظام گسترده بازرسی؟

عباسی: خیلی مسائل امکان دارد بستگی دارد چه کسی مذاکره کند و دیدگاه فلسفی و مبانی فکری‌اش چه باشد یعنی آمریکا را کدخدا بداند یا نداند، مرعوب غرب باشد یا نباشد، مناسبات منطقه ای و بردمان در دنیا از نظر سیاسی و اجتماعی چگونه باشد، روی مذاکرات تاثیر می گذارد.

فارس: ارزیابی بنده از این صحبت‌ها این است که شما تیم قبلی را موفق می‌دانید؟

عباسی: بله؛ تیم قبلی را موفق می‌دانم در جزییات مذاکرات بودم و به مدت ۲ سال از تیم مذاکره‌کننده پشتیبانی سیاسی می‌کردم و ارتباط تنگاتنگی داشتیم ساعت‌ها بحث می‌کردیم و ما در آستانه پیروزی بودیم با انتخابات ۹۲ یعنی پیش‌بینی ما این بود که انتخابات به خوبی انجام شود و ما توطئه دشمن را در اختلال انتخابات خنثی کنیم و با پشتوانه مردمی که شرکت می‌کنند در انتخابات این خودش یک افزودن بر توان تیم مذاکره‌کننده ماست یعنی این دفعه با پشتوانه رای مردم به نظام در مذاکرات حاضر می‌شدند سیاستی که تیم قبلی نسبت به تیم فعلی در پیش می‌گرفت خیلی بهتر بود، یعنی گام به گام جلو می‌رفت یعنی به ازای هر حرکتی یک ما به ازا می‌خواست ۲۰ درصد یک کم کاهش بدهیم می گفتند در ازایش چه چیزی به ما می دهید و تا حدی کوتاه می‌آمد نه اینکه بخواهیم برای خودمان محدودیت ایجاد کنیم، در طول یک سال و نیم تولید سوخت ۲۰ درصد به دنیا، دستگاه‌های امنیتی، آژانس و صاحبنظران سیاسی ثابت کردیم که ایران توانایی بالایی در زمینه صنعت هسته ای بدست آورده است.

فارس: چرا در دوران شما تولید اورانیوم ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؟

عباسی: تولید اورانیوم ۲۰ درصد را برای این افزایش دادیم که می‌خواستیم مجتمع‌های سوخت تهران را حدود ۳۰ تا مجتمع کنیم ما بیشتر از آن نیاز نداشتیم مطمئنا بعد از آن می آوردیم پایین ولی یک برنامه دیگر داشتیم که چند راکتور با توان بالاتر در شهرهای دیگر بسازیم که به عنوان نخستین راکتور در شیراز برنامه داشتیم ولی از ان طرف اعلام می کردیم که ما الی‌الابد که ۲۰ درصد تولید نمی کنیم و از طرفی تولیدمان را کنترل می کردیم و آژانس هم تایید می کرد و ما خلافی نداشتیم یعنی اختلاف هم نداشتیم با آژانس سر این موضوع گزارش های آژانس کاملا به نفع ماست.

*مسئولان وزارت خارجه اجازه بازرسی اتاق هایشان را می‌دهند؟/برای گرفتن ویزا و راه اندازی دفاترشان هرکاری می کنند/مگر دستگاه نظامی خانه خاله است

فارس: توافقی که پروتکل الحاقی و بازرسی از مراکز نظامی را شامل شود، می تواند به توافق خوب منجر شود

عباسی: دسترسی که به آژانس داده بودیم  نزدیک به پروتکل الحاقی بود مراکز هسته ای کاملا تحت نظارت و کنترل آژانس بوده یعنی آژانس  در تمام مراکز دوربین و بازرس داشت هم بازرسی سرزده داشت پروتکل الحاقی می گوید اگر فکر هم می کنید باید اعلام کنید، آنها به دنبال بازرسی اتهامی هستند.

آژانس در این برهه اول پرونده ما را عادی کنند وقتی عادی کردند از سایت های هسته ای ما آنلاین بررسی کنند ما یک تضمینی داشته باشیم که این اطلاعات آنلاینی که از ما فرستاده می شود و تصاویر دانشمندان ما ارسال می شود فردا باعث ترور آنها نشود.

دوستان وزارت خارجه و مشاوران وزیر که به این راحتی می‌گویند بروند و سایت‌های نظامی بازرسی کنند اتاق خودشان در وزارت خارجه حاضرند بازرسی بشود؟ بنده که ایرانی هستم و طبقه بندی هم مشخصه آیا اجازه می‌دهند اسناد وزارتخارجه را ببینم؟ یعنی یک چیزهایی راجع به دستگاه های دیگر می گویند مگر دستگاه نظامی خانه خاله است ما تمام درهای پشتوانه نظامی کشورمان را باز کنیم؟ به دنبال آن هستند که سریع ویزاهایشان تایید شود و دفاتر خارج از کشورشان بازگشایی شود.کسانی که نتوانستند از بالا نگاه کنند یا جاسوس بفرستند ما بازرس‌های حرفه‌ای آژانس را بپذیریم. خیلی ساده می‌گویند دسترسی مدیریت شده این دسترسی خیلی تعریف دارد.آژانس می‌داند در صنایع نظامی ما، مواد هسته‌ای وجود ندارد بلکه دنبال راه و ارتفا و عمق ساختمانی است که از بالا دیده نمی‌شود. اینکه چه دستگاه هایی در ساختمان است؟ برق و آب مصرفی به چه میزان است؟ بازرس آژانس حرفه‌ای بوده و بیشتر آنها دوره روانشناسی گذراندند. یکی از این بزرگان در طول مذاکره  می‌گفت آژانس در بیرون از سایت نمونه برداری می‌کنند ما که خودمان می‌دانیم مواد هسته‌ای نداریم آنها دنبال تکنولوژی ما هستند.

اگر بپردازیم به روح برنامه اقدام مشترک ژنو که چه گروهی در آنجا حاکم بوده و مذاکرات را چگونه هدایت کرده مسئله روشن می‌شود که طرف مقابل در حوزه نظامی ما دنبال چه مسئله ای هستند.

*صالحی را نباید در این مقطع خرج می‌کردیم/صالحی در مذاکرات سریع دوست می‌شود

فارس: بحثی که بود ورود آقای صالحی به بحث مذاکرات که بحث دبه‌کردن رو مطرح کردند تحلیل شما چیست؟

عباسی: بهتر بود که آقای صالحی مستقیماً وارد مذاکرات نشوند چون ایشان ارزشش خیلی بیشتر از این مسائل بود ما نباید ایشان را اینجا خرج می کردیم وقتی که تیم مذاکره کننده ایشان رو می برد صالحی شخصیت علمی و رئوفی است، خیلی راحت در مذاکرات دوست می شود و آدم راستگو و راحتی است کسی که می خواهد مذاکره کند باید کمی گرگ باشد چون جلوی گرگ‌ها می‌نشیند یعنی حداقل باید بتواند با گله گرگ برخورد کند. دکتر صالحی چنین خصوصیتی را نداشت برای این که همه علم را هم ندارند و نباید به دلیل خصوصیت رئوف بودن، مهربانی و جنتلمن بودنشان در این برهه وارد می‌شدند و باید به عنوان سرمایه اصلی نظام سازمان را مدیریت می‌کردند و یک سری افراد کارشناس رو در این زمینه می فرستادند.

صالحی بعد از حضور در جهت توجیه بحث‌های مذاکرات اقداماتی نابجا کردند و بحث‌هایی که داشتند خیلی رفتند جلوتر از تیم مذاکره کننده و سعی کردن همه چیز رو خوب نشان بدهند این برای کشور ما خوب نبود و کاملا صادقانه برخورد نشد خیلی همه چیز را خوب جلوه دادیم.

*صالحی مقاله آمریکایی‌ها در مورد باز طراحی اراک را در تلویزیون قرائت کرد

فارس: از طرفی می‌گویید صالحی ساده و راستگو هستند از این طرف می‌گویید صادقانه برخورد نکردند؟

عباسی: صادقانه یعنی بیاییم یک چیز را خیلی مثبت بگوییم در صورتی که مثبت نیست یعنی معایبش را اگر نگوییم این را فقط یک بعدش را راست بگوییم و آن راست‌های دیگر را اگر نگوییم در موضع عدالت نیستیم من نمی گویم دوستان دروغ گفتند، اما وقتی باز طراحی راکتور اراک را توضیح می دادند منهم لذت بردم یعنی ایشان همان مقاله ۲۰۱۵ آمریکایی را توضیح می داد آن باز طراحی راکتور اراک همان بود این دستاورد کار فنی ما نیست دقیقا همانی که انها دیکته کردند داریم اجرا می کنیم این چه دستاورد، فتح و پیروزی است که ما به دست آوردیم.

اینها باید درست گفته شود بگوییم ما باز طراحی اراک را پذیرفتیم ما به ازایش چه چیزی گرفتیم؟ اصلا راکتور اراک بحث قدرتی را کنار بگذاریم، حرفم این است که ما زنجیره ۲۰ درصد را اگر پایین آوردیم آنها باید تحریم بانک مرکزی را برمی داشتند. یعنی برخی جابه جایی های ما در حد این بود که کل تحریم‌ها برداشته شود.

تحریم‌ها الان برای چه درست شده برای این که ما تعلیق داوطلبانه را برداشتیم و گرنه ما جرمی مرتکب نشدیم که اینقدر تحریم شویم. چرا برویم راکتور اراک را باز طراحی کنیم این غلط است که بگوییم پلوتونیوم را در این راکتور کاهش بدهیم مگر جدا کردن پلوتونیوم ساده است مگر می خواهیم «باقالی» را پوست بگیریم، این به شدت رادیواکتیو است و باید با روبات جابجا شود. چیزی نیست که پنهانش کنیم هر وقت از حفاظ خارجش کردیم و خواستیم تحقیق انجام در قالب پروتکل نامه‌ای را برای آژانس ارسال می کنید.

*با دست دادن و هدیه گرفتن مشکلات حل نمی شود

فارس: به نظر شما چرا آقای صالحی گفتند آمریکایی‌ها دبه درآوردند؟

عباسی: صالحی طرف آمریکایی را به خوبی می شناسد چون با آنها زندگی کرده، درس خوانده و از رفتار آنها در دنیا به خوبی آگاه است. می داند آمریکایی‎ها چگونه دمکراسی را رعایت می کنند و چه حکومتی را دموکرات می نامند و از آن حمایت می کنند، با«خوش و بش» کردن، دست دادن، هدیه گرفتن و هدیه دادن مسائل کشور حل نمی شود.

*مشکلات امروز کشور به دلیل تعلیق داوطلبانه صنعت هسته‌ای است

فارس: در نهایت توافق خوب را چه چیزی می دانید بحث هایی مطرح شد در نهایت فکر می کنید که در چه صورتی به توافق خوب می‌رسیم؟

عباسی: همه چیز را برگردانیم به قبل از انتخابات ۹۲ ببینیم در آن زمان چه دستاوردهایی داشتیم؟ ما دنبال طرف مقابل بودیم یا آنها دنبال ما بودند.

تیم فنی و تیم سیاسی ما هماهنگ بوده ما همه چیز را یک موجود می دانستیم این موجود جزءهای مختلف دارد روی آن کار می کردیم از سوی دیگر تیم مذاکره کننده می‌رفت بر مبنای ان عقبه ای که داشت، جلو می رفت و مذاکره می کرد اگر ما می خواهیم به یک توافق خوب دست پیدا کنیم باید آن توافقات و تعهداتی که ما می‌پذیریم و چیزهایی که بهره مند می شویم هم‌سنگ باشند یعنی اگر ما این همه را تعطیل کردیم چه چیزی به دست آوردیم؟ چیزی نداریم، باید برگردیم به همان سیستمی که ما مرحله‌ای جلو می‌رفتیم یعنی صفر تا صد کار باید دیده می‌شد و دولت باید تامل می‌کرد و امیدوارم همان روش غلط سال ۸۳ را نرود به دلیل آنکه مشکلات امروز کشورمان تنها برای تعلیق داوطلبانه سال ۸۳ است و ما نباید اجازه بدهیم دولت در مقطع فعلی همان روش غلط قبلی را ادامه دهد .

*جلیلی اگر یک دهم توافقات ژنو را داده بود الان رئیس‌جمهور بود

فارس: همواره این ادعا ازسوی جناح سیاسی مقابل وجود دارد که تیم سیاسی دوران مسئولیت شما یعنی تیم دکتر جلیلی هرگز به صورت جدی دست به مذاکره نزد و متهم می شوند به بیانیه خوانی در مذاکرات، ندانستن فنون دیپلماسی، نشناختن فضا و نظام و بین‌الملل چه پاسخی در این خصوص دارید؟

عباسی: تفاوت آقای جلیلی با تیم مذاکره‌کننده جدید این است که ایشان در دانشگاه امام صادق درس خوانده است. در دانشگاه امام صادق(ع) غیر از درس هایی که مبانی‌شان غربی است، اصول اسلامی و فقه را می خوانند و با قرآن و نهج البلاغه حضرت امیر المومنین بیشتر آشنا می‌شوند ولی وقتی که در غرب کسی درس خوانده باشد الگوهای غربی در ذهنش نقش بسته و با روش های غربی مذاکره می کند.

آقای جلیلی یک کلاسور داشت این کلاسور حاوی اطلاعات بود یعنی برای تمام مذاکراتی که انجام می شد ایشان جواب داشت برای همه اینها کار کرده و مکتوب هم بود من تا حالا بعد از گذشت این دوران نزدیک به دو سال نشنیدم که کسی از این کلاسور آقای جلیلی استفاده کرده باشد.

تیم مذاکره کننده ما حداقل از جلیلی و شمخانی استفاده کنند اینها که ارتش رژیم صهیونیستی نیستند دولت باید حواسشان باشد که اگر رای مردم را دارند مردم به این روش مذاکره رای ندادند بلکه رای به حل مشکلات اقتصادی دادند. نگفتند که برای حل مسائل هسته‌ای بروید و و فاتحه‌اش را بخوانید. کسی که می‌گوید جلیلی فقط بیانیه قرائت می‌کرد در یک مناظره و دادگاهی مطرح کند با شناسنامه هم بیاید.

آقای جلیلی کاملاً بحث می‌کردیم و وقتی هم می‌آمد مسائل در شورای عالی امنیت ملی ذکر و تحلیل می شد، خیلی تیم بزرگی در مورد این مسائل کار می‌کردند هم در ابعاد فنی هم حقوقی هم عرف بین‌الملل تمام این‌ها کارشناس مختلف صحبت می‌کردند آقای جلیلی اینها را جمع بندی می‌کرد نظر بزرگان کشور را می‌گرفت می‌برد و اختیار کامل داشت چرا؟ چون آن کتابچه اختیار کامل داده بود، طرف مقابل بودند در مذاکره کم آوردند و وقتی که برخی از نمایندگان کشورها در جلسه اظهار کرده بودند به آقای جلیلی که اگر آنطوری که شما می گویید پس امروز ما می توانیم همه مسائل را جمع کنیم همین خانم وندی شرمن بهش پرخاش کرده بود برخورد کرده بود.

حداقل آقای جلیلی یک بار می‌تواند در رسانه‌ها و در صدا و سیما بیاید و مسائل را مطرح کند اگر از یک دهم آن چیزی که آقای ظریف در مذاکرات ژنو داد، آقای جلیلی داده بود با این اوصاف ایشان رئیس جمهور بودند و اگر جلیلی یک صدم اینهایی که انقدر مصاحبه می‌کردند تلویزیون یک صدم می‌رفت صدا و سیما خیلی موضوعات به مردم گفته می‌شد ولی آن موقع چون چیزی امضا نشده بود نیازی نبود در جامعه مطرح شود و طرفین باید امانتداری را می کردند.

*حمله خرابکاری دشمن برای از بین بردن ماشین های سانتریفیوژ درنیمه شعبان  و روز قدس

فارس: تیم مذاکره کننده معتقدند که در دولت قبل از مجموع ۱۹ هزار سانتریفیوژ ، ۱۰ هزار تا به دلیل مسائل سیاسی گاز بهش تزریق نشده بود، تایید می‌کنید؟

عباسی: نه به دلیل سیاسی نبود همان پشتیبانی فنی از مذاکره بود ما این جوری اسمش را بگذاریم و نگوییم سیاسی.

فارس: تمام ماشین های سانتریفیوژ نسل یک بودند؟

عباسی: نزدیک ۱۷ هزار تا فکر می کنم ir1 تولید و بعد تست راه اندازی کرده بودیم و ۱۰۰۰ تا هم نسل دوم را که به عنوان ir2m این را هم نصب کرده بودیم که می خواستیم راه اندازی بکنیم این کاری بود که ما کردیم نسل های بعدی هم که دارای قدرت جداسازی بالاتر بودند کار کرده بودیم .

فارس: فقط به خاطر مذاکرات به آنها گاز تزریق نشد؟

عباسی: نمی شود گفت فقط عدم تزریق گاز به خاطر مذاکرات بوده بلکه یک سیاستی بود که باید دیتای لازم را می گرفتیم بهینه سازی انجام می دادیم ما در بحث ماشین های ir1 نتیجه گرفته بودیم که این ها را باید از رده خارج کنیم ولی چندین سال بعد از آن که ما نسل دوم را نصب و راه انداخته بودیم مطمئن می شدیم و این ها از کار می افتادند دیگر جایگزین نکنیم و برویم از نسل جدید کار کنیم دلیلش هم این بود که ما مورد تهاجم نظامی و سایبری مختلف بودیم و نباید دستاوردهایمان را که نسل یک هست به سادگی از دست بدهیم.

برای از کار انداختن سانتریفیوژهای نسل ۱ ما چندین بار در صبح نیمه شعبان سال  ۹۰ و روز قدس سال ۹۱ حملات خاصی انجام دادند ولی موفق نشدند البته به دلیل مواد منفجره که در گیج خلا کار گذاشته بودند، مقداری ما آسیب دیدیم که آن جزیی بود و ما توانستیم این را خیلی زود در ۲روز جبران کنیم.

باید از جهات مختلف حفاظت می کردیم یکی از راه های حفاظت این بود که ما تعداد سانتریفیوژ را افزایش بدهیم که اگر احیانا با حمله نظامی مواجه می شدیم که به دلیلی پدافند موشکی و امنیتی نمی توانست عمل کند ما حداقل یک سری ماشین داشته باشیم که یک دفعه در مذاکرات چیزی را از دست ندهیم.

از طرفی هم نباید قبل از این که شرایط لازم ماشین سانتریفیوژ فراهم شده باشد راه‌اندازی شود. حتما باید ما اطمینان پیدا می‌کردیم یک طور صحت‌سنجی می‌کردیم.

Ghiti_0002

فارس: آخرین نسل تحقیق و توسعه ماشین سانتریفیوژ در زمان شما چه نسلی بود

عباسی: تولید ماشین سانتریفیوژ با سو ۲۴ بود که از سال ۹۰ کار تحقیق و توسعه آن آغاز شد و به هر حال با همت همه متخصصینی که بودند توانستیم یک مدل پایین ترش را به دور برسانیم.

فارس: ۲۴ سو نسل چند می‌شود؟

عباسی: نمی توان گفت نسل چند چون ما در تحقیق و توسعه ماشین هایی با سو ۵، ۱۰، ۱۶، ۲۰ و ۲۴ داشتیم ما باید هر سال کار می کردیم تا اینها واقعا پایدار و تکرار پذیر باشند و بتوانیم یکی را انتخاب کنیم و تولید را برای آن طراحی کنیم.

*صنعت هسته‌ای با جایگزینی تکنوکرات‌ها به جای مدیران جهادی آسیب می‌بیند

فارس: در زمان مذاکرات لوزان بحث تغییر مدیریت شرکت سانتریفیوژ سازی سازمان مطرح شد، علت این تغییرات چه بود؟ به تحقیق و توسعه ماشین های نسل آینده سانتریفیوژ مربوط می شد؟

عباسی: تغییر رئیس این شرکت اواخر اسفند سال ۹۳ بود، جابه جایی مدیران و متخصصان یا رفتنشان از سازمان موضوع پیچیده‌ای است که من پیشنهاد می کنم دستگاه های مسئول بروند یک بازرسی کنند و یک تحقیق انجام بدهند حتی مجلس طرح تحقیق و تفحص را دنبال کنند و چه اتفاقی افتاده و الان در چه وضعیتی است در صورتی که مدیر شرکت تولید سانتریفیوژهای کشور یکی از مدیران جهادی سازمان بودند که در شرایط بحران به انرژی اتمی برگشت. روزی که احمدی روشن شهید شد یعنی روزی که ما با یک ریزش نیرو و یا رعب در برخی نیروها مواجه بودیم این فرد برگشت و مدیریتش به گونه ای بود که توانست ۱۰ هزار سانتریفیوژ را اضافه کند.

دقت کنیم اگر مدیریت جهادی را حذف کردیم و تکنوکرات جای آن گذاشتیم به توان چند آسیب می بینیم در پروژه های دیگر کشور ما شاهد این جور مسائل نباشیم در انرژی اتمی که این اتفاق افتاده است.

شاید طرح گداخت بهانه‌ای برای فرار از غنی‌سازی است

فارس: در دولت یازدهم بحث کار بر روی مسائل گداخت از سوی رئیس جمهور و رئیس سازمان بسیار پررنگ نشان داده شده به نظر شما آینده سازمان به سمت گداخت خواهد رفت؟

عباسی: اول باید بدانیم که ما گداخت را به صورت یک کار لوکس می خواهیم نگاه کنیم یا یک کار جدی؟ یعنی واقعا مسئله ای کشور گداخت یا فعلا می خواهیم از راکتور فرار کنیم و در جامعه بگوییم ما دنبال انرژی پاکتری به نام گداخت هستیم یعنی زمان بخریم بعد صورت مسئله راکتور و گداخت را پاک کنیم.

اگر درکشور به مسئله ای پرداخته می شود باید ببینیم ردیف بودجه دارد یا نه؟ این که ۴ تا طرح درست کنید و سخنرانی کنید، گداخت نمی شود  ولی در دولت دهم فکر دیگر شد ما می دانستیم پتانسیلی که در غنی سازی به وجود آمده این پتانسیل خوبی است استعداد خوبی درست شده و این در موقعی که ما غنی سازی‌مان به یک حالت و پایدار می‌شود دیگهرحالت تکنسینی بیشتر غالبه به جای این که کار مهندسی و کار دانشگاهی داشته باشد این را باید کجا ببریم مطرحش کنیم آمدیم یک معاونتی را درست کردیم به عنوان معاونت فناوری پیشرفته و هوشمندان این کار را می کنند.

غنی‌سازی، گداخت و لیزر را در این حوزه گذاشتیم چون اینها مشترکات خوبی با همدیگر  دارند یعنی دستاوردهایشان قابل جابه جایی است و عقب افتادگی گداخت را با حوزه تحقیق و توسعه غنی سازی می خواستیم جبران کنیم چون گداخت در حوزه سازمان انرژی اتمی سال ها یک حوزه لوکس بوده و جایی که حاشیه بوده و توجه درست نمی شد یک طرح ملی گداخت هم درست کرده بودند.

طرح ملی گداخت در انرژی اتمی بود زمان اواخر دوره آقای مهندس آقازاده و شاید اوایل دوره دکتر صالحی این راه افتاده بود ولی خیلی برنامه مشخصی برایش نبود چون ما بخش علمی مان در گداخت ضعیف بود چون به صورت لوکس به آن نگاه می شد ما نرفتیم چند تا متخصص در خارج را بیاوریم درس بدهند، یا دانشجو بفرستیم بروند آنجا تربیت بشوند.

دوره‌ای که بنده بودم گزارش‌های نیمه تمام دوران قبل مدون و تکمیل شد و توانستیم در سال ۹۲ در  مجلس ردیف بودجه‌ای را برای گداخت و لیزر اختصاص دهیم.

*از ورود من به سازمان و شرکت‌های تابعه جلوگیری می کنند/ افراد سازمان جرات نمی کنند با من تماس بگیرند

فارس: در بخش لیزر برخی‌ها معتقدند که دستگاه‌های لیزر در انبار سازمان است و از آن استفاده‌ای نمی‌شود؟

عباسی: اطلاعی ندارم، در آن حدی که خودم بودم چون الان نه من جستجو می‌کنم نه افراد انرژی اتمی خیلی جرات می کنند با من تماس بگیرند چون یک جور شاید دستورالعمل نانوشته دارند که تماس نگیرند و به یک شکلی هم از حضور بنده در مجموعه شرکت ها به غیر از پژوهشگاه به گونه‌ای از ورود ما جلوگیری می‌کنند، وحشتی وجود دارد در این قضیه شاید ما از جاسوس‌های رژیم صهیونیستی در این زمینه بدتر باشیم.

Ghiti_0005
 

فارس: مانع ورود شما به سازمان می‌شوند؟

عباسی: بله، حتی اگر در یک بازدیدی اسم یک دکتری عباسی باشد، در وسط راه آن فرد را بر می گردانند، به من خبر داده‌اند که یک عده دانشجو که می خواستند بروند بازدید اسم یکی از آنها عباسی بوده، بعد که مطمئن شدند اسمش رضاست فریدون نیست این قضیه تغییر کرده ولی از نوع رفتاری که دوستان دارند به شدت جلوگیری می شود که من اطلاعی از روند فعلی که چه اتفاقی دارد در انرژی اتمی می افتد من اطلاع نداشته باشم.

*در حوزه لیزر به نتایج خوبی دست یافتیم/ ارتقای صنعت لیزر در حوزه دفاعی و نظامی کشور

فارس: برای بحث لیزر بودجه‌ای را از مجلس گرفتید؟

عباسی: بودجه‌ای را نگرفتیم بلکه ردیف ایجاد کردیم، ردیف ایجاد کردن یعنی مملکت در این زمینه برنامه دارد و می خواهد لیزر را در جای دیگر استفاده کند. برنامه بزرگی برای لیزر داشتم چون معتقد بودم یک کنسرسیوم لیزری باید متشکل از انرژی اتمی، نظامی های کشور و وزارت علوم یعنی دانشگاه ها درست شود که در زمان تحریم تجهیزات، اماکن و نیروهای متخصصمان با هم منسجم کار کنند تا نیازهای کشور را رفع کنیم و زمینه‌اش را ایجاد و جلسات اول را برگزار کردیم. متاسفانه امروز همه این موارد معطل مانده است.

نمی ترسیدم که نظامی ها وارد حوزه لیزر ما بشوند. امروز رسانه ها در خصوص نیاز صنایع نظامی در بعد هسته ای باید شفاف سازی کنند و به جامعه بگوید که نیروهای نظامی به چه کاربردهایی از هسته ای نیاز دارند متاسفانه در کشور زمانی اسم هسته‌ای و نظامی در کنار یکدیگر می‌آید همه ذهن ها به  بمب هسته ای معطوف می‌شود. درصورتی که کاملا اشتباه است.

به عنوان مثال صنعت هسته‌ای به عنوان راکتورهای کوچک در پیشران‌ها و موتورهای زیر دریایی نقش مهمی ایفا می کند و به همین دلیل باید در کنار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بهترین متخصصان هسته ای در زمینه ساخت راکتور کوچک حضور داشته باشند.

کاربرد پرتو در صنایع نظامی از جمله پرتوهای نوترون، گاما، پوروتن و الکترون نقش بسزایی دارد  و امروز قبحی که برای استفاده نظامی از صنعت هسته‌ای در جامعه ایجاد شده باید شکسته و تصحیح شود.

فارس:‌ درخصوص بحث لیرز توصیه‌ای هم به دولت دارید؟

عباسی:‌ در بخش لیزر کشور باید دقیق تر به آن بپردازد و توصیه می کنم دولت یازدهم همه چیز را از صفر شروع نکند و قبیلگی برخورد نکند. حداقل دستاوردها و فعالیت های تیم ما را در حوزه لیزر در نظر بگیرند. در این حوزه در مدت کوتاه به نتایج خیلی خوبی دست یافتیم و توانستیم به بخش صنعتی، نظامی و دانشگاهی کشور کمک کنیم.

لیزر در حوزه نظامی برای پدافند کشور بسیار لازم است و در این خصوص باید مجموعه مراکز علمی تحقیقاتی و دانشگاهی کشور به کمک صنعت دفاعی، ارتش و سپاه بیایند و آنها را تقویت کنند تا در کوتاه مدت به یک وسایل و تجهیزاتی دست پیدا کنیم که بتوانیم از کشور دفاع کنیم.

در بخش لیزر انرژی اتمی سرمایه گذاری خوبی شده است و امکانات مناسبی دارد که باید فعال‌تر از امروز باشند تا بتواند جایگاه مناسبی برای جذب نیرو ایجاد کند که این در فناوری پیشرفته پیش بینی شده و شروع کرده بودیم.

امروز باید مدیریت جهادی را وارد لیزر و گداخت کرد، اگر دولت در بحث گداخت جدی است باید مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری گفتند را سرلوحه کار خودش قرار دهند و به نیروهای داخلی اهمیت بدهند تا انها با تلاش روش انتقال تکنولوژی را پیدا کنند.

*روشنگری منتقدان باعث فعال شدن مجلس شد/امروز با الفاظ توافق نامه و بیانیه مجلس را دور می زنند

فارس: مجلس در روزهای اخیر طرحی را تحت عنوان صیانت از حقوق هسته ای تصویب کردند به نظر شما این طرح چه دستاوردهایی را می تواند در مذاکرات بدست آورد؟

عباسی: مجلس با تاخیر وارد موضوع مذاکرات شد شاید هم این به دلیل یکه‌تازی تیم مذاکره کننده و دولت بود. دولتی‌ها می‌خواستند فقط با عقل خودشان مسیر مذاکرات را طی و تمام تصمیمات را برای کشور اتخاذ کنند. هیچ انتقادی را نمی پذیرفتند و سعی می کردند با کلمات توهین‌آمیز با منتقدان آنها را به عقب‌نشینی وادار کنند ولی پافشاری منتقدان خوب بود و منطقی و با ادب برخورد کردند.

روشنگری‌هایی که صورت گرفت باعث شد که مجلس هم در این زمینه فعال شود تا قانونی را برای اجرا از سوی دولت مصوب کنند. نقش مجلس قابل تقدیر است هرچند که با تاخیر وارد شدند. مجلس باید از همان ابتدای برنامه اقدام مشترک ژنو وارد می‌شد الزاماتی را در نظر می گرفت تا تبعات بدی داشته باشد و بعد از چهار ماه اگر پول نمی آمد باید مجلس حتما قانونی را تصویب می‌کرد و آن را لغو می‌کرد و دیگر به دولت اجازه نمی داد که عنوان توافق نامه را عوض کند.

امروز با عناوینی همچون برنامه اقدام مشترک و یا بیانیه مجلس را دور می زنند مجلس الان خوب جلو آمده و بهتر است که مقداری به مسائل ریز و جزییات دقت کنند. مجلس در حالی که از تیم مذاکره کننده پشتیبانی می‌کنند تا با قوت مسیر مذاکرات را طی کنند نباید اجازه دهند که خلاف رای نمایندگان ملت تعهداتی را به کشورهای دیگر بسپارند.چون تیم مذاکره کننده حداقل ۲ سال و به صورت خوشبینانه تا ۶ سال دیگر هستند و نباید تبعاتی را برای آینده کشور ایجاد کنند. ما باید با خرد جمعی وارد موضوعات بین المللی نه فردی و قبیله‌ای شویم.

*PMD تنها با فشار بر رژیم صهیونیستی حل می شود/ فشار بر اسرائیل نعل مناسب پای وزارت خارجه

فارس: اگر موضوعاتی همچون مسئله PMD حل نشود به نظر شما توافق صورت خواهد گرفت؟

عباسی: برای رسیدن به توافق باید فشار روی رژیم صهیونیستی گذاشته شود، چون مسائل مربوط به تحریم ها،جاسوسی و ترور دانشمندان توسط رژیم صهیونیستی و عوامل آنها صورت می‌گیرد، باید همه توانمان را برای مذاکره اختصاص ندهیم ما باید حتما فشار روی لابی صهیونیسم را زیاد کنیم یعنی روی خود رژیم صهیونیستی فشار بیاوریم تا از لابی صهیونیسم استفاده کند و اراده سیاسی کشورهای غربی را به سمت حل مشکلات PMD نزدیک کند در غیر این صورت راه حلی برای حل آن وجود نخواهد داشت.

آژانس مطابق اراده سیاسی کشورهایی که در آن نفوذ دارند کار می کند، خود آنها پرونده را ساختند و  آژانس هم قرار نیست قانع شود چون از ژنو تا امروز قانع نشدند. آژانس با طرح ساختگی اسرائیل به دنبال اثبات انحراف ایران است تا حمله نظامی به تاسیسات، طرح تشدید تحریم ها و جلوگیری از فعالیت های هسته ای و مشکی کشور ما را توجیه کند.

مسلح کردن کرانه باختری و حفظ نظام سوریه و عراق باید جزو ضروریات باشد. امروز باید از دفاع وطنی سوریه حمایت کنیم به دلیل آنکه همه دنیا سوریه را تحریم کرده است. حزب‌الله لبنان را تقویت و حمایت معنوی خودمان را از فلسطین بیش از گذشته کنیم تاکید می‌کنم حمایت معنوی چون فلسطینی ها اول نیاز به حمایت معنوی دارند که خودشان زیگزاگ سمت عربستان و قطر نروند.

دستگاه دیپلماسی ما باید به سمت کشور مصر برود اگر می خواهیم تحریم برداشته شود راهش در مذاکره هسته‌ای نیست چون تحریم‌ها حدود ۱۷ درصدش به مسائل هسته‌ای به اقدامات نسنجیده‌ای که در سال ۸۳ صورت گرفته بود(تعلیق‌های دواطلبانه) برمی‌گردد.

فارس: راه‌حل را در چه می‌دانید؟

عباسی:  راه حل را در فشار بر روی رژیم صهیونیستی می‌دانم. البته این جمله من ممکن است باعث لرزش مشاوران وزیر خارجه شود و بگویند که عباسی نعل وارونه زد، این نعل وارونه نیست اتفاقا ما نعل را درست زیر پای اسب وزارت خارجه می‌کوبیم و می گوییم بتازید و تمام فشار دستگاه دیپلماسی را بر روی صهیونیست ها قرار دهید. در این صورت است که لابی صهیونیستی اراده سیاسی را به سمت مسائل PMD می‌برد.

فارس: بحث توان موشکی از بحث مذاکرات خارج شده است؟

عباسی: بحث موشکی در پشت پرده مذاکرات وجود دارد، همیشه آنها جنگ روانی ایجاد می‌کنند ولی تیم مذاکره کننده ما هنوز اجازه صحبت در حوزه موشکی را ندارد. دلیلی هم ندارند ما برد موشک هایمان را محدود کنیم چون استفاده آنها در پرتاب ماهواره به فضا است.

فارس: آیا غرب اراده عقب نشینی در خصوص بحث توان موشکی ایران را دارد؟

عباسی: تا حالا مگر اراده آنها توانمان را در حوزه موشکی افزایش داده است؟ آنها تا جایی که توانستند جلوی ما را گرفتند یعنی ما در شرایط کاملا نابرابر در همه چیز رشد کردیم.

*کم کردن برد موشکهای‌مان از آرزوهای غرب است/تا ۳۰ سال آینده جزو قدرت‌های جهان خواهیم بود

فارس: امکان دارد بحث موشکی از دستور کار آنها خارج شود؟

عباسی: دلیلی ندارد که خارج شود چون آنها دنبال مهار ایران در منطقه هستند کم کردن برد موشک های ما تا ۱۵۰ کیلومتر جزو آمال و آرزوهای آنها است ولی نتوانستند و بنیه دانش و فناوری کشورمان دیگر تعطیل کردنی نیست یعنی تکنولوژی هایی که ما به دست آوردیم کسی نمی‌تواند تعطیل کند چون در جامعه، دانشگاه و مراکز علمی پخش شده است. مسئولان باید باور کنند که ما قدرت جهانی هستیم قدرت جهانی که الان در منطقه بالفعل شده در جهانی شدن هنوز بالقوه است یعنی بیشترین فشار و تلاشمان را باید در حوزه علم و فناوری بگذاریم.

امروز دنیا متوجه شده که علم و فناوری قدرت ایجاد می کند و علت آنکه آنها با مسائل هسته‌ای و موشکی مخالفت می‌کنند برای سلاح نیست بلکه بحث قدرتی است که در علم و فناوری نهفته و نظام انقلابی ایران دارد خودش را به عنوان یک الگو در دنیا مطرح می کند که می توان از یوغ استعمار خارج شد و مرجع تصمیم گیری را از خارج به داخل کشور منتقل و با همه مشکلات و نارسایی هایی که وجود دارد در علم و فناوری پیشرفت کرد.

اگر این الگو به جهان عرضه شود از سلاح اتمی خطرناکتر است و ما هم این را فهمیدیم نیاز به سلاح نداریم و رهبری این را هوشمندانه حرام می کنند و از سوی دیگر پیام برای جوانان اروپا و آمریکا فرستادند، این پیام مانند پیامی است که حضرت امام (ره) برای گورباچوف فرستادند و عده ای نگرفتند. مطمئن باشید ایران بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده جزو قدرت‌های جهانی خواهد بود.

*مصاحبه چند مدیر شرکت خصوصی با آژانس طبق مدالیته تنظیم شده از سوی علی لاریجانی

فارس: برخی از رسانه ها مدعی شدند که در دولت گذشته بحث بازجویی از دانشمندان صورت گرفته بود؟

عباسی:‌ طرح این موضوع شیطنت بود که یک نفر بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری انجام داد. این شیطنت پاسخ به موقع دارد وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اجازه نمی دهم که کسی با دانشمندان صحبت کند و اجازه نمی دهم بازرسی شود اگر کسی بعد از این شیطنت کند حتما باید عواقبش را پاسخگو باشد، فرض کنید بوده امروز وقتی که از زبان مقام معظم رهبری چنین چیزی شنیده می‌شود کسی نباید به خودش جرات دهد و این حرف را تکرار کند. یک کار خبطی در سال ۸۳ کردند و کشور را از حوزه امنیت ملی به خطر انداختند  و حاصل این تخریب ها ،ترورها مال همین شناسایی هایی که در آن زمان انجام شده بود. جک استراو در کشور راحت وارد می‌شود و برنامه ملاقات برایش گذاشتند  ولی هیچ کس ازش نپرسید چرا شهید علی‌محمدی را شهید کردند، محرز  است که MI6  ایشان را به شهادت رسانده است چرا تیم مذاکره کننده سوال نپرسیدند.حالا اجازه دهیم چهره بقیه دانشمندان هم شناسایی شود؟ حاکمیت ملی و امنیت ملی خودمان را به خطر می اندازیم و  ۴ کشور به صورت نانوشته کشورمان را در یک جنگ شکست خورده فرض کردند و بازخواست می‌کنند نباید بپذیریم یک اجنبی با دانشمندان کشور ما صحبت کند دلیلی ندارد ما هیچ دلیلی نمی بینیم.

فارس: این اتفاق در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده بود ؟

عباسی: کار خبطی که در سال ۸۳ شد تبعات دارد، وقتی ما برای رفع تعلیقات قطعنامه شورای امنیت را دریافت کردیم،  مدالیته‌ای که آقای لاریجانی تنظیم کرد و به دوره آقای جلیلی رسید ۶ بند داشت که یکی از مسائلش در خصوص مسائل غیر هسته‌ای بود. در حد یکی، دو مدیر شرکت  را در خصوص برخی خریدها سوال داشتند مثلا می گفتند بار آلومینیومی را که از خارج خریدید برای چه کاری خریده شده بود و از مدیرعامل خواستند که پاسخ دهد.

فارس: یعنی دانشمندان جزو افراد مصاحبه‌شونده نبودند؟

عباسی: نمی شود گفت با دانشمند مصاحبه شده است، یعنی برای بستن پرونده‌ای طبق مدالیته قابل حل بود، البرادعی مدعی بود که این ابهامات را دارد و مصاحبه‌ها در جهت بستن پرونده بوده نه در جهت باز کردن.

کاری که آژانس با مدیریت آقای آمانو می‌کند کار خصمانه در مقابل جمهوری اسلامی ایران است، آمانو در جهت باز کردن بیشتر پرونده و گسترشش صحبت می‌کند. در لیست ۲۳ نفره چه افرادی را نوشتند؟ برخی از افراد مقام‌های مسئول کشور ما هستند دلیلی دارد برای یک پرونده ساختگی آنها را مورد بازجویی قرار دهیم؟ هر کسی بعد از صحبت های مقام معظم رهبری این مسائل را مطرح کند حتما به دنبال شیطنت و فرافکنی است و جلوی آن باید گرفته شود.

مصاحبه‌ها در حد مدیر عامل یا مدیران برخی شرکت های خصوصی یا بعضا شرکت های دوگانه بودند و یک سری پاسخ هایی را به آژانس دادند، فکر نمی کنم بیش از این کسی در این زمینه صحبت کرده باشد.

*طراحی راکتور IR-360  از یک راکتور تعطیل شده سوئیس/دولت یازدهم خیلی از مدیران سازمان را با کمپرسی بیرون کرد

فارس: بحث دارخوین را اشاره فرمودید، چرا این طرح تا به امروز اجرایی نشده است کارشناسان معتقدند که پروانه های این راکتور را با توجه به اینکه نمونه اروپایی است روسیه نمی‌تواتند تایید کند؟

راکتور دارخوین اصلش به این صورت است که  در ایران شرکتی که سازنده راکتور باشه نداشتیم، در آن زمان برای استفاده از استعدادهای جوان کشور طرح یک راکتور بومی مطرح کردیم . مهندس آقازاده جوان‌ها را جذب کرد و به آنها این امکان را دارد که مطالعه و فکر کنند تا در آینده تبدیل به یک شرکت‌هایی شوند و بتوانند با طرف خارجی یک قرارداد همکاری مشترک را امضا کنند.

برای ساخت راکتور دارخوین(IR360 ) به دنبال  استفاده از اطلاعات راکتور  ۴۴۰ مگاوات روسی و راکتور ۶۰۰ مگاوات روسیه در فنلاند نصب شده، بودیم اما در نهایت از دیتای یک راکتور در سوئیس استفاده کردیم به دلیل اینکه اطلاعاتش موجود بود و افراد ما می‌توانستند در خصوص شبیه‌سازی و طراحی راکتور از آنها استفاده کنند. ولی این که مشاور خارجی داشته باشند نبود.

در دوره مدیریت من در سازمان نظام فکری را از دید به خارج تغییر دادم، و به مدیران بارها تاکید کردم که اصلا فراموش کنیم که می خواهیم  اجزا را از شرکت های دیگر و کشورهای دیگر بخریم همه چیز را می خواهیم داخلی کنیم. می دانستم نمی توانیم همه چیز را داخل کنیم ولی حرفش را می شد در آن زمان بزنیم این باعث می شد که ما کار کنیم.کارخانه فولاد کشور را برای این که بتواند ۱۵۰ تن را یک جا بریزد با گرید هسته ای و ماشین کاری کند، فولاد کشور را ارتقا دادیم.

فارس: مطرح است روس‌ها هم تصمیم به همکاری داشتند؟

عباسی:‌ شرکت‌هایی در حوزه های نظامی بودند که قابلیت انجام کارهای بزرگ را داشتند ما آنها را برای مطالعه روی ساخت قطعات دعوت کردیم همزمان با این ما شرکت دیگری را تاسیس کردیم که مدارک راکتور بوشهر که روسی هستند را بگیرد و به مدت سه سال بر روی آن مطالعه داشته باشند تا در آینده با روس‌ها در ساخت راکتور شریک شویم و منتظر فرصتی بودیم که اگر یک گشایشی شود که این گشایش تقریباً در اواخر دولت احمدی نژاد با صحبتی که با پوتین رئیس جمهور روسیه داشتند، ایجاد شد و روس‌ها به صورت جدی برای ساخت راکتور وارد شدند.

 ۲ سال کار کردیم درخصوص همکاری که در صورت تامین مالی راکتورها ساخته خواهد شد، راکتورهای ۱۰۰۰ مگاوات که قرار است در بوشهر زده بشود از سال ۹۰ مذاکراتش شروع شده بود.

مجموعه‌های ۱۰۰۰ نفری از متخصصان کشور را  بسیج کرده بودیم تا در حوزه راکتور با استانداردها آشنا شوند و کار بزرگ را بتوانند مدیریت کنند مطمئنا ما خودمان نمی‌توانستیم راکتور بومی بسازیم.

فارس: راکتور دارخوین در شرکت‌های مختلف تابع سازمان پاسکاری می‌شد، علت خاصی داشت؟

عباسی: اشکال کشور ما این است که وقتی عباسی مدیر یک جایی است بعد از دوران مدیریتش اصلا سراغ برنامه‌هایش نمی‌روند. تمام برنامه ها را نوشتم و در سازمان موجود است، یا  جمعی که داشت مدیریت می کرد دقیقا مثل همان کاری که در ژنو رفتند با کمپرسی همه دستاوردهای هسته‌ای را خالی کردند آمدند در شروع دولت یازدهم این آدم ها رو با کمپرسی بیرون کردند.

 یعنی همه کسانی که می توانستند به نحوی کارها را مدیریت و نقش داشته باشند، کنار گذاشتند و کسانی که انگیزه داشتند و عضو انرژی اتمی بودند ناکارشان کردند و به صورت غیرفعال کنار گذاشته شدند.

فارس: در زمان شما در سازمان هلدینگ هایی ساخته شد و هیات علمی را در سازمان کم کردید؟

عباسی:‌ در این دولت کسی از من نپرسیدند که این هلدینگ برای چی بود، کسی را بیرون نکردم من خود هیئت علمی هستم، می دانم  هیات علمی کجا کار می کند و کجا کار نمی‌کند؟ تحقیق و توسعه را برای تحقیق و توسعه هوا انجام دهیم که بدرد نمی‌خورد. در حوزه انرژی اتمی باید حتما هدف گذاری می کردیم دانشگاه که نبودیم،  دانشگاه می رود در مرزهای دانش حرکت می کند اشکال ندارد ولی دولت از ما تامین انرژی کشور را می خواهد، سازمان انرژی اتمی مثل وزارت نیرو و نفت است.

سازمان انرژی اتمی باید محصول گرا باشد، پس تحقیق و توسعه ما به سوخت و راکتور مربوط می شود و مهندسی عمومی را باید تقویت می کردیم یعنی اگر مهندسی عمومی در سازمان انرژی اتمی تقویت شود این می تواند راکتور و سانتریفیوژ بسازد و می تواند گداخت کار کند. و این کار توانایی اشتغال‌زایی وجذب متخصصان را در کشور خواهد داشت. اما الان شما مواجهید با انرژی اتمی که می خواهد همین نیروهایش را بیرون کند و حقوق ندارد.

دادن نفت به جای بدهی وزارت نفت به سازمان/قرار بود یکی از کشورها به جای نفت راکتور بدهد

فارس: برخی از مسئولان سازمان  و منتقدان معتقدند در زمان ریاست شما جذب زیادتر از حد معمول بوده و الان نزدیک به ۵ هزار نفر نیروی مازاد در سازمان وجود دارد.

عباسی: این طوری نیست، ما در حوزه آب سنگین تا یک دوره ای تحقیق و توسعه داشتیم و نیرو جذب کردیم به مرحله ساخت و بهره‌بردای که می‌رسد می‌شود تکنسینی و مهندسی، مشخص است که دیگر نمی توانیم از نیروی تحقیق و توسعه استفاده کنیم.

ایزوتوپ های پایدار را برای به کار گیری نیروهای تحقیق و توسعه می توانیم مشغول به کار کنیم نه در فردو، آنجا اصلا مناسب نیست ایزوتوپ پایدار باید در اراک و تهران کار شود.از طرف دیگر آب «دوتریوم» را با شرکت های نوشابه سازی قرارداد ببندیم یا ترکیبات «دوترا» یعنی جای هیدروژن دوتریوم قرار دهیم و صادر کنیم اینها همه سرریزهای تکنولوژی راکتور هستند.

آب سنگین هم به دلیل آنکه مشابهت زیادی با تاسیسات نفتی دارد به سراغ آن برویم.۴ تفاهمنامه با وزیر نفت در دولت قبل امضا کردیم. در شروع ساخت آب سنگین و جاهای دیگر یک سری متخصصان نفتی وارد کار شدند و کار را راه انداختند.

فارس: در این مسیر چه کردید؟

عباسی: در این راستا جوان‌ها را جذب کردیم بعد از ۱۲، ۱۳ سال یک توانمندی در سازمان ایجاد شده بود، برای بستن قراردادها که رفتیم به دوره بی پولی وزارت نفت روبرو شدیم که پیشنهاد دادیم به جای پول به ما نفت ارائه دهند یعنی انرژی اتمی از وزارت نفت، نفت بگیرد و برای آن کار کند. ما به دنبال آن بودیم با فروش نفت به برخی از کشورها ما به ازای آن راکتور دریافت کنیم.

کارهای بزرگی می توان انجام داد ولی ما عادت بدی داریم همه چیز را می خواهیم از صفر شروع و همه چیز را سیاسی می دانیم تا تمام دانشگاه‌ها تا تمام مدیران کشور را عوض نکنیم ول نمی‌کنیم اگر احمدی‌نژاد اشتباه کرده اشتباه کرده من نمی‌گویم دولت نهم و دهم اگر انهم اشتباه کرده اشتباه است. ما باید سرمایه‌های ملی مان را حفظ کنیم و اصل را نظام بگذاریم.

*باندهای سازمان را در جهت نظام حلش کرده بودم

فارس: برخی‌ها معتقدند سازمان به صورت باندی اداره می شود صحت دارد؟ در زمان شما با این مشکلات روبرو بودید؟

عباسی: ما هر باندی اگر وجود داشت را در جهت نظام حلش کرده بودیم و همه در جهت نظام کارشان را می کردند. همه خط و خطوطی آنجا داشتند.

فارس: رابطه شما با آقای احمدی نژاد چطور بود؟

عباسی: رابطه خوبی داشتیم. وقتی احمدی نژاد با من آشنا شد تا یک مدتی شاید از نزدیک نمی شناخت ولی دو سه بار که با هم صحبت کردیم و طرح ها و کارهای من را دید اعتماد داشت. با ایشان مشکل خاصی نداشتیم غیر از این که سرعتش زیاد بود.

فارس: اطرافیان ایشان هم هیچ دخالتی در مدیریت سازمان نداشتند؟

عباسی: موردی پیش نیامد، شاید من را شناخته بودند که من خرده استخوانی دارم همچین گوشت نیست که راحت جابجا شود. با آقای احمدی نژاد یک سری هماهنگی‌هایی داشتیم یک جاهایی ممکن بود اختلاف نظر داشته باشیم ولی ایشان چون رئیس‌جمهور بود بالاترین مقام اجرایی کشور بود وقتی اگر می‌رسیدیم به یک جایی که نظر من با ایشان متفاوت بود و من نتوانم ایشان را قانع بکنم به هر دلیلی قاعده قانون به من می‌گفت که باید دستور رئیس جمهور انجام شود.

اگر هم مشکلی پیش آمده بود بین هر دستگاه اجرایی بین رئیس و مرئوس حتما یک سری مشکلات پیش می‌اید ولی مشکلاتی نبود که قابل حل نباشد الحمدالله مقام معظم رهبری کاملا پشتیبانی می کردند و اگر هم زمانی به مشکلی برمی خوردیم حتما راهنمایی های ایشان راهگشا بود.

فارس: در زمان شما از کشورهای اروپایی پیشنهادی برای همکاری در خصوص تحقیق و توسعه  صنعت هسته ای و ساخت راکتور ارائه شده بود؟

عباسی:‌ دنیای اقتصاد دنیای جالبی است کشورهای اروپایی به روش های مختلف علامت به ما می دهند تماس می گرفتند ما هم می گفتیم این تحریم‌ها همیشگی نیست و حل می شود و به هر حال شما بیایید زودتر بحث‌های کارشناسی را با هم شروع کنیم این که ضرر ندارد و روی مباحث ایمنی و در قالب های دیگری صحبت کنیم.

فارس: اسم کشورها را مطرح می فرمایید؟

عباسی: لزومی ندارد، باید این اطلاعات را برای ان کشورها حفظ کنیم. گذاشته بودیم که هر وقت اراده سیاسی کشورها بیاید به طور رسمی اعلام کنیم چون این افراد مامور بودند. وزارت خارجه می تواند از این ابزار استفاده کند ولی متاسفانه همه تخم مرغ هایش در سبد ژنو و لوزان را گذاشته است.

فارس: با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

عباسی:‌ خواهش میکنم، موفق باشید.

]]> http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=461 0 تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در دقیقه ۹۰ http://shafahi.netsit.ir/?p=454 http://shafahi.netsit.ir/?p=454#comments Sun, 21 Jun 2015 14:38:49 +0000 http://shafahi.netsit.ir/?p=454

تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در دقیقه ۹۰/ تغییر حاشیه‌ساز و گعده‌هایی که به نتیجه رسید

با اینکه دستور کار رسمی امروز پارلمان توسط هیات رئیسه تغییر یافته بود اما با اصرار قاطبه نمایندگان بالاخره در دقایق پایانی جلسه، کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای با رای ۱۹۹ وکیل ملت به تصویب رسید.

خبرگزاری فارس: تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در دقیقه ۹۰/ تغییر حاشیه‌ساز و گعده‌هایی که به نتیجه رسید
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با رأی بالایی به تصویب رساندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب کلیات در سخنان کوتاهی، اظهار داشت: از صبح امروز نمایندگان مجلس در حال تهیه ماده واحده‌ای بودند تا اصلاحات لازم برای باز بودن دست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و تأیید مقام معظم رهبری و شورایعالی امنیت ملی لحاظ شود.

وی از این مجموعه تلاش برای تهیه ماده واحده به عنوان تلاشی موفق یاد کرد و به قرائت ماده واحده پرداخت.

متن کامل این ماده واحده به شرح ذیل است:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره یک- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

به گزارش فارس، رئیس مجلس پس از قرائت متن ماده واحده تغییریافته طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای گفت: متنی که تهیه شده است همان متن قبلی است البته یکسری اصلاحات ویرایشی در آن انجام شده است، کلیات این طرح را امروز در مجلس تصویب کردیم و جزئیات آن در جلسه بعد به رأی گذاشته خواهد شد.

وکلای ملت با ۱۹۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموعه ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.

پس از تصویب کلیات طرح مذکور با رأی بالای نمایندگان، فریاد «مرگ بر آمریکا» در صحن علنی مجلس طنین‌انداز شد.

گزارش خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری فارس حاکی است نشست صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مقارن با اظهارنظر یک نماینده آغاز شد که نشان از روزی پرالتهاب بهارستان داشت.

نماینده‌ شاهین شهر در گفت‌وگو با فارس گفت که «هیأت رئیسه مجلس در تخلفی آشکار اقدام به تغییر گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و حذف قید تصویب در مجلس کرده‌ است.»

وی اضافه کرد «گزارش طرح مذکور با امضای حسین سبحانی‌نیا (نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۴ با شماره چاپ ۱۴۷۰ به چاپ رسید و در ردیف نهم دستور جلسه هفتگی هفته قبل صحن مجلس قرار گرفت.»

این نماینده مردم در خانه ملت همچنین تصریح کرد که «هم کمیسیون امنیت ملی و هم هیأت رئیسه مجلس به ویژه شخص رئیس مجلس برخلاف تبصره ۲ ماده ۱۴۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش جایگزینی را برای طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در کمیسیون مطرح و منتشر کردند تحت عنوان گزارش جایگزین گزارش ۱۴۷۰ و در تارخ ۲۶ خرداد ۹۴ آن را چاپ کردند.»

این اظهارات سرآغاز ماجرایی شد که به تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای منجر شد.

در ابتدای نشست علنی امروز خانه ملت و پس از اظهارات فوق توسط نمیانده شاهین شهر حرف‌های درگوشی پارلمان آغاز شد اما اولین فردی که برای بیان انتقادش از هیات رئیسه مجلس از تریبونش بهره برد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود.

محمدحسین آصفری نماینده اراک و عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس طی تذکری گفت «هفته گذشته با رأی ۹۸ درصدی نمایندگان بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای در اولویت قرار گرفته و در دستور چاپ شده نیز به‌عنوان دومین دستور قرار گرفته است.»

وی برای بیان ادامه تذکرش با طرح این سؤال که چرا طرح اولویت‌دار الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته، خاطرنشان کرد «این درحالی است که در دستوری که به‌صورت چاپ شده داخل جانامه‌ای نمایندگان قرار داده شده، طرح مزبور در برنامه امروز در برنامه امروز مجلس قید شده است.»

این تذکر واکنش نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. وی در توضیح با اشاره به اینکه دستور کار فعلی مجلس یعنی رسیدگی به طرح یک فوریتی استانی شدن حوزه‌های انتخابی انتخابات مجلس با تغییر دستور در دستورکار صحن قرار گرفته است، گفت «باید این دستور به اتمام رسیده، سپس به دستور دیگر بپردازیم، لذا براساس رأی قبلی نمایندگان در دستورکار قرار گرفته است.»

وی ادامه داد «همان زمان که نمایندگان به اولویت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای رأی دادند، من گفتم که پس از آنکه آنچه در دستور است تمام شود این طرح در دستور قرار می‌گیرد.»

توضیحات ابوترابی‌فرد نمایندگان را قانع نکرد زیرا پس از این تذکر اینبار نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس هم خواستار بیان تذکرش شد.

وی پس از روشن شدن تریبونش اظهاراتش در گفت‌وگو با فارس را تکرار کرد و گفت که طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در دستور هفتگی مجلس ثبت شده و طبق آیین‌نامه کسی نمی‌تواند گزارش دیگری را جایگزین آن کند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نماینده دیگری بود که طی تذکری نسبت به از دستور کار خارج شدن بررسی طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای انتقاد کرد.

وی ادامه داد «در بند ۹ دستور کار هفته گذشته صحن علنی بررسی طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای آمده بود. ماده ۱۴۶ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌‌گوید اگر گزارش چاپ شده در دستور کار هفتگی صحن علنی درج نشده باشد، فقط با تصویب دو سوم کمیسیون و تأیید هیأت رئیسه قابل درج در دستور کار است و در صورت درج در دستور هفتگی هم قابل تصویب است.»

توکلی در ادامه تذکرش با بیان اینکه متأسفانه در دستور کار این هفته صحن علنی همان عنوان قبلی درباره طرح هسته‌ای مجلس آمده است، تصریح کرد: مردم منتظرند ببینند مجلسی که با رأی ۹۲ درصدی با بررسی با اولویت طرح هسته‌ای موافقت کرد، آیا آن را نهایی می‌کند یا نه؟ بنابراین چرا دستور کار صحن علنی مجلس را تغییر دادید؟

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر احمد توکلی با بیان اینکه طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در دستور هفتگی مجلس قرار دارد، گفت:‌ موضوع هسته‌ای جزء مسائلی است که به شورایعالی امنیت ملی مربوط می‌شود و شورایعالی امنیت ملی نیز درباره اینگونه موارد نظراتی دارد، لذا باید اینگونه طرح‌ها با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.

تذکر توکلی پایان تذکرات نمایندگان درباره طرح هسته‌ای پارلمان نبود. پس از توکلی رسایی هم خواستار ارائه تذکر بود که علی لاریجانی اجازه بیان تذکر به وی نداد و تاکید کرد که نمایندگان اجازه بدهند تا مواد دیگری از طرح استانی شدن انتخابات مجلس بررسی شود.

پس از اینکه رئیس مجلس اجازه ادامه بیان تذکرات نمایندگان را نداد برگزاری گعده‌های نمایندگان که از آغاز نشست امروز پر رنگ‌تر شده بود فزونی یافت. حتی در نشست امروز رفت‌وآمدهای حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در مقایسه با جلسات قبل افزایش یافته بود.

در این بین برخی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا زاکانی، علی اصغر زارعی، حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان، مهرداد بذرپاش، ابراهیم آقامحمدی، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد گرد غلامعلی حدادعادل جمع شدند و بر سر طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای رایزنی کردند.

صحن مجلس در گام نخست توجه خبرنگاران و در گام بعدی سایر نمایندگان را در پی داشت به طوری که علی مطهری نماینده تهران و بهروز نمتی نماینده اسدآباد هم به این گعده پیوستند و اظهارات اعضای فراکسیون اصولگرای مجلس را استماع کردند.

نمایندگان نامبرده درحالی گرد هم جمع شدند که طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را به دست داشتند و به نظر می‌رسد بر سر آنچه پیش‌تر برخی نمایندگان تغییر در متن مصوبه کمیسیون امنیت عنوان کردند بحث می‌کنند.

در این بین علیرضا زاکانی درحالی که ساعت پارلمان لحظات انتهایی نشست امروز صحن علنی را نشان می‌داد مصوبه کمیسیون سیاست خارجی مجلس را به دست گرفت و پس از آنکه به امضای اعضای کمیسیون یاد شده رساند به جایگاه هیات رئیسه رفت و به علی لاریجانی ارائه کرد.

لاریجانی هم پس از این اقدام کلیات طرح مذکور را به رای وکلای ملت گذاشت که در نهایت این طرح با ۱۹۹ رای موافق به تصویب بهارستان‌نشینان رسید.

 

]]>
http://shafahi.netsit.ir/?feed=rss2&p=454 2